Proiecte, Burse şi Granturi

Acest compartiment este destinat valorificării oportunităţilor oferite cetățenilor Republicii Moldova şi include apeluri de participare în cadrul proiectelor internaționale, burse și granturi recepționate de la partenerii externi.

OPORTUNITATE PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Apel deschis pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova pentru a deveni membri la lucrările Comitetului Economic și Social European (CESE).

CESE oferă oportunitatea de a deveni parte a procesului consultativ al Comitetului Economic și Social European în 2024! 

Organizațiile interesate sunt încurajate să aplice până pe 25 ianuarie 2024 aici: https://shorturl.at/giN04.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile aici: https://shorturl.at/tCDPQ.

***

OPORTUNITATE PENTRU TINERI

Mai este o săptămână pentru a aplica la unul dintre programele de master de la Colegiul Europei!

Despre ce este vorba?

Până pe 16 ianuarie la 23:59 poți aplica să studiezi un program de master la prestigioasa instituție de învățământ Colegiul Europei. Această universitate, având campusuri în Bruges (Belgia), Natolin (Polonia) și Tirana (Albania) găzduiește anual circa 400 de studenți ambițioși, care își văd cariera asociată cu construirea unei societăți europene mai puternice.

Dacă te interesează să înveți Relații Internaționale și Diplomație, Politică și Guvernare Europeană, Drept European, Studii Economice Europene sau altele din programele existente, nu ezita să aplici pe următorul link: https://www.coleurope.eu/admission

*Studenții cetățeni ai Republicii Moldova care vor fi acceptați vor beneficia și de o bursă completă, care va acoperi costurile de studii, de călătorie, de cazare și mâncare. Având în vedere progresul procesului de aderare al Republicii Moldova la UE, încurajăm pe cât mai mulți tineri și tinere să facă uz de această oportunitate. Vă așteptăm acasă!

***

MAEIE anunță înscrieri la programul „Școala Europeană a Parteneriatul Estic din Georgia”

31  ianuarie  2023, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea de către Școala Europeană a Parteneriatul Estic din Georgia a concursului pentru Programul de Burse pentru anul academic 2023 - 2024.

Concursul este destinat elevilor din statele Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) cu vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani.

În urma concursului vor fi selectați până la 20 de elevi care vor primi o bursă completă.

Procesul de aplicare pentru admitere la studii este deschis până pe data de 16 martie 2023.

Alte detalii, inclusiv formularul de înscriere, pot fi consultate pe pagina web a Școlii Europene a Parteneriatului Estic (PaE): www.eapeuropeanschool.eu.

Notă: Școala Europeană a Parterneriatului Estic a fost înființată în anul 2018 la Tbilisi, Georgia, ca parte a eforturilor Uniunii Europene și ale țărilor partenere de a consolida oportunitățile educaționale pentru elevii din cele șase state.

În ultimii trei ani, 17 elevi din Republica Moldova au absolvit Școala Europeană, după cum urmează: în 2020 – 4 elevi, în 2021 – 5 elevi, în 2022 – 8 elevi.

În 2021 au fost înmatriculați 5 elevi moldoveni, care urmează să absolvească în anul 2023.

Informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa de email: euscholarship@eapeuropeanschool.eu sau tel:+ 995 577 393999.

MAEIE anunță înscrieri la programul „Your Europe, Your Say!”(Expirat)

28 octombrie 2022, Chișinău - Unul dintre beneficiile concrete ale obținerii statutului de țară candidat pentru aderare la UE este faptul că școlile din Republica Moldova pot aplica pentru participare la conferința anuală în domeniul tineretului „Your Europe, Your Say!” (YEYS).

MAEIE anunță startul pentru înscrieri la programul conferinței anuale în domeniul tineretului, eveniment organizat de Comitetul Economic Sociala European din 2010 și are drept scop efectuarea schimbului de opinii între elevii statelor membre ale UE și țărilor candidate cu privire la tema propusă.

Cea de-a 14-a ediție a YEYS va fi dedicată dialogurilor cu tinerii pe tema democrației și se va desfășura la Bruxelles în perioada 23 - 24 martie 2023.

Cererile de participare la eveniment pot fi depuse în perioada 28 octombrie – 30 noiembrie 2022.

Alte detalii, inclusiv formularul de înscriere, pot fi consultate pe pagina web a organizatorilor

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2023

 

Concurs pentru selectarea candidaților în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de Experți privind Lupta împotriva traficului de ființe umane

26 septembrie 2022, Chișinău - Ca urmare a desfășurării probei interviurilor, la 21 septembrie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică despre candidatul care a fost declarat învingător al concursului național și care urmează a fi propus secretarului seneral al Consiliului Europei:

Tatiana Cătană

Amintim că, potrivit regulilor de procedură ale Grupului de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA), la data de 31 decembrie 2022 expiră mandatul a 7 din cei 15 membri actuali ai GRETA. Prin urmare, 40 țări părți la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, inclusiv Republica Moldova, au fost invitate să nominalizeze candidați pentru alegerile care vor avea loc la Strasbourg, în perioada noiembrie-decembrie 2022.

15 septembrie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre desfășurarea probei interviurilor pentru concursul de selectare a candidaților în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de Experți privind Lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA).

