Renunțare cetățenie

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal si obişnuit în străinătate, pot renunţa la  cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta ei urmează să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 1. Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente,  anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 2. Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr.6 privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă);
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ;
 5. (în cazul de divorţ, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie)
 6. Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
 7. Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz; 
 8. Certificatul de naştere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 9. Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
 10. Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 11. 4 fotografii color, 35x45 mm;.
 12. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 300 Euro achitat în misiunea diplomatică a RM peste hotare
 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copii lor.
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere comună şi pentru copil,  celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova.
 • Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vârsta de 18 ani se examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată a certificatului de naştere a copilului.
 • Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţământul autentificat la notar privind renunţarea la cetăţenie.
 • Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1).

Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Pentru mai multe informaţii, contactaţi  misiunea diplomatică a Republicii Moldova sau Direcţia Generală Afaceri Consulare.