Parteneriatul de Mobilitate

De peste zece ani Republica Moldova beneficiază de Parteneriatul de Mobilitate cu Uniunea Europeană, fiind unul din primele state pilot, de rând cu Capul Verde, care implementează un astfel de mecanism.Declarația comună privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova-UE a fost semnată pe data de 5 iunie 2008, la Luxemburg.

Parteneriatul de Mobilitate oferă un cadrul politic de cooperare cu UE (Serviciul European pentru Acţiune Externă, Comisia Europeană, Fundaţia Europeană pentru Instruire – ETF şi Agenţia Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – FRONTEX) şi statele membre ale UE (Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria) în domeniul migraţiei, vizând toate dimensiunile de cooperare ale Abordării Globale pentru Migraţie şi Mobilitate a UE (GAMM):

 • organizarea și facilitarea migrației legale și mobilității;
 • prevenirea și reducerea migrației ilegale și a traficului de persoane;
 • promovarea protecției internaționale și consolidarea dimensiunii externe a politicii în domeniul azilului;
 • maximizarea impactului migrației și mobilității asupra dezvoltării.

Sursele de finanţare pentru PM sunt:

 • Instrumentul de sprijin al Parteneriatului de Mobilitate, Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate (FPM)
 • Instrumentul European de Vecinătate;
 • Asistenţa financiară bilaterală de la statele membre ale UE;
 • Resurse naţionale.

Mecanismul de coordonare, monitorizare şi implementare a PM include:

 • Reuniunea de Nivel Înalt a PM RM-UE (are loc la Bruxelles, Belgia o dată pe an cu participarea reprezentanţilor semnatarilor Declaraţiei Comune. În cadrul reuniunii se trec în revistă ultimele evoluţii şi se decid priorităţile comune pentru perioada imediat următoare).
 • Reuniunea Platformei locale a PM RM-UE transformată în Reuniunea Platformei locale a PM RM-UE în format extins (are loc la Chişinău, o dată pe an, cu participarea reprezentanţilor semnatarilor Declaraţiei Comune la nivel local, precum şi statele terţe, organizaţiile internaţionale implicate în implementarea proiectelor în domeniile conexe PM).
 • Comitetul Naţional de Coordonare a PM (condus de secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale include reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu competenţe în domeniul migraţiei şi domeniile conexe, se reuneşte ori ce câte ori este necesar, cel puţin de 2 ori pe an). Comitetul Naţional este responsabil de raportarea Guvernului privind ultimele evoluţii în implementarea PM.
 • Baza de date (Scoreboard)– reprezintă instrumentul de monitorizare online a PM care conţine informaţiile privind iniţiativele, partenerii responsabili de implementarea acestora, datele persoanelor de contact, indicatorii de evaluare, perioadele de implementare, sursele de finanţare, precum şi altă informaţie relevantă în acest sens. Aceasta permite sistematizarea şi organizarea activităţilor PM, după conţinut, domeniu de activitate, parteneri, nivel de realizare, etc., generând informaţia necesară pentru raportare. De asemenea, Scoreboard-ul este o bază de date cu caracter deschis care poate fi ajustată şi actualizată de către toate părţile semnatare a Declaraţiei Comune. Ghidul utilizatorilor este disponibil pe pagina electronică a Scoreboard-ului.

În cadrul PM RM–UE din anul 2008 până în prezent au fost implementate şi/sau sunt în curs de realizare mai mult de 110 proiecte în domeniul migrației legale, securităţii documentelor, politicilor migraţionale, combaterii migraţiei iregulare, migrației circulare etc.

La iniţiativa Republicii Moldova în 2012 a fost efectuat primul exercițiu de evaluare a Parteneriatului de Mobilitate. Rezultate evaluării au arătat că, în general, Republica Moldova este un caz de succes în implementarea PM. Flexibilitatea instrumentului a fost recunoscută de către respondenţi ca fiind unul dintre punctele sale forte, care permite abordarea priorităţilor partenerilor de o manieră focalizată. PM a permis extinderea cadrului de cooperare în mai multe sectoare din domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne.

Cea de-a doua Evaluare a PM a fost realizată în perioada februarie – aprilie 2018, în baza chestionarelor şi interviurilor efectuate cu suportul ICMPD. Printre propunerile raportului de evaluare se numără consolidarea resurselor umane din instituţiile naţionale şi implicarea acestora în procesul de implementare a PM.

La 12 iunie 2018, a fost organizată Reuniunea în format extins a Platformei Locale de Cooperare a PM RM - UE dedicată celebrării a 10 ani de implementare a PM şi perspectivele pentru cooperarea de viitor. În cadrul evenimentului aniversar au fost împărtăşite experienţele autorităţilor naţionale în implementarea şi gestionarea proiectelor în domeniul managementului migraţiei şi mobilităţii, a migraţiei în dezvoltarea politicilor naţionale, a fost evaluat impactul implicării diasporei în politicile migraţionale de dezvoltare a ţării, au fost discutate proiectele şi iniţiativele de succes, dar şi abordate noile propuneri orientate spre consolidarea mecanismului de funcţionare a PM. Totodată, a fost evidenţiată importanţa plasării în centrul atenţiei a abordării migraţiei în context local, regional şi internaţional.