Inițierea elaborării deciziilor

06/08/2019 | Inițierea elaborării deciziilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) invită reprezentanții societății civile şi experții interesați să participe la consultări publice pe marginea capitolului ”VIII. Politica Externă” a proiectului Hotărârii de Guvern ”cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”. Consultările vor avea loc la 8 august curent, ora 9.00 , în incinta MAEIE (str. 31 august 1989, 80).

Textul proiectului Hotărârii de Guvern și a planului de acțiuni a Guvernului poate fi accesat la următorul link: https://bit.ly/2YImwjn

Persoanele interesate de participare sunt rugate să informeze MAEIE la adresa electronică samep@mfa.gov.md , până la data de 7 august 2019, ora 13.00 .

15/01/2018 | Inițierea elaborării deciziilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 30 ianuarie curent, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate revizuirii Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019.

În intervalul orele 9.00 – 12.00 urmează a fi consultate: f

Titlul II „Dialog politic şi reformele, cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate”

Titlul III „Libertate, Securitate şi Justiţiei” din cadrul PNAAA”

Titlul VI „Asistenţă financiară şi dispoziţii antifraudă şi de control” .

În intervalul orele 14.00 – 17.00 urmează a fi consultate:

Titlul IV „Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială”

Titlul V „Comerţ şi aspecte legate de comerţ” .

În anexă rugăm să găsiţi proiectele Titlurilor PNAAA revizuit, care vor fi luate ca bază pentru sesiunea de consultări.

28/12/2017 | Inițierea elaborării deciziilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) comunică despre lansarea procesului de revizuire a Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019.

În cadrul săptămânii 22-26 ianuarie curent în incinta MAE IE urmează să se desfăşoare sesiunile de consultări publice în vederea definitivării propunerilor pentru revizuirea PNAAA. Astfel, MAE IE invită reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate să participe la consultările publice, precum şi să prezinte propuneri şi sugestii de revizuire a PNAAA.

Proiectul propunerilor de revizuire a PNAAA, formulate de instituţiile de linie, urmează a fi plasat pe site-ul MAE IE şi pe portalul particip.gov.md începând cu data de 10 ianuarie curent.

Despre data şi ora desfăşurării consultărilor publice, publicul larg va fi informat adiţional prin intermediul anunţurilor pe site-ul MAE IE.

28/09/2016 | Inițierea elaborării deciziilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 3 octombrie curent, cu începere de la orele 09.00, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate Titlului III „Libertate, Securitate şi Justiţie” din cadrul PNAAA.

Adiţional informăm că proiectului final al noului PNAAA urmează a fi consultat repetat cu reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate pe parcursul lunii noiembrie curent.

În anexă rugăm să găsiţi proiectul Titlului III „Libertate, Securitate şi Justiţie” , care va fi luat ca bază pentru sesiunea de consultări.

26/09/2016 | Inițierea elaborării deciziilor

În contextul lansării procesului de elaborare a noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 29 septembrie curent, în intervalul orelor 09.00-12.00, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate Titlului II „Dialog Politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate” din cadrul PNAAA.

Adiţional informăm că proiectului final al noului PNAAA urmează a fi consultat repetat cu reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate pe parcursul lunii noiembrie curent.

În anexă rugăm să găsiţi proiectul Titlului II „Dialog Politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate” , care va fi luat ca bază pentru sesiunea de consultări.

05/09/2016 | Inițierea elaborării deciziilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) comunică despre lansarea procesului de elaborare a noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019.

În perioada 29 septembrie – 28 octombrie în incinta MAE IE urmează să se desfăşoare mai multe sesiuni de consultări publice menite să contribuie la formularea măsurilor din noul PNAAA. Astfel, MAE IE invită reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate să participe la consultări publice, cu înaintarea propunerilor şi sugestiilor la elaborarea noului PNAAA. Proiectul iniţial al noului PNAAA urmează a fi pus la dispoziţia persoanelor interesate începând cu 25 septembrie curent.

