Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA)

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA)

I. Ce este Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător?

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA) este parte a Acordului de Asociere (AA) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE), care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decât este oferit altor parteneri de comerț. Zona de Liber Schimb vizează eliminarea barierelor în calea comerțului, atât cu bunuri, precum și cu servicii.

II. Ce oferă Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător?

A. Regulile "Trade only"

1. Obligațiuni tarifare

Eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export, pentru toate produsele UE. Doar câteva din bunurile agricole, care sunt considerate sensibile în UE, fac obiectul monitorizării fluxurilor comerciale. În plus, o categorie limitată de fructe și legume, care sunt obiectul prețului de intrare în UE, este liberalizată în cadrul contingentelor tarifare acoperind fluxurile comerciale tradiționale.

Republica Moldova a eliminat taxele de import pentru marea majoritate a produselor. O liberalizare treptată a procesului este prevăzută pentru anumite produse sensibile (majoritatea agricole, cum ar fi: vinul, anumite produse agricole procesate, produse de carne, fructe/legume, produse din industria textilă). Câteva categorii de produse au rămas neliberalizate, fiind gestionate de contingentele tarifare – volum de mărfuri exprimat cantitativ ce este pus în liberă circulație cu un tratament tarifar favorabil, constând în exceptarea de taxe vamale (e.g.  carnea de pasăre și porc, anumite produse lactate, produse din carne procesate sau de zahăr și altele aferente). Liberalizarea generală a comerțului pentru produsele agricole ar putea fi revizuită de părți, în perspectiva accelerării acestuia.

2. Regulile de origine

Republica Moldova aplică regulile de origine din cadrul Convenției Pan-EuroMed (PEM), ca zonă de cumul al proceselor de fabricație cu UE și alte țări PEM, și care favorizează pozitiv integrarea economică regională a comerțului cu bunuri.

3. Servicii și dreptul de stabilire

Republica Moldova și UE își oferă reciproc accesul pe piață pentru serviciile transfrontaliere într-o gamă largă de domenii, pe lângă alte angajamente înscrise în Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC.

B. Aspectul „Cuprinzător”

1. Politici concurențiale

Regulile sunt mai mult bazate pe disciplinele relevante ale UE pentru a asigura implementarea corectă a legislației interne în domeniul concurenței și prevenirea practicelor monopoliste sau a abuzului de poziție dominantă pe piață. Republica Moldova și UE asigură cooperarea în schimbul de informații și conformarea cu regulile concurențiale. În ceea ce privește evaluarea subvențiilor/ajutorului de stat, aceste reguli sunt bazate pe legislația UE.

2. Proprietatea intelectuală

Părțile își consolidează angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală, dincolo de prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs). Acestea se referă la extinsa protecție a diferitor drepturi ale proprietății intelectuale (e.g. mărci comerciale, brevete, design, soiuri de plante), cooperare îmbunătățită și o mai bună aplicare a proprietății intelectuale, inclusiv la frontieră. În același mod, Acordul TRIPs este integrat în întregime în DCFTA.

În prezent, două denumiri de origine („Românești” și „Ciumai”) și 6 Indicații Geografice („Codru”, „Ștefan Vodă”, „Valul lui Traian”, „Divin”, „Rachiu de caise de Nimoreni”, „Dulceață din petale de trandafir Călărași”) ce au ca țară de origine Republica Moldova sunt protejate pe teritoriul UE în baza AA. Totodată, a fost inițiată procedura de acordare a protecției în UE în temeiul AA RM-UE a Indicației Geografice „Zăbriceni” și a Denumirii de Origine „Brânză de Popeasca”.

3. Dezvoltare durabilă și transparență

Aceste două capitole vizează faptul că dezvoltarea economică în Republica Moldova e necesar să aibă loc în ceea ce privește legislația mediului, socială și cea de lucru, în particular acordurile internaționale relevante în cadrul cărora Republica Moldova este membru, implicând transparența necesară în elaborarea politicilor. Disciplinele menționate se referă la implicarea activă a societății civile, a experților relevanți și a părților interesate în elaborarea politicilor, consultări și deschiderea în ceea ce ține de formularea și implementarea politicilor referitoare la DCFTA.

C. Componenta „Aprofundat”

1. Siguranța alimentară/Măsuri sanitare și fitosanitare

Se prevăd condiții comerciale pentru plante și produse din plante, precum și animale și produse de origine animală. Sunt stipulate proceduri pentru stabilirea echivalenței regimului siguranței alimentare din Republica Moldova cu cel al UE, ceea ce ar permite țării exportul către UE a animalelor și produselor de origine animală.

2. Reglementări tehnice și standarde pentru bunurile industriale

Prevede armonizarea progresivă și cuprinzătoare cu legile UE a legislației naționale pe orizontală și pe sectoare pentru produsele industriale. De îndată ce armonizarea legislației va fi finalizată, părțile urmează să includă drept Protocol la AA/DCFTA un Acord privind evaluarea conformității și acceptare a standardelor industriale în sectoarele industriale selectate. Acest Acord va recunoaște acreditarea Republicii Moldova și politicile de supraveghere a pieței pentru bunurile industriale, care vor reduce costurile comerciale în produsele industriale pentru afacerile din ambele părți.

 3. Achiziții publice

Cooperare dintre Republica Moldova și UE vizează modernizarea continuă și graduală a sistemului de achiziții publice și alinierea legislației cu cea a UE. Finalizarea procesului reformelor, îndreptată să adapteze practicile de achiziție ale Republicii Moldova la cele ale UE, vor rezulta într-un acces sporit pe piața UE în baza tratamentului național, peste anumite limite valorice. De îndată ce alinierea legislației va fi finalizată, Republica Moldova și UE vor avea posibilitatea deschiderii reciproce a piețelor sale respective, mai jos de limitele valorice determinate.

4. Comerțul cu servicii

Procesul reformelor implică și domeniile serviciilor poștale și curierat, transportul maritim, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca rezultat, UE poate aprofunda accesul pe piața sa de servicii, în cadrul angajamentelor bilaterale.

5. Facilitări comerciale și vamale

Republica Moldova întreprinde acțiuni care vizează gestionarea politicii vamale, facilitarea comerțului, combaterea fraudelor vamale și cooperarea administrativă în acest sens, în conformitate cu legislația UE. 

III. Beneficii pentru Republica Moldova

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător aduce beneficii mediului de afaceri și societății per general, într-o varietate de moduri. În primul rând, implementarea ZLSAC/DCFTA contribuie la intensificarea comerțului între Republica Moldova și UE. Transpunerea standardelor europene contribuie la îmbunătățirea siguranței produselor de larg consum, și prin urmare a consumatorilor. Prin oferirea unui regim stabil și previzibil al comerțului, bazat pe legislația UE, ZLSAC/DCFTA duce la sporirea investițiilor străine directe din partea UE, astfel fiind create mai multe întreprinderi și consolidată competitivitatea economiei naționale și sectorului privat.

Pentru mai multe informații detaliate cu privire la activitatea privind ZLSAC/DCFTA, vă îndemnăm să accesați paginile web: http://dcfta.md, https://eu4business.md.