Vize și Servicii consulare

Summer Work and Travel

Cunoaşte-ţi drepturile

Semnalează angajatorii abuzivi!

Întrebări frecvente privind particularităţile SWT

Bloc informativ privind particularităţile programului Summer Work and Travel

Informaţia prezentată mai jos are drept scop familiarizarea publicului cu Programul Summer Work/Travel în Republica Moldova (SWT), obligaţiile persoanelor şi instituţiilor implicate în acest Program conform legislaţiei SUA şi modalităţile de comunicare de către studenţii implicaţi în acest Program a abuzurilor din partea companiilor din Republica Moldova care facilitează înscrierea la SWT şi/sau angajatorilor din statul american pentru care studenţii lucrează.

Informaţii generale despre SWT

Scopul SWT este de a acorda posibilitate studenţilor de la instituţiile superioare de învăţământ din Moldova de a fi implicaţi în mod direct în viaţa cotidiană a poporului american prin angajare temporară în muncă şi/sau călătorie pe parcursul a patru luni în timpul vacanţei de vară (extinderea termenului Programului nu este permisă).

Programul SWT este administrat de către Departamentul de Stat al SUA în conformitate cu prevederile Legii din 1961 privind schimbul educaţional şi cultural reciproc (se anexează), iar reglementările care guvernează SWT pot fi găsite în 22 Codul Reglementărilor Federale, paragraful 62.32 (se anexează).

DDS desemnează organizaţiile americane care implementează Programul SWT. Aceste organizaţii se mai numesc "sponsori".

Lista companiilor sponsori

Majoritatea acestor companii sponsori au parteneri sau agenţi locali în Moldova care acordă asistenţă.

La SWT pot participa numai studenţii moldoveni care studiază la secţia de zi la colegiile sau universităţile din Republica Moldova. Înrolarea la acest Program are loc numai pe parcursul vacanţei de vară. Este inoportună participarea studenţilor la SWT în afara vacanţelor de vară prevăzute de către calendarul academic al Moldovei.

Există unele restricţii privind angajarea studenţilor în câmpul muncii. Astfel, aceştia nu pot fi angajaţi în calitate de lucrători la domiciliu în familiile americane (şoferi, îngrijitori de copii, grădinari etc), la locuri de muncă care necesită investirea mijloacelor financiare proprii pentru procurarea bunurilor necesare vânzărilor de la “uşă la uşă”, sau în orice tip de muncă care implică îngrijirea pacienţilor.

Un lucru important care urmează a fi reţinut este faptul, că participanţii la SWT urmează să recepţioneze acelaşi salariu şi beneficii ca şi cetăţenii SUA care lucrează la aceleaşi poziţii. Informaţii privind Salariu Minim Federal urmează să fie prezentate de către compania sponsor înainte de încadrarea studenţilor în Program.

Participanţii la SWT sunt monitorizaţi pe parcursul aflării în SUA de către companiile sponsori Acestea sunt obligate să se asigure că activitatea în care sunt implicaţi participanţii este consistentă cu categoria şi activitatea menţionată pe forma DS-2019. Companiile sponsori sunt obligate de asemenea să monitorizeze bunăstarea şi activitatea participanţilor, precum şi să ducă evidenţa adreselor şi numerelor de telefoane ale acestora.

Obligaţiile companiilor din Moldova şi angajatorilor din SUA

În procesul de încadrare a studenţilor în SWT companiile din Moldova şi SUA care facilitează acest proces au următoarele obligaţii:

În procesul de selectare şi verificare a participanţilor:

 • să efectueze interviuri personale, în cadrul cărora să se asigure că Programul corespunde necesităţilor, experienţei sau trecutului studenţilor
 • să se asigure că studenţii sunt încadraţi la studii post-secundare în ţara lor de reşedinţă
 • să se asigure că nu mai mult de 10 % din participanţii selectaţi la Program au participat în trecut la SWT
 • să se asigure că participanţii cunosc suficient limba engleză

În cadrul procesului de informare a studenţilor la etapa anterioară plecării din Moldova:

 • organizaţiile sponsori vor efectua sesiuni de orientare. Aceste sesiuni vor include informaţii privind: viaţa şi tradiţiile SUA, resurse despre comunitatea locală (transport public, centre medicale, şcoli, librării, centre de recreare, instituţii financiare), îngrijire medicală accesibilă, asistenţa de urgenţă, descrierea Programului, regulile pe care participantul urmează să le respecte, adresa companiei sponsor, numele şi numărul de telefon al persoanei de contact, adresa şi telefoanele de contact ale Oficiului de Schimb al Coordonărilor şi Desemnărilor, copia Broşurii Programului Vizitatorilor prin Schimb care menţionează regulile relevante Programului
 • organizaţiile sponsori vor prezenta studenţilor date privind numele şi localitatea angajatorilor, în cazul în care angajarea în câmpul muncii a fost asigurată din timp
 • organizaţiile sponsori vor prezenta studenţilor date referitoare la orice obligaţie contractuală privind acceptul de către aceştia a muncii remunerate în SUA, în cazul în care angajarea în câmpul muncii a fost asigurată din timp

În procesul de plasament al participanţilor:

 • organizaţiile sponsori vor asigura cel puţin 50 % din participanţi la Program, anterior plecării în SUA, cu locuri de muncă
 • pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor se va asigura că participantul are mijloace financiare suficiente să se întreţină pe parcursul găsirii unui loc de muncă
 • pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va acorda participantului, înaintea deplasării în SUA, informaţii care explică modalitatea de căutare a unui loc de muncă şi cazare
 • pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va pregăti şi acorda o listă a locurilor de muncă egală sau mai mare decât numărul participanţilor pentru care locul de muncă nu a fost asigurat
 • pentru toţi participanţii la Program pentru care nu a fost asigurat un loc de muncă anterior plecării în SUA, organizaţia sponsor va întreprinde acţiuni rezonabile pentru asigurarea locului de muncă pentru fiecare persoană care nu s-a angajat în termen de o săptămână din momentul căutării acestuia

În cadrul procesului de remunerare:

 • organizaţiile sponsori vor prezenta participanţilor la Program informaţii privind Salariul Federal Minim şi va asigura ca participanţii să recepţioneze salarii şi beneficii ca şi angajaţii americani

În cadrul procesului de monitorizare:

 • organizaţiile sponsori sunt obligate să informeze participanţii la Program despre numărul de telefon la care pot fi contactaţi 24 de ore pe zi
 • organizaţiile sponsori sunt obligate să acorde participanţilor la Program asistenţa necesară în cazuri de urgenţă

Obligaţiile de bază ale participantului

 • achitarea taxei SEVIS I-901 de 35 USD, în cazul în care aceasta nu este achitată de către compania sponsor
 • informarea imediată a companiei sponsor despre sosirea în SUA, în vederea validării participării active la Program. Neinformarea despre sosirea în SUA poate pune în pericol statutul aflării pe teritoriul american
 • informarea în termen de 10 zile a companiei sponsor despre adresa de domiciliere în SUA sau schimbarea acesteia
 • solicitarea permisiunii companiei sponsor de schimbare a locului de muncă. Schimbarea fără autorizare a locului de muncă poate duce la terminarea imediată a Programului
 • coordonarea cu compania sponsor a posibilităţii de a munci la mai multe locuri de muncă
 • returnarea în Moldova după finisarea Programului
 • posedarea asigurării medicale pentru întreaga perioadă de participare la Program. Pentru informaţii suplimentare urmează a fi contactată compania sponsor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene recomandă cetăţenilor contactarea companiilor sponsori din Moldova sau SUA pentru determinarea obligaţiilor specifice care pot rezulta din cadrul Programului în care sunt implicaţi.

De asemenea, în vederea cunoaşterii mai bune a drepturilor şi obligaţiilor se recomandă şi contactarea Biroului de Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al SUA care este responsabil de monitorizarea Programului Summer Work/Travel.