Ca urmare a examinării dosarelor, MAEIE anunță că următorii candidați au fost admiși pentru proba de interviu:

 1. Elena Botezatu
 2. Tatiana Catana

Proba interviului va avea loc la data de 21 septembrie 2022, orele 15:00 (ora Chișinăului), sediul MAEIE, sala 101.

21 iulie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea concursului de selectare a candidaților în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de Experți privind Lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA).

Potrivit regulilor de procedură ale GRETA, la data de 31 decembrie 2022 expiră mandatul a 7 din cei 15 membri actuali ai GRETA. Prin urmare, 40 țări părți la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, inclusiv Republica Moldova, au fost invitate să nominalizeze candidați pentru alegerile care vor avea loc la Strasbourg, în perioada noiembrie-decembrie 2022.

Criteriile de participare la concurs, etapele şi modul de organizare şi desfășurare a selecției sunt incluse în Regulamentul privind modul de organizare şi desfășurare a concursului național pentru selectarea candidaților în vederea suplinirii poziției de membru al GRETA şi Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28.

Data limită de depunere a dosarelor de participare este 30 august 2022, ora 12:00 pentru prezentarea dosarului fizic la sediul MAEIE (str. 31 august 1989, 80, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova) și 30 august 2022, ora 23:59 pentru transmiterea dosarului în format electronic la adresa de e-mail: scedo@mfa.gov.md.

Dosarul candidatului va conține:

 1. CV-ul în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză) conform modelului anexat la Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Res(2013)28;
 2. Copia actului de identitate.

Notă. Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu vor fi acceptate.

Pentru eventuale precizări, a se apela numerele de telefon: 022-578-253; 022-578-236. 

Ian Feldman a fost ales în calitate de expert în Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale al Consiliului Europei

11 iulie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică rezultatele finale ale alegerilor în cadrul reuniunii Delegaților la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, în vederea selectării experților naționali în cadrul Comitetului Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale.

La data de 8 iulie, în cadrul reuniunii Delegaților la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, Ian Feldman a fost ales în calitate de expert din partea Republicii Moldova în Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale al Consiliului Europei.

Comitetul Consultativ este compus din 19 experți independenți aleși și numiți pe o perioadă de 4 ani. În conformitate cu prevederile Rezoluției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Res(2019)49, criteriile de eligibilitate ale experților sunt determinate de prioritizarea candidaților cu expertiză și competențe în domeniul protecției minorităților naționale. Exercitarea mandatului se realizează cu titlu individual, pe bază independentă și imparțială.

Concurs pentru selectarea candidaților naționali pentru Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei

29 aprilie 2022, Chișinău – Ca urmare a desfășurării probei interviurilor, la 28 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică lista candidaților care au fost declarați învingători ai concursului național și care urmează a fi propuși Secretarului General al Consiliului Europei:

 1. Ian Feldman
 2. Nicolae Arnăut

Amintim că, potrivit Rezoluției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind aranjamentele de monitorizare revizuite, adoptată la 11 decembrie 2019, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului General al Consiliului Europei minim doi candidați naționali, dintre care doar unul va fi selectat drept membru, la reuniunea Comitetului de Miniștri.

26 aprilie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre desfășurarea probei interviurilor pentru selectarea experților naționali în cadrul Comitetului Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei

Ca urmare a examinării dosarelor, MAEIE anunță că următorii candidați au fost admiși pentru proba de interviu:

 1. Ian Feldman
 2. Nicolae Arnăut 

Proba interviului va avea loc la data de 28 aprilie 2022, orele 14:00 (ora Chișinăului), sediul MAEIE, sala 101.

Anunț cu privire la lansarea apelului pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului Know-how Exchange Programme 2022 al Inițiativei Central Europene

13 aprilie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană (ICE) a Apelul de propuneri pentru anul 2022 pentru co-finanțarea proiectelor în cadrul programului Know-how Exchange Programme (KEP).

Prin intermediul programului KEP, Inițiativa Central Europeană continuă să sprijine implementarea proiectelor, urmărind schimbul de bune practici și transferul de experiență între instituțiile din sectorul public și privat din statele membre ICE.

 Cine poate participa?

 • Autoritățile publice centrale, regionale, locale, instituțiile de învățământ și cercetare, organizații non-guvernamentale (ONG) din statele membre ale ICE.

 Ce fel de activități pot fi realizate?

 • Proiectul poate include activități care asigură transferul de experiență dintre parteneri, după cum urmează: instruiri, ateliere de lucru, vizite de studiu, misiuni de evaluare, asistență pentru elaborarea documentelor strategice (de exemplu, planuri de dezvoltare, strategii, studii etc.), transfer de tehnologii, asistență tehnică etc.

 Condiții de bază:

 • Participarea a cel puțin doi parteneri pentru fiecare propunere. Cel puțin un furnizor de know-how (din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Polonia, România, Republica Slovacă și Slovenia) și un beneficiar (Republica Moldova).

Bugetul și contribuția participanților:

 • Finanțarea acordată în cadrul prezentului apel de propuneri nu trebuie să depășească 50% din costul total al proiectului, iar suma maximă alocată unui singur proiect nu poate depăși 40.000 euro.

