GUAM

 

 

Crearea şi instituţionalizarea ODDE – GUAM

Crearea forumului consultativ GUAM din 4 state (Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova) a avut loc la 10 octombrie 1997 la Strasbourg, în timpul Summit-ului Consiliului Europei, unde a fost adoptat Comunicatul Comun al întrevederii celor patru Preşedinţi. În acest document Preşedinţii au remarcat necesitatea dezvoltării cooperării cvadrilaterale pentru întărirea stabilităţii şi securităţii în Europa, bazându-se pe următoarele principii:

 • respectarea suveranităţii;
 • integritatea teritorială;
 • inviolabilitatea hotarelor statului;
 • democraţiei;
 • supremaţiei legii şi respectării drepturilor omului.

Instituţionalizarea Organizaţiei a avut loc la Summit-ul de la Kiev, 23 mai 2006 - Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM (ODDE – GUAM), căpătând statut de organizaţie internaţională.

Preşedinţia GUAM este exercitată după principiul rotaţiei, de obicei anual – de la summit la summit. În anul 2017, Georgia a deţinut Preşedinţia-în-Exerciţiu a GUAM, preluată în 2018 de către Republica Moldova, care în 2019 va fi urmată de Ucraina.

Priorităţile cooperării
 • consolidarea şi extinderea relaţiilor comercial-economice (Zona GUAM de Liber Schimb);
 • intensificarea cooperării sectoriale;
 • securitatea energetică şi diversificarea surselor energetice;
 • promovarea dezvoltării coridorului de transport GUAM;
 • dezvoltarea transportului şi infrastructurii;
 • soluţionarea conflictelor îngheţate în spaţiul GUAM;
 • lupta contra terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi alte infracţiuni grave;
 • promovarea produsului turistic comun GUAM;
 • intensificarea cooperării în formatul GUAM+ (Partenerii), în special cu ONU, UE, OSCE, Grupul de la Vişegrad, SUA, Japonia şi cu alte state şi organizaţii.
Statele membre GUAM

Georgia

Republica Azerbaijan

Ucraina

Republica Moldova

Structura GUAM

Principala structură a Organizaţiei este Consiliul, care îşi exercită activitatea la patru niveluri:

 • Şefi de Stat (de regulă, o dată pe an);
 • Miniştri ai Afacerilor de Externe (cel puţin de două ori pe an);
 • Coordonatori Naţionali (cel puţin de patru ori pe an);
 • Reprezentaţi permanenţi (la nivel permanent, acreditaţi de către Secretariatul GUAM).

 

Structura GUAM

 

Secretariatul GUAM de la Kiev este un organ de susţinere a Consiliului care a fost acreditat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, la 21 mai 2007. Secretarul General GUAM, Ambasador Valeri CECELAŞVILI (Georgia), a început să-şi exercite funcţiile începând cu 1 iulie 2007, cu un mandat de 4 ani. La 26 februarie 2009, la Kiev, a avut loc ceremonia de inaugurare a Sediului Secretariatului GUAM de către Miniştrii Afacerilor Externe ai statelor membre.

Pe lângă Organizaţia propriu-zisă mai activează următoarele organe afiliate:

 • Adunarea Parlamentară GUAM (septembrie 2004) şi Comitetele sale în domeniile Drept şi Politică, Ştiinţă, Cultură şi Educaţie, Economie şi Comerţ;
 • Forumul GUAM de Cooperare al Femeilor (septembrie 2001);
 • Uniunea Internaţionala a Asociaţiilor Cetăţenilor „Forumul tinerilor statelor GUAM” (noiembrie 2006);
 • Organizaţia Publică Internaţională „Fundaţia Internaţională a Dezvoltării GUAM” (septembrie 2007);
 • Consiliul de Afaceri GUAM (iulie 2002);
 • Forumul Economic GUAM (noiembrie 2004).

 

În cadrul ODDE – GUAM activează 10 grupuri de lucru cu domenii de activitate specifice

 • Grupul de lucru în domeniul economiei şi comerţului;
 • Grupul de lucru în domeniul transportului;
 • Grupul de lucru în domeniul energetic;
 • Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Grupul de lucru în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate şi traficului ilegal de droguri;
 1. subgrupul de lucru în domeniul combaterii traficului de persoane şi migraţiei ilegale;
 2. subgrupul de lucru în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri;
 3. subgrupul de lucru în domeniul combaterii terorismului;
 4. subgrupul de lucru în domeniul combaterii corupţiei şi spălării banilor;
 5. subgrupul de lucru în domeniul statisticii legale.
 • Grupul de lucru în domeniul situaţiilor excepţionale;
 • Grupul de lucru în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei;
 • Grupul de lucru în domeniul culturii şi turismului;
 • Grupul de Lucru în domeniul securității cibernetice;
 • Grupul de Lucru în domeniul tineretului și sportului.
Secretarul General