Vize și Servicii consulare

Călătorii cu copii minori

Minorii au  dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar  însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali  sau  de  un însoţitor,  desemnat  prin  declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.

Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil până la atingerea majoratului.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesară declaraţia de consimţământ a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci când părinţii nu sunt reprezentanţii legali ai copilului, va fi prezentată declaraţia de consimţământ depusă de reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii tutelare.

Persoanele care au încheiat căsătoria legală până la împlinirea vârstei de 18 ani pot ieşi/intra  în Republica Moldova fără declaraţia reprezentanţilor legali.

Intrarea/ieşirea din Republica Moldova este reglementată prin Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, nr. 269 din 09.11.1994.

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:

  • minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  • minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
  • minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta următoarele:
  • declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului

Notă:  în cazul deplasării în scop de stabilire a minorului cu domiciliu permanent în străinătate, va fi prezentat consimţământul ambilor părinţi, legalizat notarial, sau a reprezentantului legali, exprimat prin decizia autorităţii tutelare.

Cu titlu special, MAEIE recomandă cetăţenilor să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesând paginile web oficiale ale ţărilor respective sau telefonând la ambasadele statelor vizate.

ATENŢIE!!! Certificatul de naştere nu poate fi folosit ca document de călătorie.