Termenul limită pentru depunerea dosarului de participare este 13 iunie 2022.

Mai multe detalii despre programul KEP pot fi accesate aici.

Experta Veronica Crețu a fost aleasă din partea Republicii Moldova în calitate de membru al Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale

1 aprilie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică rezultatele finale ale alegerilor în cadrul reuniunii Părților la Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale.

La 31 martie 2022, în cadrul reuniunii Părților la Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø), experta din partea Republicii Moldova, Veronica Crețu, a fost aleasă în calitate de membru al Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale.

În conformitate cu prevederile Convenției de la Tromsø, membrii Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale își încep activitatea la 1 aprilie 2022, pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire o singură dată.

Concurs pentru selectarea candidaților naționali pentru Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei

29 martie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță lansarea concursului de selectare a candidaților naționali pentru Comitetul Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei.

În contextul expirării mandatului membrului din partea Republicii Moldova în cadrul Comitetului Consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei, MAEIE anunță lansarea concursului de selectare a candidaților în vederea suplinirii poziției respective.

Potrivit prevederilor Rezoluției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Res (2019)49, autoritățile Republicii Moldova urmează să înainteze minim doi candidați în adresa Secretarului General al Consiliului Europei. Criteriile de eligibilitate ale experților sunt determinate de prioritizarea candidaților cu expertiză și competențe în domeniul protecției minorităților naționale. Exercitarea mandatului se realizează cu titlu individual, pe bază independentă și imparțială.

Concursul se va desfășura în 3 etape:

 1. Colectarea și examinarea dosarelor de participare la concurs și preselectarea candidaților;
 2. Desfășurarea interviului în vederea evaluării cunoștințelor în domeniu și posedării limbilor oficiale ale Consiliului Europei;
 3. Selectarea de către Comisie a candidaților naționali pentru notificarea oficială a Secretarului General al Consiliului Europei.

Criteriile de participare la concurs sunt incluse în Rezoluția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Res(2019)49.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la MAEIE este 20 aprilie 2022, între orele 08:00 – 17:00, sau la adresa scedo@mfa.gov.md, până la ora 23:59.

Dosarul va conţine:

 • CV-ul în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză);
 • copia actului de identitate;
 • scrisoare de motivație în una din limbile de lucru ale CoE (engleză sau franceză);
 • copia de pe diplomele de studii superioare cu tangență în domeniul în cauză.

Eventuale precizări și clarificări adiționale recomandăm a fi adresate la emailul scedo@mfa.gov.md.

Parteneriatul de succes al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu Colegiul Europei continuă pentru al 9-lea an consecutiv

16 martie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a participat pentru cel de-al 9-lea an consecutiv la coordonarea procesului de selecție a candidaților din Republica Moldova pentru bursele de studii postuniversitare la Colegiul Europei, care la fel ca și în anul precedent a avut loc în format de videoconferință.

În perioada 14-15 martie 2022 s-a desfășurat etapa finală de intervievare a studenților moldoveni candidați pentru bursele de studii postuniversitare oferite de Colegiul Europei. Studenții selectați pe baza mediilor academice, calificărilor și performanțelor își vor continua studiile în următorul an academic 2022 – 2023 în campusurile din Bruges și Natolin ale instituției respective.

De menționat că în anul academic 2021-2022 la Colegiul Europei au fost înmatriculați 8 studenți din Republica Moldova.

Notă: Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 la Natolin (Varşovia, Polonia), considerată cea mai veche şi prestigioasă instituţie postuniversitară din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public implicat în realizarea proceselor politice, economice, juridice şi internaționale de integrare şi studii europene.

Anunț cu privire la lansarea apelului participare la ediția din 2022 a Premiului CEB pentru Coeziune Socială

 

25 februarie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a apelului de participare la ediția din 2022 a Premiului CEB pentru Coeziune Socială, care este concursul anual de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile la coeziunea socială pe întreg continentul european.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) va acorda un premiu de 25.000 EUR unui proiect care abordează probleme sociale stringente și face diferența în comunitatea locală. Competiția este deschisă organizațiilor mici și persoanelor cu vârsta de peste 18 ani din cele 42 de țări membre ale CEB. Contribuția lor la coeziunea socială va fi evaluată în funcție de impact, durabilitate și inovare. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 20 aprilie 2022.

Eligibilitatea dosarelor depuse va fi examinată de către un grup de experți, iar cele mai promițătoare cinci proiecte selectate vor fi evaluate de un juriu independent format din cinci membri. Câștigătorul va fi desemnat în cadrul unei ceremonii, la începutul lunii iulie curent.

Informații detaliate privind concursul pot fi accesate AICI.

Învingătorul ediției din anul 2021 a Premiului pentru Coeziune Socială, organizat de CEB, la care au fost depuse proiecte din 27 de țări, a fost declarat fost Asociația obștească „Eco-Răzeni” din Republica Moldova.

 Anunț cu privire la lansarea apelului suplimentar de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

 4 februarie 2022, Chișinău Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Autoritatea de Management a Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (PTD) a apelului suplimentar de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 pentru partenerii din Republica Moldova și Ucraina, în cadrul căruia vor fi selectate și implementate câte 3 proiecte transnaționale în fiecare țară în perioada martie 2022 - iunie 2023.

Propunerile de proiecte vor fi elaborate pe baza următoarelor pachete de lucru:

(1)  Creșterea gradului de informare privind beneficiile cooperării transnaționale în țările ENI;

(2)  Stabilirea dialogului politic în domenii tematice, care reprezintă o provocare majoră pentru regiunea Dunării, așa cum acestea sunt definite în Programul Transnațional Dunărea 2021 – 2027;

(3)  Consolidarea capacităților autorităților publice naționale, regionale, locale din Ucraina și Republica Moldova.

Bugetul pentru acest apel este de 2.33 mln. EUR pentru Republica Moldova și 2.48 mln. EUR pentru Ucraina. Dosarele de aplicare vor fi depuse în format electronic prin intermediul eMS (programul electronic de monitorizare) până la data de 10 martie 2022, ora 15:00.

În acest context, instituțiile guvernamentale naționale, regionale, locale și organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova și Ucraina pot veni cu propuneri de proiecte care vor contribui la consolidarea capacităților teritoriilor din regiunea Dunării, cooperarea prin intermediul parteneriatelor și schimburilor de experiență.

Totodată prin consolidarea eforturilor de cooperare se urmărește și creșterea capacității instituționale a părților interesate de a dezvolta și implementa proiecte transnaționale în regiunea Dunării în domeniile tematice ale programului pentru regiunea Dunării pentru următoarea perioadă de programare, și anume 2021-2027.

Informații suplimentare cu referire la apelul de proiecte pot fi accesate aici: ENI call for proposals (interreg-danube.eu)

Adițional, persoanele și organizațiile interesate sunt invitate să se înregistreze până la data de 7 februarie 2022 pentru seminarul de informare, care va avea loc pe 9 februarie 2022, accesând următorul link: https://bit.ly/3HI0Fjv

În cazul în care aveți întrebări despre apelul de proiecte, le puteți adresa Punctului Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea 2014–2020 la adresa de e-mail: danube.helpdesk@ogpae.gov.md sau la numărul de telefon  +373 22233045.

Notă: În cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014–2020 participă 14 țări: Austria, Bosnia si Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Romania, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova, și Ucraina.

 

 Anunț cu privire la desfășurarea rundei finale de consultări publice asupra Documentului Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

7 ianuarie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene comunică despre desfășurarea rundei finale de consultări publice asupra Documentului Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, care are loc până la 31 ianuarie 2022.

Republica Moldova participă în procesul de finalizare a Documentului de Program Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, care este elaborat împreună cu reprezentanții statelor participante (Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina, Republica Moldova) și cu suportul experților TESIM.

Programul urmează să se concentreze pe 2 priorități majore: (1) O regiune albastră și inteligentă prin dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate; (2) O regiune ecologică și verde prin promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre, a rezilienței, luând în considerare abordările bazate pe ecosisteme și prin îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Documentul de Program actualizat conține informații referitoare la alocările financiare orientative ale Programului și temele transversale care vor fi abordate în perioada 2021-2027, iar în urma aprobării acestuia de către Comitetul Comun de Programare, reprezentanții țărilor participante la program vor avea oportunitatea să aplice și beneficieze de finanțare pentru proiecte aferente domeniilor menționate.

Astfel, organizațiile societății civile, reprezentanții administrațiilor publice locale, organizațiile non-guvernamentale și alte părți interesate sunt invitate să participe la ultima rundă de consultări publice asupra Documentului Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 pentru a contribui la definitivarea unui document comprehensiv, care să reflecte inclusiv necesitățile și viziunile potențialilor beneficiari.

Eventuale sugestii sau propuneri pentru îmbunătățirea documentului programului urmează a fi transmise la adresa blacksea-cbc@mlpda.ro  până la 31 ianuarie curent.

Detalii adiționale despre anterioarele consultări publice ale programului pot fi accesate la: Black Sea » Public Consultations (blacksea-cbc.net)

 

Inițiativa Central Europeană a lansat cea de-a II-a ediție a concursurilor de idei și propuneri pentru tineri – „IMAGINE” 

15 noiembrie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană a celei de-a doua ediții a concursului dedicat tinerilor, cetățeni activi pentru dezvoltare durabilă – „IMAGINE”.

Competiția urmărește familiarizarea elevilor cu privire la importanța Agendei ONU 2030 și oferă acestora posibilitatea de a-și exprima viziunea referitor la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în plan local.

Termeni și criterii de eligibilitate:

Elevii cu vârstă cuprinsă între 14-19 ani, înmatriculați în instituțiile de învățământ (publice sau private) din Republica Moldova sunt invitați să depună cele mai inovatoare idei despre cum pot contribui la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în comunitatea lor.

Dosarul de aplicare se va completa în limba engleză.

Toți cei interesați pot să-și depună dosarul de participare în perioada 14-28 februarie 2022.

Premii: trei idei învingătoare vor fi premiate cu suma de 20.000 Euro fiecare, pentru organizarea vizitelor de studiu la sediul ONU din New York sau la agențiile ONU din spațiul european. Alternativ, de comun acord cu Organizația, premiile pot fi folosite pentru a sprijini implementarea ideii de proiect sau pentru alte inițiative care urmăresc criteriile de sustenabilitate din Agenda 2030.