Întreruperea Programului SWT

Compania sponsor va întrerupe participarea persoanei la SWT în cazul în care acesta:

 • nu desfăşoară activitatea pentru care a fost admis în SUA
 • nu este capabil să continue Programul
 • încalcă regulamentele SWT sau regulile companiei sponsor care guvernează acest Program
 • în mod intenţionat nu dispune de asigurare
 • se angajează în muncă neautorizată

În urma intervenirii circumstanţelor DDS va întrerupe participarea persoanei la SWT.

Instanţele la care cetăţenii moldoveni încadraţi în SWT pot să depună plângerile în cazul încălcării drepturilor sale

Pe parcursul perioadei de aflare pe teritoriul statului american pot exista cazuri de încălcare a drepturilor studenţilor participanţi la SWT de către companiile din Moldova care facilitează plecarea şi angajatorii din SUA. În cazul în care veţi întâmpina aceste dificultăţi, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene încurajează contactarea următoarelor instituţii:

Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C.

ADRESA:2101 S Street NW

 Washington DC, 20008, USA

TEL: 1(202) 667-1130/31/37

E-MAIL:swt@mfa.md

Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE

ADRESA:Republica Moldova, Chişinău

 str. Alexei Mateevici 80

TEL: (+373-22) 20-10-45

(+373-22) 20-10-51

Procedura de înaintare şi examinare a plângerilor

Pentru înaintarea plângerilor persoana va completa

.

Formularul poate fi solicitat de asemenea de la instituţiile nominalizate prin e-mail, telefon sau fax. Formularul completat va fi considerat drept plângere pe marginea abuzurilor din partea angajatorilor americani sau a companiilor care au facilitat încadrarea la SWT.

Acesta urmează a fi adresat către Ambasada Republicii Moldova sau Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE la e-mailul swt@mfa.md. La formular se vor anexa documentele doveditoare scanate.

Odată transmisă la poşta electronică în cauză, plângerea va fi accesată concomitent de către Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE şi Ambasada RM în SUA. La discreția persoanei formularul şi documentele doveditoare poate fi transmis prin poştă sau fax.

Acest formular a fost elaborat şi este utilizat pentru o examinare mai complexă a cazurilor, recepţionarea informaţiei relevante şi o evidenţă mai eficientă.

Instrucţii privind modul de completare a formularului

 • formularul va fi completat de către studentul moldovean incadrat în Programul Summer Work and Travel.
 • formularul va fi completat cu informaţii veridice şi corecte
 • informaţia va fi inserată în formular în spaţiile special create, care au următoarea formă - . Înainte de a introduce informaţia, cursorul va fi amplasat între acolade. Introducerea cuvintelor urmează a fi efectuată anume când cursorul va fi amplasa între acolade. După introducerea informaţiei, acest proces va avea următoarea formă — Formular SWT-PL
 • în măsura posibilităţilor se vor completa toate spaţiile formularului
 • în cazul în care persoana nu poate completa toate rubricele formularului, acesta va fi expediat cu completarea rubricelor la care se cunoaşte răspuns. Ambasada Moldovei în SUA şi Departamentul Afaceri Consulare vor accepta formuarul – plângere şi în cazul în care acesta este incomplet
 • în cazul în care formularul – plângere va fi expediat prin e-mail, la capitolul “semnatura” se va menţiona numele şi prenumele solicitantului
 • în cazul transmiterii formularului – plângere prin e-mail, documentele doveditoare care urmează a fi anexate (copiile actelor de identitate, contractelor ş.a.) vor fi scanate şi transmise în format electronic concomitent cu formularul SWT-PL
 • persoana care înaintează plângerea urmează să păstreze o copie a acesteia, în format electronic sau pe hârtie
 • a nu se completa capitolul pentru utilizare oficială de la finele formularului. Acesta va fi completat de către persoanele responsabile de examinarea plângerii
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene solicită ca formatul şi rubricele formularului să nu fie modificate
 • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene asigură confidenţialitatea datelor prezentate de către persoane

Pentru informaţii suplimentare privind modul de completare a formularului a se contacta Ambasada Moldovei în SUA sau Departamentul afaceri Consulare la e-mailul swt@mfa.md.

Odată ce e-mailul va fi expediat, acesta va ajunge concomitent la Ambasadă şi DAC.