Vize și Servicii consulare

Cetăţenie

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născut pe teritoriul statului nostru) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobândi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere. Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova sau la Departamentul Afaceri Consulare următoarele acte:

 1. Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai); 
 3. Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 4. Certificatul de naştere;
 5. Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 6. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ ; În cazul divorţului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie
 7. Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 8. Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 9. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din Republica Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. 25-51-55).
 10. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare.

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, sau la Departamentul Afaceri Consulare următoarele acte:

 1. Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate,  starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei); 
 3. Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
 4. Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
 5. Actul de identitate, în original şi 4 copii;
 6. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 7. Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 8. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare

Atenţie: Legislaţia unor state interzice dubla cetăţenie. Departamentul Afaceri Consulare recomandă cetăţenilor care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru a afla toată informaţia despre posibilitatea redobândirii cetăţeniei.

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat sau rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal si obişnuit în străinătate, pot renunţa la  cetăţenia Republicii Moldova. Pentru aceasta ei urmează să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova următoarele acte:

 1. Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente,  anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 2. Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr.6 privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă);
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ;
 5. (în cazul de divorţ, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie)
 6. Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
 7. Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz; 
 8. Certificatul de naştere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 9. Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
 10. Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 11. 4 fotografii color, 35x45 mm;.
 12. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 300 Euro achitat în misiunea diplomatică a RM peste hotare

 • Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copii lor.
 • În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere comună şi pentru copil,  celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova.
 • Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vârsta de 18 ani se examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată a certificatului de naştere a copilului.
 • Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţământul autentificat la notar privind renunţarea la cetăţenie.
 • Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1).

Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Pentru mai multe informaţii, contactaţi  misiunea diplomatică a Republicii Moldova sau Direcţia Generală Afaceri Consulare.