Tratate internationale

Tratate internaționale

Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional."*

 Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale."*

* Extrase din articolele 4 și 8 ale Constituției Republicii Moldova.

Instrumente internaționale

 

Legislația Republicii Moldova

Lista tratatelor

Descarcă Adobe Acrobat Reader pentru a vizualiza și imprima documentele în format PDF.

Tratatele internaționale la care Republica Moldova a devenit parte până la intrarea în vigoare a Legii nr. 207 din 12 iulie 2013, sunt publicate în ediții speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Începând cu 24 august 2013, tratatele internaționale la care Republica Moldova devine parte, sunt publicate împreună cu actul normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în edițiile ordinare ale Monitorului Oficial. Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene prin care se aduce la cunoștința publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatului internațional se publică în Monitorul Oficial.

 

Lista actualizată a tratatelor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova: 

 

Lista tratatelor bilaterale pentru 2024

 

Lista tratatelor multilaterale pentru 2024 

 

Tratate cu aplicare provizorie

Acord de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la Chișinău, la 24 decembrie 2020

- se aplică provizoriu din 1 ianuarie 2021, orele 01:00 EET

 

Resurse online în domeniul tratatelor internaționale

Tratate universale

 

Tratate regionale

 

Tratatele organizațiilor specializate

 

Tratatele în domeniul dreptului internațional privat

 

Tratate depuse la depozitar

 

Tratate istorice