Asistenţa UE pentru implementarea AA

 

Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală

EuropeAid/139112/DH/SER/MD

Despre proiect

Titlul: Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală (denumit în continuare „proiectul”).

Data lansării: 19/06/2020

Data de încheiere: 18/06/2025

Descriere: Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” este un proiect de cinci ani care vizează consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova și ale altor instituții naționale cheie în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova.

Proiectul constă din patru componente, după cum urmează:

  1. Consolidarea în continuare a dialogului structurat privind politicile este asigurată prin implicarea societății civile prin promovarea utilizării mecanismelor existente;
  2. Îmbunătățirea   mecanismelor   de   elaborare   a   politicilor   pentru   bugetarea   adecvată   a documentelor strategice, precum și a planurilor de acțiune pentru a asigura fezabilitatea;
  3. Expertiza tehnică este furnizată în toate sectoarele pentru a consolida procesul de armonizare legislativă;
  4. Sistemele informatice din administrația publică care sprijină punerea în aplicare a Acordului de Asociere este actualizat, inclusiv în ceea ce privește securitatea și integritatea.

Principalii parteneri ai proiectului sunt Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Parlamentul Republicii Moldova și alte ministere și agenții de resort.

Rezultatele proiectului

Obiectiv specific: Obiectivul general al proiectului este de a spori capacitățile Guvernului Republicii Moldova și ale altor instituții naționale cheie în implementarea Agendei de Asociere UE-Republica Moldova.

Rezultat 1. Consolidarea în continuare a dialogului structurat privind politicile este consolidată, în special prin promovarea utilizării mecanismelor existente, în special a mecanismelor consultative cu întreprinderi, societatea civilă, comunitatea de experți, precum și cu cetățenii în general în ceea ce privește punerea în aplicare a AA/DCFTA. În același timp, asigurarea consolidării capacităților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și ale Cancelariei de Stat (SC), precum și ale altor instituții relevante este consolidată în ceea ce privește informarea și comunicarea cu privire la reformele legate de punerea în aplicare a AA/DCFTA.

Rezultat 2. Mecanismele de elaborare a politicilor sunt îmbunătățite pentru o bugetare adecvată în documentele strategice și planurile de acțiune, asigurându-se că sistemul și capacitățile MAEIE, SC, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Parlamentului și altor instituții publice relevante pentru DCFTA sunt consolidate în ceea ce privește planificarea, monitorizarea și raportarea cu privire la reformele legate de punerea în aplicare a AA/DCFTA.

Rezultat 3. Expertiză tehnică în toate sectoarele pentru a consolida procesul de apropiere legislativă, inclusiv capacitățile personalului relevant din cadrul MAEIE, Cancelaria de Stat (în special Centrul de Armonizare a Legislației), al Ministerului de Finanțe, al Parlamentului și al altor instituții publice referitoare de armonizarea legislativă sunt consolidate și în conformitate cu acquis-ul UE în materie de acte legislative.

Rezultat 4.  Sistemele IT necesare pentru planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea cu privire la implementarea AA și a planurilor naționale relevante de punere în aplicare în administrația publică sunt modernizate, inclusiv din perspectiva securității și integrității.

Beneficiari

  • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE)
  • Cancelaria de Stat (SC)
  • Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI)
  • Ministerul Finanțelor (MF)
  • Parlamentul Republicii Moldova
  • Alte instituții vizate în implementarea AA/DCFTA

Date de contact

Primož VEHAR, Lider de echipă, primoz.vehar@ta-md-association.eu, +373 68 038 884.

 

Știri