În contextul acestei inițiative, Inițiativa Central Europeană lansează și Apelul de propuneri pentru elaborarea unui logo pentru competiția „IMAGINE” care va fi utilizat de organizatori pentru viitoarele ediții.

La elaborarea logo-ului se va ține cont de mai multe criterii, precum flexibilitatea și calitatea imaginii pentru produsele printabile, originalitatea elementelor în elaborarea design-ului.

Termeni și criterii de eligibilitate:

Elevii (la fel ca și pentru concursul de mai sus) sunt rugați să elaboreze un logo care să reflecte viziunea competiției „IMAGINE” – Tinerii, cetățeni activi pentru dezvoltarea durabilă.

Termenul de depunere a lucrărilor este data de 15 decembrie 2021.

Premii: câștigătorul va fi premiat cu o sumă în valoare de 1000 Euro.

Notă: Ținând cont de criteriile de eligibilitate, elevii interesați pot participa la unul sau la ambele concursuri sus-menționate.

Mai multe informații despre cele două concursuri pot fi găsite accesând site-ul organizatorilor: https://bit.ly/3HDn023

  

Anunț cu privire la organizarea sesiunii de informare dedicate oportunităților de studii postuniversitare oferite de Colegiul Europei

5 noiembrie 2021, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre organizarea unui webinar dedicat oportunităților de studii postuniversitare oferite de Colegiul Europei, care va avea loc pe data de 25 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Chișinăului), pe platforma Zoom.

Link-ul pentru înregistrare la webinar îl găsiți aici: https://bit.ly/2XSkpz8

Evenimentul este organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în colaborare cu Colegiul Europei - o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 la Natolin (Varşovia, Polonia), considerată cea mai veche şi prestigioasă instituție postuniversitară din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public implicat în realizarea proceselor politice, economice, juridice şi internaționale de integrare şi studii europene.

Burse complete oferite de Colegiul Europei sunt disponibile pentru studenții moldoveni datorită sprijinului Uniunii Europene.

Participarea la webinar va oferi posibilitatea să adresați întrebările ce țin de oferta academică, procesul de admitere, bursele disponibile și oportunitățile de carieră unui reprezentant al Colegiului Europei.

 

(Rezultate finale) Concurs pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale

Rezultatele finale ale Concursului național pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale

Ca urmare a desfășurării probei interviurilor, care a avut loc la 28 septembrie 2021, MAEIE anunță că următorii candidați au fost declarați învingători ai concursului național. Aceștia vor fi propuși Secretarului General al Consiliului Europei:

 • Veronica Crețu
 • Andrei Lutenco

Amintim că, potrivit Rezoluției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind procedura de alegere a membrilor Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale, adoptată la 3 martie 2021, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului General al Consiliului Europei, câte doi candidați naționali în cadrul Grupului, dintre care doar unul va fi selectat drept membru, la reuniunea Comitetului Părților al Convenției privind accesul la documentele oficiale.

Rezultatele probei dosarelor a Concursului de selectare a candidaţilor în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale

La 24 septembrie 2021 a avut loc şedinţa Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Ca urmare a examinării dosarelor, MAEIE anunţă că următorii candidaţi au fost selectaţi pentru proba de interviu:

 1. Veronica Crețu
 2. Andrei Lutenco
 3. Nicolae Arnăut 
 4. Violeta Melnic
 5. Cristina Durnea

Proba interviului va avea loc la data de 28 septembrie 2021, orele 09:00 (ora Chișinăului) și se va desfășura prin intermediul videoconferinței. Candidații vor fi audiați în ordinea descrisă mai sus. Candidații vor recepționa linkul de conectare la adresele lor de email și sunt invitaţi să confirme participarea lor la adresa de email scedo@mfa.gov.md.

8 septembrie 2021, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunţă lansarea concursului de selectare a candidaţilor în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei (CoE) privind accesul la documentele oficiale.

Potrivit Regulii 6 a Rezoluției CM/Res(2021)2 privind procedura de alegere a membrilor Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, adoptată de către Comitetul de Miniștri la 3 martie 2021, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului General al CoE câte doi candidați naționali pentru a fi aleși câte unul per fiecare stat membru. Decizia finală urmează a fi adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ al Părților la Convenției CoE privind accesul la documentele oficiale (Convenția Tromsø).

Criteriile de participare la concurs, etapele şi modul de organizare şi desfăşurare a selecţiei sunt incluse în Regulamentul naţional şi Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2021)2, care pot fi accesate mai jos.

Data limită de depunere a dosarelor de participare la MAEIE este prelungită până pe data de 22 septembrie 2021.

Dosarul va conţine:

 1. CV-ul în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză) conform modelului anexat la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2021)2;
 2. copia actului de identitate;
 3. cererea de înscriere la concurs, cu indicarea unei adrese electronice;
 4. copia de pe diplomele de studii superioare cu tangență în domeniul în cauză.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină, la sediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau la adresa electronică scedo@mfa.gov.md.

Anexă:

 

Apel de proiecte finanțate din cadrul Fondului de Cooperare al Inițiativei Central Europene (ICE)

5 iulie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea Apelului de proiecte pentru entitățile publice și private din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE).

Proiectele finanțate de ICE presupun activități de consolidare a cooperării între statele participante, transferul și schimbul de bune practici, în special de la statele membre ale UE.

Propunerile de proiecte pot include: conferințe, seminare de instruire, ateliere de lucru și activități de formare, precum și asistență pentru elaborarea studiilor și sondajelor.

Termenii de depunere a cererilor:

 • Pentru activități ce urmează să fie implementate în primul semestru al anului 2022, depunerea cererilor va fi acceptată în perioada 25 iulie 2021 – 30 septembrie 2021;
 • Pentru activități planificate în ce de-al doilea semestru al anului 2022, depunerea cererilor va avea loc între 10 decembrie 2021 – 10 februarie 2022.

Bugetul și criteriile de eligibilitate:

 • Bugetul total disponibil în cadrul acestui Apel este de 350.000 euro.
 • Suma totală a unui grant ICE poate fi maxim 15.000 euro (50% din valoarea totală a proiectului).
 • Solicitanții trebuie să fie entități publice sau private cu sediul și înregistrare în statele membre ICE (inclusiv ONG-uri și organizații internaționale/regionale).
 • Propunerea de proiect necesită participarea reprezentanților din cel puțin șase state membre ICE.

Informațiile detaliate despre condițiile și documentele de aplicare la program pot fi accesate inclusiv la următorul link.

 

Lansarea unei competiții regionale de eseuri pentru tineri, intitulată „Salvăm Marea noastră: noi modalități de reducere a poluării Mării Negre”

25 mai 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea unei competiții regionale de eseuri pentru tineri, intitulată „Salvăm Marea noastră: noi modalități de reducere a poluării Mării Negre”, organizată de Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) împreună cu Centrul Internațional pentru Studii la Marea Neagră (ICBSS).

Scopul acestei inițiative este de a sensibiliza și motiva tinerii din statele membre ale OCEMN să ia măsuri împotriva poluării marine din Marea Neagră. În afară de promovarea unei culturi a comportamentului ecologic și a conștiinței prietenoase mediului ambiant la grupele de vârstă mai tinere, inițiativa urmărește să motiveze societatea să învețe de la tineri să adopte practici durabile pentru reducerea deșeurilor marine și a poluării marine.

Termeni și criterii de eligibilitate:

Participanți: elevi de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, din cele 13 state membre ale OCEMN.

Termen limită: 30 septembrie 2021.

Limba: engleză sau rusă.

Premii: locul 1 – 1000 EUR; locul 2 – 500 EUR; locul 3 – 300 EUR; locurile 4-10 – certificate de participare.

Informații suplimentare disponibile pe site-ul organizatorilor.

Apelul pentru „Premiul Inițiativei Central Europene și SEEMO în anul 2021 pentru merite deosebite în jurnalismul de investigație”

6 mai 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Inițiativa Central-Europeană (ICE) și Organizația pentru Mass-Media din Europa de Sud-Est (SEEMO) a apelului public pentru depunerea dosarelor de participare la „Premiul ICE SEEMO 2021 pentru merite deosebite în jurnalismul de investigație”.

Acordarea premiului are drept scop onorarea activității jurnaliștilor de investigație și contribuției acestora la dezvoltarea mass-mediei.

Context: Pandemia COVID-19 a provocat o criză socio-economică și de sănătate pe mai multe niveluri, cu efecte asupra ocupării forței de muncă, veniturilor, educației, sănătății psihologice, inegalităților pe bază de gen, vârstă, etnie și grupuri sociale. În acest context, concursul urmărește promovarea activității jurnaliștilor de investigație care au contribuit la atragerea atenției asupra impactului socio-economic al pandemiei în viețile oamenilor, în special prin explorarea istoriilor umane cu focus pe problematica gender, tineri, minorități și persoane cu dizabilități.

Termen-limită pentru depunerea dosarelor: 31 august 2021

Detaliile privind procesul de aplicare pot fi găsite AICI.

 

Apelul Inițiativei Central Europene pentru anul 2021 în cadrul Programului schimbului de cunoștințe

6 mai 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea de către ICE a apelului de propuneri 2021 în cadrul Programul de schimb de cunoștințe ICE, un instrument de dezvoltare care vizează sprijinirea transferului de expertiză de la organizații din UE către partenerii non-UE din regiunea ICE. 

Inițiativa Central Europeană (ICE) a lansat un nou apel de propuneri în cadrul Programul de schimb de cunoștințe al ICE (Know-how Exchange Programme – KEP), implementat prin finanțare pusă la dispoziție de Fondul ICE la BERD, finanțat integral de guvernul italian.

Termeni și criterii de eligibilitate:

-        Termen limită pentru aplicări: 21 iunie 2021

-        Suma indicativă totală disponibilă în cadrul prezentului apel este de 250.000 EUR.

-        Solicitanții: entități publice/private înregistrate într-un stat membru ICE.

-        Apelul necesită participarea a cel puțin doi parteneri pentru fiecare propunere – cel puțin un furnizor de know-how și o instituție beneficiară de know-how. Instituția solicitantă poate coincide cu un furnizor de know-how sau cu o instituție beneficiară de know-how.

-        Plafonul grantului ICE se ridică la 40.000 EUR (maxim 50% din costurile totale ale proiectului).

