Republica Moldova şi ONU

Informaţie generală despre ONU

Organizaţia Naţiunilor Unite a fost fondată după cel de-al doilea război mondial, în 1945, fundamentată pe principiile consfinţite în Carta ONU , în scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, promovării bunăstării şi drepturilor omului.

Actualmente organizaţia cuprinde 193 de state membre care participă la abordarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele globale într-un cadru internaţional unic de dialog şi cooperare. Organele principale ale ONU sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) şi Curtea Internaţională de Justiţie.

Mandatul ONU cuprinde o serie largă de domenii precum: desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii, prevenirea conflictelor şi oferirea asistenţei umanitare, activităţi operaţionale pentru dezvoltare ş.a. De asemenea, organizaţia oferă o platformă globală de abordare şi luare a deciziilor asupra provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională precum dezvoltarea durabilă, schimbările climaterice, contracararea terorismului, dezarmarea, bunăstarea populaţiei, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului ş.a.  

Structura organizatorică a ONU precum informaţiile privind cele mai recente activităţi ale organizaţiei pot fi vizualizate pe site-ul oficial.  

Republica Moldova în cadrul ONU

Republica Moldova a devenit membru ONU pe data de 2 martie 1992, odată cu adoptarea de către Adunarea Generală ONU a Rezoluţiei A/RES/46/223.

Fiind un forum universal de dezbatere a problemelor globale, Republica Moldova acordă o importanţă deosebită rolului ONU în promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, dezvoltarea economică şi socială, respectarea principiilor  dreptului internaţional şi a supremaţiei legii.

Un rol important în promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul ONU îl au misiunile ţării noastre acreditate pe lângă organizaţie şi Oficiile sale la New York, Geneva şi Viena, precum şi în alte capitale unde îşi au sediul mai multe agenţii specializate ONU, fonduri şi programe.

Imediat după aderarea Republicii Moldova la familia ONU, mai multe din aceste agenţii, fonduri şi programe şi-au deschis, cu acordul Guvernului RM, oficii în ţară în vederea susţinerii activităţilor de promovare a democraţiei, bunei guvernări, prosperităţii, drepturilor omului şi consolidarea unui stat de drept modern şi european.

La ora actuală, peste 20 de agenţii specializate, fonduri şi programe au oficiu la Chişinău, sau oficii de proiecte, după cum urmează:

- Programul ONU pentru Dezvoltare (UNDP);

- Fondul ONU pentru Copii (UNICEF);

- Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA);

- Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO);

- Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO);

- Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea Gender şi Abilitarea Femeii (UN WOMEN);

- Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO);

- Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD);

- Programul ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS);

- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM);

- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO);

- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO);

- Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC);

- Programul ONU pentru Mediu (UNEP);

- Comisia ONU pentru Europa (UNECE);

- Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD);

- Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR);

- Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA);

- Banca Mondială (WB);

- Fondul Monetar Internaţional (IMF);

Acestea activează sub umbrela Coordonatorului Rezident ONU care este responsabil de coordonarea tuturor activităţilor operaţionale şi programatice ONU la nivel naţional.

La etapa actuală, activitatea ONU în Moldova se desfăşoară în conformitate cu Cadrul de Parteneriat ONU - Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 semnat la data de 16 mai 2017 de către Prim-ministru Republicii Moldova, Coordonatorul Rezident ONU și reprezentanți ai organizațiilor din sistemul ONU în Republica Moldova.

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda