Cooperare bilaterală

Antigua şi Barbuda

Relații diplomatice

Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Antigua și Barbuda au fost stabilite la 18 noiembrie 2011

Cadrul juridic bilateral

  • Protocol cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Antigua și Barbuda (semnat la New York, 18 noiembrie 2011).

Relațiile comercial-economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2021 volumul comerţului exterior al RM cu Antigua și Barbuda a înregistrat valori de 112,38 mii USD. Exporturile în Antigua și Barbuda au constituit 7,19 mii USD, iar importurile - 105,19 mii USD. (Datele nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.)

Actualizat în luna iunie 2022 de către Secția America, Direcția cooperare bilaterală.