-        Documentația pertinentă disponibilă la https://application.cei.int/kep-2021/

 Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Corpului European de Solidaritate 2021-2027

16 aprilie 2021, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea de către Comisia Europeană a primului apel pentru propuneri de proiecte în cadrul noului Corp european de solidaritate 2021-2027. Corpul european de solidaritate îi sprijină pe tinerii care doresc să se implice în activități de voluntariat într-o varietate de domenii, de la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara acesteia. Prioritatea din acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul pandemiei de COVID-19, precum și redresarea.

Noul Corp european de solidaritate sprijină prioritățile politice generale ale UE, facilitând abordarea acestora de către organizații și tineri. Patru axe sunt evidențiate în mod special:

-        promovarea incluziunii și a diversității;

-        „înverzirea” proiectelor și încurajarea unui comportament responsabil și sustenabil din punctul de vedere al mediului în rândul participanților și al organizațiilor participante;

-        sprijinirea tranziției digitale prin proiecte și activități care stimulează competențele digitale, promovează alfabetizarea digitală și dezvoltă înțelegerea riscurilor și a oportunităților tehnologiei digitale;

-        promovarea participării tinerilor la procesele democratice și la angajamentul civic.

Pentru a participa la Corpul european de solidaritate, organizațiile trebuie să obțină o etichetă de calitate, care atestă că desfășoară activități de solidaritate de înaltă calitate, în conformitate cu principiile, obiectivele și cerințele programului. Orice organism public sau privat poate solicita finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale ale Corpului european de solidaritate din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program – Islanda, Liechtenstein, Turcia și Republica Macedonia de Nord. În plus, grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita în mod direct finanțare pentru proiecte de solidaritate pe care le dezvoltă și le conduc.

Perioada de depunere a cererilor pentru ambele cereri de propuneri din cadrul noului program 2021-2027 a început la 15 aprilie și se va încheia la 5 octombrie 2021. Cererile de acordare a etichetei de calitate pentru activități de voluntariat în spiritul solidarității pot fi depuse oricând. Termenul de depunere a cererilor de acordare a etichetei de calitate pentru activități de voluntariat în domeniul ajutorului umanitar este 22 septembrie 2021.

Info Centru în Moldova pentru Erasmus+ Tineret și Corpul European de Solidaritate invită organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă la sesiunea de informare despre noile schimbări și oportunități ale programului Erasmus+ Tineret. Persoanele interesate se pot înregistra la sesiune, completând formulatul până la ora 16:00, 21 aprilie 2021: https://forms.gle/pq8sp2Wb3YLtn1VeA

Context

Lansat în decembrie 2016, Corpul european de solidaritate este un program finanțat de UE din octombrie 2018, cu un buget operațional de 375,6 milioane EUR pentru perioada 2018-2020. Voluntariatul le oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani (până la 35 de ani pentru activități umanitare) posibilitatea de a contribui la activitatea de zi cu zi a organizațiilor specializate în activități în beneficiul comunităților. Pe baza succesului inițiativei, Corpul european de solidaritate își continuă activitățile pentru perioada 2021-2027 și le extinde la activitățile de voluntariat în domeniul ajutorului umanitar al UE.

Proiectele de voluntariat le oferă tinerilor posibilitatea de a participa la activități de solidaritate și de a contribui la abordarea nevoilor identificate în cadrul comunităților locale. Voluntariatul poate avea loc într-o altă țară decât țara de reședință a participantului (la nivel transfrontalier) sau în țara de reședință a participantului (la nivel național). Tinerii pot desfășura activități de voluntariat individual sau în echipă, iar activitățile pot dura până la 12 luni.

Pentru informații suplimentare:

Fișă informativă

Cerere de propuneri

Site web

Info Centru in Moldova pentru Erasmus+Youth & European Solidarity Corps

(Expirat) Apelul de granturi al Fondului canadian pentru inițiative locale (CFLI) pentru anii 2021-2022

2 aprilie 2021, Chișinău - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea, de către Ambasada Canadei în Republica Moldova, cu sediul la București, a apelului de proiecte de asistență pentru dezvoltare în cadrul Fondului canadian pentru inițiative locale (Canadian Fund for Local Initiatives - CFLI) pentru anii 2021-2022, propuse și implementate de organizațiile non-guvernamentale locale, organizații comunitare și alte organizații din sectorul asociativ, activitatea cărora vizează necesitățile identificate de comunitățile locale. Propunerile urmează a fi finanțate prin intermediul CFLI.

Proiectele eligibile trebuie să aibă un buget cuprins între 15 şi 45 mii de dolari canadieni, finanțarea fiind disponibilă pentru proiectele cu o durată de 1 an, precum şi să corespundă uneia dintre priorităţile anunţate, şi anume:

 • Libertatea presei și un mediu media îmbunătățit pentru jurnaliști sau
 • guvernanță incluzivă, democrație și stat de drept;

Propunerile de proiecte vor fi examinate de membrii Comitetului de selecție al Fondului pentru inițiative locale din Canada, acordându-se prioritate proiectelor orientate spre rezultate concrete și tangibile, ce presupun activități care vor putea continua şi după finalizarea finanțării.

