Societatea informațională

Cooperarea Republicii Moldova cu UE în domeniul dezvoltării societății informaționale are la bază beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor prin punerea la dispoziție la scară largă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și prin îmbunătățirea calității serviciilor la prețuri rezonabile. Această cooperare vizează facilitarea accesului la piețele comunicațiilor electronice, încurajarea concurenței și a investițiilor în acest sector și promovarea dezvoltării serviciilor publice online.

Dialogul purtat în vederea realizării acestui obiectiv se desfășoară în paralel pe mai multe dimensiuni:

  • la nivel bilateral

În cadrul Acordului de Asociere RM-UE, a fost inclus un capitol separat destinat cooperării în domeniul Societăților Informaționale care prevede următoarele obiective:

  • schimbul de informații și de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a strategiilor naționale referitoare la societatea informațională, inclusiv, printre altele, inițiative care vizează promovarea accesului la rețele în bandă largă, îmbunătățirea securității rețelelor și dezvoltarea serviciilor publice online;
  • schimbul de informații, de cele mai bune practici și de experiență pentru a promova dezvoltarea unui cadru de reglementare cuprinzător pentru comunicațiile electronice, în special pentru a consolida capacitatea administrativă a administrației naționale în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și a autorității independente de reglementare, pentru a încuraja o mai bună utilizare a resurselor de spectru și pentru a promova interoperabilitatea rețelelor în Republica Moldova și cu UE;
  • încurajarea și promovarea punerii în aplicare a instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernanță, e-learning și cercetare, servicii publice de asistență medicală, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conținutului digital și a comerțului electronic, precum și
  • îmbunătățirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și a protejării confidențialității în comunicațiile electronice.

La momentul actual, RM a îndeplinit majoritatea angajamentelor ce țin de domeniul digital menționate în AA RM-UE, inclusiv transpunerea anexei XXVIII-B a Acordului.

  • la nivel multilateral

În contextul Parteneriatului Estic, cooperarea în domeniu se bazează pe obiectivele stabilite în Joint Staff Working Document “Parteneriatul Estic - 20 de rezultate preconizate pentru 2020 - focusându-se pe prioritățile-cheie și rezultate tangibile” din iunie 2017. Ariile de cooperare vizează șase subiecte prioritare: comunicații electronice și infrastructură, siguranță și securitate, eComerț, abilități digitale, inovații în TIC și în lansare de ecosisteme, precum și eSănătate.

Progrese importante au fost obținute în domeniul armonizării pieței digitale prin finalizarea negocierii la nivelul celor 6 state PaE a versiunii finale a textului Acordului Regional de Roaming și a Acordului Regional Privind Spectrul, realizat cu suportul experților EU4Digital. 

Proiectul Acordului Regional de Roaming prevede o diminuare a costurilor de roaming cu 87% pentru clienții din statele PaE până la sfârșitul perioadei de tranziție, i.e. 1 ianuarie 2026, astfel urmând ca prețurile de roaming în regiune să le oglindească pe cele din UE. În prezent, proiectul Acordului este prevăzut să fie supus consultărilor naționale în cele 6 state PaE, în vederea aprobării și semnării acestuia. Intrarea în vigoare a Acordului este planificată pentru  01 ianuarie 2022.