Sesiunile de consultări publice cu implicarea reprezentanţilor instituţiilor urmează să se desfăşoare în conformitate cu următorul grafic:

Consultări publice privind Titlul II din Acordul de Asociere – 29 septembrie Consultări publice privind Titlul III din Acordul de Asociere – 3 octombrie Consultări publice privind Titlul IV din Acordul de Asociere: Capitolul 1-3 – 6 octombrie Capitolul 4-7 – 7 octombrie Capitolul 8-11 – 10 octombrie Capitolul 12-13 – 11 octombrie Capitolul 14-17 – 12 octombrie Capitolul 18-21 – 13 octombrie Capitolul 22-28 – 14 octombrie Consultări publice privind...
26/01/2012 | Inițierea elaborării deciziilor

În conformitate cu cerinţele articolului 38 al Legii Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pe data de 1 februarie curent, ora 10.00, în cadrul Centrului de Informare şi Documentare NATO în Moldova (str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 2A), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cooperare cu reprezentanţii societăţii civile va desfăşura consultări publice privind Proiectul Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii (SICAS).

Persoanele care doresc să participe la acest eveniment, sunt rugate să comunice datele sale de referinţă la adresa grigore.butucea@mfa.md sau la telefonul 578 236.

04/05/2011 | Inițierea elaborării deciziilor

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în scopul ajustării sistemului de motivare şi sporire a profesionalismului funcţionarului serviciului diplomatic la cel aplicat de statele membre UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene anunţă iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic.

În vederea eficientizării procesului de creaţie legislativă, se consideră oportună implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile, sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 20 mai 2011, în scris - la adresa: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, str. 31 August 1989, nr. 80, or.Chişinău, MD 2012,Republica Moldova, prin fax - la nr. (22) 23 23 02 sau la adresa de e-mail: ddi@mfa.md .

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Departamentului Drept Internaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la tel: (22) 57 83 23, persoana de contact: Anatol Cebuc.

Inițierea elaborării deciziilor

Anunţ de iniţiere a elaborării proiectului Legii de modificare şi completare a Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în scopul ajustării sistemului de motivare şi sporire a profesionalismului funcţionarului serviciului diplomatic la cel aplicat de statele membre UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene anunţă iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic.

În vederea eficientizării procesului de creaţie legislativă, se consideră oportună implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile, sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 20 mai 2011, în scris - la adresa: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, str. 31 August 1989, nr. 80, or.Chişinău, MD 2012,Republica Moldova, prin fax - la nr. (22) 23 23 02 sau la adresa de e-mail: ddi@mfa.md.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Departamentului Drept Internaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la tel: (22) 57 83 23, persoana de contact: Anatol Cebuc.

Aviz privind consultarea societăţii civile asupra Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii

În conformitate cu cerinţele articolului 38 al Legii Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pe data de 1 februarie curent, ora 10.00, în cadrul Centrului de Informare şi Documentare NATO în Moldova (str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 2A), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cooperare cu reprezentanţii societăţii civile va desfăşura consultări publice privind Proiectul Strategiei de informare şi comunicare în domeniul apărării şi securităţii (SICAS).

Persoanele care doresc să participe la acest eveniment, sunt rugate să comunice datele sale de referinţă la adresa grigore.butucea@mfa.md sau la telefonul 578 236.

Consultări publice privind proiectul Hotărârii de Guvern ”cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) invită reprezentanții societății civile şi experții interesați să participe la consultări publice pe marginea capitolului ”VIII. Politica Externă” a proiectului Hotărârii de Guvern ”cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”. Consultările vor avea loc la 8 august curent, ora 9.00, în incinta MAEIE (str. 31 august 1989, 80).

Textul proiectului Hotărârii de Guvern și a planului de acțiuni a Guvernului poate fi accesat la următorul link: https://bit.ly/2YImwjn 

Persoanele interesate de participare sunt rugate să informeze MAEIE la adresa electronică samep@mfa.gov.md, până la data de 7 august 2019, ora 13.00.

Desfăşurarea consultărilor publice pentru elaborarea Titlului II „Dialog politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate” din noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

În contextul lansării procesului de elaborare a noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 29 septembrie curent, în intervalul orelor 09.00-12.00, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate Titlului II „Dialog Politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate” din cadrul PNAAA. 

Adiţional informăm că proiectului final al noului PNAAA urmează a fi consultat repetat cu reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate pe parcursul lunii noiembrie curent.

În anexă rugăm să găsiţi proiectul Titlului II „Dialog Politic şi reforme, cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate”, care va fi luat ca bază pentru sesiunea de consultări.