Totodată, o atenţie deosebită va fi acordată proiectelor care promovează egalitatea de gen prin participarea și integrarea egală a femeilor şi bărbaţilor în toate etapele proiectului.

Termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte este 12 aprilie 2021, ora 08.00,  iar aplicaţiile urmează să fie expediate în limba engleză sau franceză la adresa electronică: cflimoldova@gmail.com.

Mai multe detalii privind procedurile de aplicare pot fi consultate la următorul link: https://bit.ly/2PRPtuq.  

(Expirat) Apelul de granturi al Uniunii Europene „Primari pentru creștere economică” destinat țărilor Parteneriatului Estic,
inclusiv Republicii Moldova

 

3 martie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță despre lansarea de către UE a apelului de propuneri în cadrul celei de-a doua etape a inițiativei „Primari pentru creștere economică” (M4EG), destinată primăriilor din țările Parteneriatului estic în vederea dezvoltării capacităților și abilităților tehnice ale acestora.

Inițiativa vine să sprijine autoritățile locale în procesul de proiectare a Planurilor de dezvoltare economică locală, cu scopul de a stimula activitatea economică și de a sprijini întreprinderile locale, care se confruntă în continuare cu deficiențe în prestarea anumitor servicii la nivel local și își propune să creeze un impact asupra creării de locuri de muncă și asigurarea incluziunii femeilor pe piața muncii.

Data limită pentru depunerea notelor conceptuale este de 6 aprilie 2021, ora 16:00.

Mai multe detalii privind procedurile de aplicare pot fi consultate pe site-ul Delegației UE la Chișinău.

Documentele aferente procedurii de aplicare, pot fi descărcate de pe site-ul Comisiei Europene.

 

(Expirat) Lansarea concursului „Tinerii – cetățeni activi pentru Dezvoltare Durabilă”

Anunț ICE

4 februarie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează despre lansarea de către Inițiativa Central Europeană și Inițiativa Adriatico-Ionică, a concursului „Tinerii – cetățeni activi pentru Dezvoltare Durabilă”. Această competiție are scopul de a oferi tinerei generații oportunitatea de a contribui la dezvoltarea societății, prin exprimarea viziunii referitor la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Elevii din instituțiile de învățământ secundar din Republica Moldova sunt invitați să participe în această competiție, fiind încurajați să reflecte asupra acțiunilor pe care le-ar putea întreprinde în vederea implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Cele mai inovative idei de proiecte vor fi premiate cu un grant în valoare de 20.000 EURO.

Acești bani vor putea fi utilizați fie pentru implementarea ideii propuse (în cooperare cu autoritățile locale și alte părți interesate), fie pentru realizarea altor necesități ale instituției de învățământ.

Termenul limită pentru depunerea formularului este 31 martie 2021.

Mai multe informații despre concurs pot fi solicitate la adresa de email: applications@cei.int sau accesând siteul web al organizatorilor: https://www.cei.int/active-young-citizens-for-sustainable-development-in-cei-and-aii-areas-call-for-ideas-and-award.

(Expirat) Oportunități: Webinare în marketing digital pentru tinerii antreprenori

25 ianuarie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează că, în cadrul inițiativei „Tinerii în afaceri”, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu suportul Inițiativei Central Europene, lansează un curs compus din 16 seminare în domeniul marketingului digital.

Aceste webinare sunt organizate pentru tinerii antreprenori sau pentru cei care doresc să devină antreprenori (criteriul de vârstă: până la 35 ani). Obiectivul cursului este de a consolida abilitățile participanților privind marketingul digital, cum ar fi utilizarea mediilor digitale (comerț electronic, marketing on-line), utilizarea rețelelor sociale, conectarea online cu potențialii cumpărători, optimizarea motoarelor de căutare și cunoașterea instrumentului Google Analytics, precum și cunoașterea instrumentelor pentru cercetarea eficientă a pieței. 

Sesiunile vor fi susţinute într-o manieră interactivă și vor include prezentări, exerciții practice, studii de caz și sesiuni individuale.  

Participarea este gratuită iar locurile sunt limitate. Înregistrarea urmează a fi efectuată până pe 27 ianuarie 2021 la următorul link.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina evenimentului pe Facebook.

 

 

16 martie 2022, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a participat pentru cel de-al 9-lea an consecutiv la coordonarea procesului de selecție a candidaților din Republica Moldova pentru bursele de studii postuniversitare la Colegiul Europei, care la fel ca și în anul precedent a avut loc în format de videoconferință.

 

În perioada 14-15 martie 2022 s-a desfășurat etapa finală de intervievare a studenților moldoveni candidați pentru bursele de studii postuniversitare oferite de Colegiul Europei. Studenții selectați pe baza mediilor academice, calificărilor și performanțelor își vor continua studiile în următorul an academic 2022 – 2023 în campusurile din Bruges și Natolin ale instituției respective.

 

De menționat că în anul academic 2021-2022 la Colegiul Europei au fost înmatriculați 8 studenți din Republica Moldova.

 

Notă: Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 la Natolin (Varşovia, Polonia), considerată cea mai veche şi prestigioasă instituţie postuniversitară din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public implicat în realizarea proceselor politice, economice, juridice şi internaționale de integrare şi studii europene.