Scurt istoric

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul relațiilor externe și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția și legile Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, actele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile și dispozițiile Guvernului, precum și cu alte acte normative, tratate și acorduri internaționale la care Republica Moldova este parte.

 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene are următoarele atribuții:

 • realizează drepturile suverane ale Republicii Moldova în cadrul relațiilor internaționale.
 • promovează politica externă a Republicii Moldova în relațiile cu alte state și organizații internaționale.
 • informează Președintele, Parlamentul și Guvernul despre evenimentele internaționale majore și face propuneri privind poziția Republicii Moldova față de acestea.
 • coordonează activitatea organelor centrale de specialitate și a altor autorități administrative ale Republicii Moldova în vederea stabilirii și dezvoltării relațiilor cu alte țări.
 • negociază în numele Republicii Moldova sau participă la negocierea tratatelor și înțelegerilor internaționale
 • face propuneri privind inițierea, negocierea, semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea acordurilor internaționale, aderarea la acestea sau denunțarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, înmânează instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea sau acceptarea înțelegerilor internaționale și denunțarea lor.
 • urmărește aplicarea prevederilor tratatelor și altor înțelegeri internaționale la care Republica Moldova este parte, prezentând propunerile corespunzătoare organelor centrale de specialitate, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova.
 • este organul guvernamental abilitat cu funcția de coordonator în problemele respectării obligațiunilor ce reies din prevederile tratatelor internaționale, precum și ale reprezentării intereselor statului în cadrul organismelor internaționale, inclusiv în domeniul drepturilor omului.
 • cooperează cu organele centrale de specialitate și cu alte structuri ale administrației publice în promovarea relațiilor economice externe și a politicii unice a statului pe plan extern.
 • elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul relațiilor externe ale Republicii Moldova.
 • dirijează și controlează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova în alte state și pe lîngă organizațiile internaționale.
 • analizează situația internă și externă a statelor cu care Republica Moldova întreține relații diplomatice, identifică și evaluează oportunitățile dezvoltării relațiilor comercial-economice cu aceste state.
 • ține legătura cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale altor state în Republica Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional și uzanțele internaționale.
 • în comun cu organele respective, contribuie la crearea condițiilor optime pentru activitatea reprezentanțelor străine și delegațiilor oficiale, exercită controlul asupra respectării pe teritoriul Republicii Moldova, a imunităților diplomatice, oficiilor consulare și organizațiilor internațoinale acreditate în Republica Moldova, precum și a personalului lor.
 • îndeplinește atribuțiile privind Protocolul de stat și perfectează documentele de acreditare.
 • exercită activități consulare pe teritoriul Republicii Moldova și în alte state.

Conducere:

 • Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene – Mihai Popșoi
 • Secretar general – Mihai Mîțu
 • Secretar de stat – Stela Leucă
 • Secretar de stat – Vladimir Cuc
 • Secretar de stat – 

Lista miniștrilor de externe în perioada 1990 - până în prezent:

Nume MandatNote
1 Nicolae Țîu   6 iunie 1990 28 octombrie 1993  
2 Mihai Popov   5 aprilie 1994 28 iulie 1997  
3 Nicolae Tăbăcaru   28 iulie 1997 23 noiembrie 2000  
4 Nicolae Cernomaz   23 noiembrie 2000 27 iulie 2001  
5 Nicolae Dudău   4 septembrie 2001 4 februarie 2004  
6 Andrei Stratan   4 februarie 2004 25 septembrie 2009 viceprim-ministru
7 Iurie Leancă   25 septembrie 2009 31 mai 2013 prim-viceprim-ministru
8 Natalia Gherman   31 mai 2013 20 ianuarie 2016 prim-viceprim-ministru; apoi viceprim-ministru
9 Andrei Galbur   20 ianuarie 2016 21 decembrie 2017 viceprim-ministru
10 Tudor Ulianovschi   10 ianuarie 2018 8 iunie 2019  
11 Nicu Popescu   11 iunie 14 noiembrie 2019  primul mandat
12 Aureliu Ciocoi   14 noiembrie 2019 16 martie 2020  primul mandat
13 Oleg Țulea   16 martie 9 noiembrie 2020  
14 Aureliu Ciocoi   9 noiembrie 2020 6 august 2021