Acreditarea Şefilor de Misiune

Acreditarea Şefilor de Misiune

1. Agrementul

În conformitate cu prevederile articolului 4 al Convenţiei de la Viena din 1961 privind relaţiile diplomatice, statul acreditant trebuie să se asigure că persoana desemnată în calitate de Ambasador a primit agrementul autorităţilor naţionale.

Solicitarea de agrement, sub formă de Notă Verbală, la care se anexează Curriculum Vitae al Ambasadorului desemnat, se adresează Ministerului de Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Solicitarea de agrement poate fi transmisă prin intermediul Misiunii Diplomatice în Republica Moldova sau prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în ţara respectivă. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica pe aceiaşi cale acordarea agrementului solicitat. De regulă, termenul de acordare a agrementului durează pînă la 6-8 săptămîni.

Ambasadorii nerezidenţi pot înainta solicitarea de agrement numai după obţinerea acestuia în ţara de reşedinţă.

2. Sosirea la post şi plecarea definitivă a Şefilor Misiunilor Diplomatice acreditaţi în Republica Moldova

Misiunea diplomatică comunică, în timp util, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene data sosirii / plecării a Ambasadorului, cursa, ora, punctul de trecere al frontierei de stat a Republicii Moldova (în caz de deplasare cu automobilul).

La sosirea în post şi la plecarea definitivă, Ambasadorii, care sosesc sau pleacă pe cale aeriană, sunt salutaţi la Aeroportul Internaţional Chişinău de către un reprezentant al Protocolului Diplomatic de Stat. În cazul Ambasadorilor nerezidenţi, ei sunt salutaţi de către Protocol la sosire pentru prezentarea scrisorilor de acreditare şi la plecare dacă aceştia au efectuat vizite de rămas bun.

Dacă Şefii Misiunilor Diplomatice sosesc sau pleacă în afara orelor de lucru (17:00 – 08:00), în zilele de odihnă sau de sărbătoare conform Codului muncii al RM, ei nu sunt întîmpinaţi de către reprezentanţii Protocolului Diplomatic de Stat.

În cazul sosirii sau plecării pe cale aeriană, Şefii Misiunilor Diplomatice beneficiază de serviciile Sălii Delegaţiilor Oficiale a Aeroportului Internaţional Chişinău, gratuit, dacă Misiunea diplomatică comunică în prealabil cu cel puţin 48 ore printr-o notă verbală Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene detaliile de zbor.

3. Prezentarea scrisorilor de acreditare

După sosirea la post, Protocolul diplomatic organizează primirea noului Ambasador de către conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în vederea prezentării copiilor autentice ale scrisorilor de acreditare şi ale celor de rechemare ale predecesorului său.

După prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, Şeful Misiunii Diplomatice poate efectua vizite de curtoazie / lucru, însă nu va putea participa la recepţiile oficiale, în mod special la cele unde asistă Preşedintele Republicii Moldova. De asemenea, nu se solicită întrevederi cu Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul şi Miniştri.

Ambasadorii agreaţi pot avea contacte de lucru cu funcţionarii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi ai altor ministere.

Data prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui Republicii Moldova este comunicată Misiunii Diplomatice de către Protocolul Diplomatic de Stat. Misiunea Diplomatică transmite Protocolului Diplomatic de Stat informaţia privind locul, reşedinţa sau sediul Ambasadei, de unde urmează a fi preluat Ambasadorul de către un agent al Protocolului cu un automobil pus la dispoziţie de către Guvernul RM pentru deplasarea spre locul ceremoniei de acreditare. De asemenea, sunt comunicate numele a două persoane (soţia/soţ, diplomaţi) care pot însoţi Ambasadorul la ceremonie.

Conform cutumei, mai mulţi Ambasadori agreaţi prezintă scrisorile de acreditare în aceeaşi zi Preşedintelui Republicii Moldova. Pentru fiecare Ambasador este organizată o ceremonie separată care este explicată de către Şeful Protocolului Diplomatic de Stat în ajun. Ordinea Ambasadorilor pentru prezentarea scrisorilor de acreditare este stabilită după data obţinerii de către ei a acceptului Guvernului Republicii Moldova.

Ambasadorul este considerat acreditat în Republica Moldova din momentul prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui Republicii Moldova.

Urmare a prezentării scrisorilor de acreditare, Protocolul Diplomatic de Stat va elibera, la solicitare, cartela de acreditare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru Ambasador şi membrii familiei acestuia.

De notat că nu sunt ceremonii de prezentare a scrisorilor de acreditare în perioada vacanţei de vară, iulie – august.

4. Ordinea de precădere

Ordinea de precădere între Şefii Misiunilor Diplomatice se stabileşte în conformitate cu agenda prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui Republicii Moldova.

5. Întrevederi cu Cabinetul de Miniştri şi alte personalităţi politice

Misiunile diplomatice pot lua contact direct cu cabinetele Miniştrilor pentru a organiza întrevederi de lucru sau de curtoazie.

Numai întrevederile cu Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova şi Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene se solicită în exclusivitate prin intermediul Protocolului Diplomatic de Stat.

6. Deplasările şi absenţa Şefului Misiunii

Cutuma diplomatică cere ca toate deplasările în afara ţării de reşedinţă – indiferent de motiv – să fie notificate Protocolului Diplomatic de Stat. 

Conform articolului 19 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, desemnarea unui Însărcinat cu Afaceri a.i. de către Şeful Misiunii diplomatice se face printr-o notă verbală, semnată sau parafată de către el şi adresată Protocolului Diplomatic de Stat. Notificarea poate fi făcută prin corespondenţă oficială şi de către Ministerul Afacerilor Externe al ţării acreditante. Această notificare se aplică în cazul cînd Şeful de misiune este în imposibilitate temporară să-şi exercite funcţiile.

Un Însăcinat cu Afaceri ad interim nu poate sa numească, la rîndul său, un alt Însărcinat cu Afaceri interimar.

Este important, ca Misiunea diplomatică sa comunice numele persoanei care gestionează activitatea Misiunii diplomatice în absenţa Şefului Misiunii sau după plecarea lui definitivă din ţară.

7. Încheierea misiunii

Ambasada va comunica prin intermediul unei note verbale data încheierii misiunii Ambasadorului în Republica Moldova. Această dată va servi ca referinţă pentru a fixa întrevederile de adio cu conducerea ţării.

La plecarea definitivă, Ambasadorul va trimite ultima notă verbală semnată de el prin care notifică desemnarea Însărcinatului cu Afaceri interimar pînă la sosirea noului şef de misiune. Din acest moment, numai Ministerul Afacerilor Externe al ţării acreditante poate notifica desemnarea altui însărcinat cu afaceri interimar.

La încheierea Misiunii diplomatice, Ambasadorul restituie Protocolului Diplomatic de Stat cartela sa de acreditare diplomatică şi a membrilor familiei sale, plăcuţele de înmatriculare în serie diplomatică a automobilelor personale.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda