OSCE

Forul internaţional respectiv a fost creat în 1975 sub numele de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE). Crearea CSCE a avut drept scop depăşirea divizării Europei după cel de-al Doilea război mondial şi asigurarea securităţii printr-un forum de dialog şi negocieri multilaterale între Est şi Vest.

În prezent, OSCE (www.osce.org) cuprinde 57 de state, care au statut egal, iar regula de bază în adoptarea deciziilor este consensul. Mandatul OSCE include diplomaţia preventivă, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor, consolidarea respectării drepturilor omului, a democraţiei şi statului de drept şi promovarea tuturor aspectelor societăţii civile.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda