Ce este Parteneriatul Estic?

Ce este Parteneriatul Estic?

Parteneriatul Estic (PaE) a fost lansat oficial la 7 mai 2009, în cadrul Summit-ului PaE de la Praga și reprezintă o inițiativă de consolidare și aprofundare a cooperării UE cu șase țări partenere din Europa de Est și Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Belarus (participarea suspendată începând cu 28 iunie 2021), Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Această inițiativă este guvernată de principiile implicării comune, diferențierii și condiționalității, iar valorile fundamentale precum democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum și principiile economiei de piață, dezvoltării durabile și bunei guvernări stau la baza acestui parteneriat. PaE se încadrează în cadrul mai larg al Politicii Europene de Vecinătate, concepută în contextul extinderii din 2004, prin care UE colaborează cu vecinii săi de la sud și est pentru a ajunge la cea mai strânsă asociere politică și integrare economică posibilă.

Cooperarea între statele membre ale PaE și UE se structurează pe două dimensiuni: bilaterală (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea zonei de comerț liber și aprofundat, liberalizarea regimului de vize) și multilaterală (care se realizează prin intermediul platformelor tematice și inițiativelor emblematice - flagship initiative). Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EuroNest.

Summituri ale PaE:

2017, 24 noiembrie – Bruxelles, Belgia - a evidențiat importanța relațiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană și fiecare stat participant al Parteneriatului Estic, fiind totodată agreate obiectivele cheie ale Parteneriatului până în anul 2020, implementarea cărora ar aduce inițiativa mai aproape de cetățeni și necesitățile acestora.Declarația comună a summitului

2015, 21-22 mai - Riga, Letonia - a evidenţiat diferenţa care se crease dintre ţările member asociate UE – Republica Moldova, Ucraina, Georgia; şi ceilalţi participanţi în cadrul Parteneriatului Estic: Azerbaijan, Armenia şi Belarus.

2013, 28 – 29 noiembrie – Vilnius, Lituania - a evaluat progresele înregistrate de cele 6 state partenere stabilind totodată obiectivele pentru perioada 2014-2015, până la Summitul de la Riga.

 
2011, 29-30 septembrie – Varșovia, Polonia 2009, 7 mai – Praga. Republica Cehă

Republica Moldova este un participant activ în cadrul PaE şi pledează pentru valorificarea plenară a principiului mai mult pentru mai mult, în baza unei abordări pragmatice a oportunităților oferite atât pe dimensiunea bilaterală, cât şi multilaterală în avansarea spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene.

Pe dimensiunea bilaterală, RM a atins cele trei mari obiective stabilite în 2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică şi liberalizarea regimului de vize. Astfel, la etapa actuală RM își concentrează eforturile asupra implementării depline a Acordului de Asociere şi valorificării tuturor aranjamentelor sectoriale de cooperare bilaterală încheiate până în prezent cu UE.

Pe parcursul anului 2020, a fost consolidată interacțiunea cu celelalte două state asociate, Georgia și Ucraina, în vederea promovării pozițiilor comune cu privire la prioritățile PaE, accentul fiind plasat pe dezvoltarea dialogului în formatul Trio.

Odată cu declanșarea pandemiei COVID-19, UE a mobilizat programe de asistența destinate inclusiv țărilor PaE, care a inclus atât asistența macrofinanciară urgentă și suport bugetar pentru țările PaE interesate, cât și alocarea de fonduri pentru procurarea echipamentului medical prin intermediul OMS, reorientarea fondurilor deja alocate în cadrul programelor de asistență bilaterală și alocarea fondurilor adiționale pentru sprijinirea agenților economici prin intermediul instituțiilor internaționale de finanțare. De asemenea, au fost sporite programele de asistență prin intermediul Societății Civile.