Desfăşurarea consultărilor publice pentru elaborarea Titlului III „Libertate, Securitate şi Justiţie” din noul Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA)

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 3 octombrie curent, cu începere de la orele 09.00, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate Titlului III „Libertate, Securitate şi Justiţie” din cadrul PNAAA. 

Adiţional informăm că proiectului final al noului PNAAA urmează a fi consultat repetat cu reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate pe parcursul lunii noiembrie curent.

În anexă rugăm să găsiţi proiectul Titlului III „Libertate, Securitate şi Justiţie”, care va fi luat ca bază pentru sesiunea de consultări.

Desfăşurarea consultărilor publice pentru revizuirea Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA)

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) invită, la 30 ianuarie curent, reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe în incinta MAE IE (sala de conferinţe) la consultări publice dedicate revizuirii Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019.

În intervalul orele 9.00 – 12.00 urmează a fi consultate:f

Titlul II „Dialog politic şi reformele, cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate” 

Titlul III „Libertate, Securitate şi Justiţiei” din cadrul PNAAA” 

Titlul VI „Asistenţă financiară şi dispoziţii antifraudă şi de control”.

În intervalul orele 14.00 – 17.00 urmează a fi consultate:

Titlul IV „Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială”

Titlul V „Comerţ şi aspecte legate de comerţ”.

În anexă rugăm să găsiţi proiectele Titlurilor PNAAA revizuit, care vor fi luate ca bază pentru sesiunea de consultări.

Iniţierea consultărilor publice pentru elaborarea noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA)

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) comunică despre lansarea procesului de elaborare a noului Plan naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019.

În perioada 29 septembrie – 28 octombrie în incinta MAE IE urmează să se desfăşoare mai multe sesiuni de consultări publice menite să contribuie la formularea măsurilor din noul PNAAA. Astfel, MAE IE invită reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate să participe la consultări publice, cu înaintarea propunerilor şi sugestiilor la elaborarea noului PNAAA. Proiectul iniţial al noului PNAAA urmează a fi pus la dispoziţia persoanelor interesate începând cu 25 septembrie curent.

Sesiunile de consultări publice cu implicarea reprezentanţilor instituţiilor urmează să se desfăşoare în conformitate cu următorul grafic:

 • Consultări publice privind Titlul II din Acordul de Asociere – 29 septembrie 
 • Consultări publice privind Titlul III din Acordul de Asociere – 3 octombrie
 • Consultări publice privind Titlul IV din Acordul de Asociere:
 • Capitolul 1-3 – 6 octombrie
 • Capitolul 4-7 – 7 octombrie
 • Capitolul 8-11 – 10 octombrie
 • Capitolul 12-13 – 11 octombrie
 • Capitolul 14-17 – 12 octombrie
 • Capitolul 18-21 – 13 octombrie
 • Capitolul 22-28 – 14 octombrie
 • Consultări publice privind Titlul VI din Acordul de Asociere – 17 octombrie
 • Consultări publice privind Titlul V din Acordul de Asociere:
 • Capitolul 1-3 – 24 octombrie
 • Capitolul 4-5 – 25 octombrie     
 • Capitolul 6-8 – 26 octombrie
 • Capitolul 9-10 – 27 octombrie
 • Capitolul 11-15 – 28 octombrie

Proiectului final al noului PNAAA urmează a fi consultat repetat cu reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate pe parcursul primei decade a lunii noiembrie curent.

Iniţierea consultărilor publice pentru revizuirea Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019 (PNAAA)

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAE IE) comunică despre lansarea procesului de revizuire a Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019.

În cadrul săptămânii 22-26 ianuarie curent în incinta MAE IE urmează să se desfăşoare sesiunile de consultări publice în vederea definitivării propunerilor pentru revizuirea PNAAA. Astfel, MAE IE invită reprezentanţii societăţii civile, experţii şi toate persoanele interesate să participe la consultările publice, precum şi să prezinte propuneri şi sugestii de revizuire a PNAAA.

Proiectul propunerilor de revizuire a PNAAA, formulate de instituţiile de linie, urmează a fi plasat pe site-ul MAE IE şi pe portalul particip.gov.md începând cu data de 10 ianuarie curent.

Despre data şi ora desfăşurării consultărilor publice, publicul larg va fi informat adiţional prin intermediul anunţurilor pe site-ul MAE IE.