Aeroportul Internaţional Chişinău

Sala Delegaţiilor Oficiale

Facilităţile sunt acordate cu respectarea strictă a normelor de securitate aeronautică, a reglementărilor vamale şi de frontieră şi a altor norme legale în vigoare.

Pasagerii, posesori ai paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi bagajele de cabină ale acestora se supun controalelor de securitate. Prin derogare, nu este supusă controlului de securitate valiza diplomatică, în condiţiile în care aceasta poartă semnele exterioare vizibile ale caracterului lor.

Potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 930 din 15.08.2006, în Sala Delegaţiilor Oficiale a Aeroportului Internaţional Chişinău (SDO) sunt deservite anumite categorii de demnitari care sosesc în Republica Moldova cu prilejul vizitelor de stat, oficiale, de lucru, precum şi pentru a participa la conferinţe sau reuniuni organizate sau găzduite de Republica Moldova.

Direcția Protocol Diplomatic de Stat, va coordona oferirea SDO doar titularilor funcțiilor prevăzute în punctul 1, anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 930 din 15.08.2006, beneficiari de servicii gratuite ale SDO, precum urmează:

- Șefilor de Stat;

- Șefilor de Guvern;

- Miniștrilor Afacerilor Externe;

- Președinților Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European;

- Secretarilor Generali ai Organizațiilor Internaționale;

- Comisarilor Europeni responsabili de domeniul Politicii Externe și Integrării Europene;

- Șefilor Misiunilor Diplomatice, Reprezentanților Organizațiilor Internaționale acreditați în Republica Moldova, la sosirea pentru acreditare și la plecarea definitivă din țară.

Solicitările de servicii SDO contra plată, pentru Șefii Misiunilor diplomatice și Reprezentanțelor organizațiilor internaționale, vor fi adresate direct Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (cancelaria@gov.md), cu includerea în copie a Sălii Delegațiilor Oficiale a Aeroportului Internațional Chișinău (sdo@airport.md, tel.: +373 22 525 134) și indicarea persoanei de contact responsabile din cadrul misiunii, iar solicitările pentru rezervarea SDO, pentru vizitele în Republica Moldova a demnitarilor străini, care nu se regăsesc în lista menționată mai sus, vor fi depuse prin intermediul instituțiilor omoloage, la invitația cărora are loc vizita.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda