Asigurare medicală

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă tuturor cetăţenilor care pleacă temporar în străinătate să-şi procure asigurare medicală.

Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate vă garantează accesul gratuit la servicii de sănătate în caz de accident, îmbolnăvire sau alte situaţii ce vă pot afecta sănătatea. Nu se ştie niciodată cum reacţionează organismul Dvs. la condiţiile specifice de climă, temperatura, particularităţile gastronomice ale statului vizitat.

Poliţa de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate garantează compensarea cheltuielilor:

  • medicale (tratament de ambulator şi în staţionar, preparate medicale);
  • de acordare a asistenţei stomatologice urgente;
  • de tratament în cazul maladiilor acute neprevăzute ce prezintă pericol pentru viaţa  persoanei  asigurate;
  • de transportare la clinica medicală;
  • de repatriere, în caz de deces;
  • pentru vizitarea de către o rudă apropiată a persoanei asigurate, internată în instituţia medicală;
  • pentru revenirea în ţara de reşedinţă în legătură cu decesul unei rude apropiate (soţ, soţie, copil, părinte);
  • pentru repatrierea copiilor de până la 15 ani, rămaşi fără supraveghere.
  • În cazul lipsei asigurării medicale, toate cheltuielile de recuperare a sănătăţii se vor face din cont propriu.

De regulă, suma asigurării în cazul asigurării medicale pentru perioada sejurului, valabilă pentru întregul Spaţiu Schengen urmează să nu fie mai mică de 30 000 €.  Asigurarea medicală poate fi încheiată pentru o perioadă de la o zi până la 365 zile şi este valabilă pe toată durata vizei.

În Republica Moldova există mai multe companii licenţiate de asigurări Mai multe informaţii despre domeniul asigurărilor, companiile licenţiate, precum şi indicii de bază ai pieţii asigurărilor din Republica Moldova găsiţi pe pagina web a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare: www.cnpf.md