Cetăţenie

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere
Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născut pe teritoriul statului nostru) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobândi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere. Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova sau la Departamentul Afaceri Consulare următoarele acte:
 1. Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai); 
 3. Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 4. Certificatul de naştere;
 5. Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 6. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ ; În cazul divorţului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie
 7. Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 8. Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 9. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere şi din Republica Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. 25-51-55).
 10. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare.
Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.
 
Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.
 
Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova
 
Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, sau la Departamentul Afaceri Consulare următoarele acte:
 1. Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate,  starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei); 
 3. Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
 4. Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
 5. Actul de identitate, în original şi 4 copii;
 6. Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 7. Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 8. Bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a RM peste hotare
Atenţie: Legislaţia unor state interzice dubla cetăţenie. Departamentul Afaceri Consulare recomandă cetăţenilor care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru a afla toată informaţia despre posibilitatea redobândirii cetăţeniei.
Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba de stat a Republicii Moldova sau limba rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât limba de stat sau rusă, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.
Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista exactă a actelor pentru fiecare ţară în parte o puteţi afla la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.