Condiţii de călătorie în UE

Scurt istoric 

În vederea realizării condiţionalităţilor Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE, a fost creat un Grup de lucru la nivel național care a coordonat întregul proces de implementare a acestor condiționalități. Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize s-a referit în prim-plan la consolidarea cadrului juridic și implementarea acțiunilor propriu-zise din Plan. 

În urma prezentării rapoartelor de progres din partea UE, la 19 noiembrie 2012, au fost adoptate Concluziile Consiliului UE privind trecerea Republicii Moldova la cea de-a II fază a Dialogului pe vize. Cea de-a doua fază a continuat până în noiembrie 2013. Astfel, la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană stabilind realizarea cu succes a condiționalităților incluse în cea de-a doua fază, a propus liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Propunerea respectivă a fost susținută de Consiliul UE la 20 decembrie și de Parlamentul European la 27 februarie 2014. 

La 3 aprilie 2014, în urma consultărilor inter-instituționale dintre Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE a fost semnată decizia cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii RM. Decizia cu privire la eliminarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 8 aprilie 2014 și a intrat în vigoare la 28 aprilie 2014. 

Liberalizarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova este prevăzută de Regulamentul UE nr. 539/2001 privind lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sânt exonerați de această obligație. 

Regimul fără vize cu statele din spațiul Schengen 

Astfel, începând cu 28 aprilie 2014, a fost liberalizat regimul de vize în spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova posesori ai pașaportului biometria. În perioada 2014-2020 peste 2 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au efectuat călătorii în statele din spațiul Schengen, înregistrând în total peste 6 milioane de călătorii. Potrivit Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), numărul de refuzuri de intrare constituie în mediu 0.3%, iar numărul cazurilor de ședere ilegală este în mediu de 0.5%, ceea ce denotă o atitudine responsabilă a cetățenilor Republicii Moldova față de această libertate. Astfel, posibilitatea de a călători fără viză în UE este deschisă pentru aproximativ 2.5 milioane de posesori ai pașapoartelor biometrie, inclusiv pentru mai mult de 200 000 de cetățeni moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană. 

În contextul Mecanismului de Suspendare a Regimului de Vize revizuit de către Comisia Europeană, suspendarea poate fi declanșată de o notificare din partea unui stat membru sau de către Comisia Europeană. În cazul unei notificări din partea unei majorități simple a statelor membre, Comisia va trebui să adopte o decizie de punere în aplicare care suspendă temporar exonerarea de obligația de a deține viză pentru anumite categorii de resortisanți ai țării terțe în cauză pentru o perioadă de 9 luni. În cursul acestei perioade, Comisia stabilește un dialog consolidat cu țara terță în cauză, pentru a remedia circumstanțele respective.  

Comisia evaluează anual procesul de implementare a regimului fără de viză cu statele terțe și elaborează un set de recomandări cu referire la fiecare stat în parte. Astfel, statele vizate urmează să întreprindă măsurile necesare pentru a înlătura deficiențele depistate. Până în prezent, Comisia a emis 2 rapoarte, al 3-lea urmând să fie prezentat în curând.  

În vederea consolidării securității frontierelor UE, pe 16 noiembrie 2016, a fost lansată propunerea UE de a institui Sistemul European de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS). Proiectul poziției Parlamentului European privind inițiativa în cauză a fost elaborat de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), acceptată ulterior de către Legislativul European. În urma consultărilor și coordonării inter-instituționale, a fost adoptat Regulamentul UE privind crearea ETIAS care a intrat în vigoare pe 9 octombrie 2018. ETIAS va deveni operațional în 2021/2022, iar unitatea centrală a acestuia va fi instituită în cadrul agenției Frontex. 

Pentru o mai bună înțelegere a viziunii instituțiilor UE privind ETIAS, vă sugerăm să vizitați pagina web a ETIAS, precum și să vă familiarizați cu imnograficele elaborate de Comisia Europeană și Parlamentul European.”