Tratate internationale

Tratate internaționale

Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional ..." *

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale ..." *

 

* — Extrase din articolele 4 şi 8 ale Constituţiei Republicii Moldova.

 

Instrumente internaţionale

 

Legislaţia Republicii Moldova

 

Listele tratatelor

PDF icon Lista tratatelor multilaterale incheiate de Republica Moldova 

 

Tratatele internaţionale la care Republica Moldova a devenit parte pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 207 din 12.07.13, MO186/24.08.13, au fost publicate în ediţii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Începând cu 24.08.2013, tratatele internaţionale la care RM devine parte, se publică împreună cu actul normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în ediţiile ordinare ale Monitorului Oficial. Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial.

 

Resurse on-line în domeniul tratatelor internaţionale