Aeroportul Internaţional Chişinău

Sala Delegaţiilor Oficiale

Facilităţile sunt acordate cu respectarea strictă a normelor de securitate aeronautică, a reglementărilor vamale şi de frontieră şi a altor norme legale în vigoare.

Pasagerii, posesori ai paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi bagajele de cabină ale acestora se supun controalelor de securitate. Prin derogare, nu este supusă controlului de securitate valiza diplomatică, în condiţiile în care aceasta poartă semnele exterioare vizibile ale caracterului lor.

Sala Delegaţiilor Oficiale. Potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 930 din 15.08.2006, în Sala Delegaţiilor Oficiale a Aeroportului Internaţional Chişinău sunt deservite anumite categorii de demnitari (Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 930, din 15 august 2006) care sosesc în Republica Moldova cu prilejul vizitelor de stat, oficiale, de lucru, precum şi pentru a participa la conferinţe sau reuniuni organizate sau găzduite de Republica Moldova.

În cadrul vizitelor private sau de tranzit, Preşedinţii de Stat, Preşedinţii de Parlament, Prim-miniştrii şi Miniştrii Afacerilor Externe pot beneficia de facilităţile Sălii Delegaţiilor Oficiale, urmînd ca Misiunea Diplomatică a ţării respective să achite contravaloarea serviciilor, ceea ce constituie 100 lei pentru fiecare membru al delegaţiei (sosire şi plecare).

Serviciile Sălii Delegaţiilor Oficiale trebuie solicitate de Misiunile Diplomatice cu cel puţin 48 ore înainte de sosire prin intermediul unei Note Verbale adresate Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene – Protocolului Diplomatic de Stat. În Nota Verbală se menţionează numele persoanelor care sunt parte a delegaţiei, cursa cu care se efectuează zborul şi orele de sosire şi decolare. Personalul Sălii Delegaţiilor Oficiale nu vor da curs solicitării directe de către Misiunile Diplomatice acreditate în Republica Moldova, ci doar la indicaţia în scris a conducerii Cancelariei de Stat, care este informată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda