Alertă de călătorie în Zona UE+

Publicat:Wed, 18/03/2020 - 10:56

Zona UE+ se referă la statele din spațiul Schengen inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România + statele asociate spațiului Schengen - Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția)

18 martie 2020, Chișinău - Începând cu ziua de astăzi se aplică restricții temporare (30 zile) tuturor călătoriilor neesențiale din țări terțe către zona UE+.

Excepțiile sunt limitate la călătoriile în scopuri esențiale.

Restricția temporară de călătorie include o exceptare pentru resortisanții tuturor statelor membre ale UE și ai statelor asociate spațiului Schengen care se întorc acasă. Această exceptare se aplică:

  • tuturor resortisanților UE și resortisanților statelor asociate spațiului Schengen, precum și membrilor familiilor acestora;
  • resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung ori care dețin vize naționale pe termen lung.

De asemenea, restricția nu ar trebui să se aplice nici persoanelor care au o funcție sau îndeplinesc o necesitate esențială, printre care:

  • personalul medical, cercetătorii din domeniul sănătății și personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă;
  • lucrătorii transfrontalieri;
  • personalul din sectorul transporturilor care desfășoară activități de transport de mărfuri și alte categorii de personal din acest sector, în măsura în care este necesar;
  • diplomații, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și lucrătorii din domeniul umanitar în exercitarea atribuțiilor lor;
  • pasagerii în tranzit;
  • călătorii care se deplasează din motive familiale imperative;
  • persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care se încadrează la alte motive umanitare.

Persoanele autorizate să intre în zona UE+ vor fi supuse unor controale sanitare coordonate și consolidate.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda