Acte de stare civilă

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova îi pot sprijini pe cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate la înregistrarea primară a actelor de stare civilă (naşteri, decese, căsătorii, schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, divorţ pe cale administrativă), obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă şi extraselor de pe actele de stare civilă din Republica Moldova, transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţile statului în care a avut loc faptul de stare civilă.

Pentru înregistrarea actului de naştere, cu eliberarea certificatului, solicitantul urmează să prezinte la ambasadă sau consulat, următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz;
 • actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei;
 • certificatul de căsătorie a părinţilor,
 • şi după caz:
 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în căsătorie;
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul cînd mama este necăsătorită;     
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei până la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului până la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • actul de identitate al solicitantului.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.

Pentru înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului, declarantul urmează să prezinte la ambasadă sau consulat, următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul, apostilat sau legalizat de autorităţile locale şi tradus, după caz ;
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.

Pentru înregistrarea actului de căsătoriei, cu eliberarea certificatului, solicitanţii urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, următoarele acte:

 • declaraţia de căsătorie;
 • actele de identitate a viitorilor soţi;
 • certificatele de naştere ale viitorilor soţi;
 • actele ce demonstrează încetarea căsătoriei anterioare (certificatele sau duplicatele certificatelor de divorţ sau de deces a soţului din căsătoria precedentă, hotărârile judecătoreşti privind divorţul emise în străinătate).

În conformitate cu prevederile pct. 60 din Statutul Consular, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 368 din 28.03.2002, funcţionarii consulare pot încheia, în temeiul legii, căsătorii între doi cetăţeni ai Republicii Moldova sau între un cetăţean moldovean şi un cetăţean străin, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd aceasta, iar legislaţia statului de reşedinţă permite.

Reprezentanţii ambasadelor şi consulatelor Republicii Moldova în străinătate vă pot oferi detalii despre procedura de încheiere a căsătoriei la misiunea diplomatică, în funcţie de practica şi legislaţia locală.

Pentru schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, cu eliberarea certificatului, solicitantul urmează să prezinte la ambasadă sau consulat, următoarele acte:

 • cerere privind schimbarea numelui și/sau prenumelui (F-22)
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.

Pentru înregistrarea actului de divorţ, cu eliberarea certificatului, în temeiul declaraţiei comune a soţilor în cazul în care soţii nu au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, se prezintă următoarele acte:

Lista expusă nu este una exhaustivă. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.