Inițierea elaborării deciziilor

Anunţ de iniţiere a elaborării proiectului Legii de modificare şi completare a Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în scopul ajustării sistemului de motivare şi sporire a profesionalismului funcţionarului serviciului diplomatic la cel aplicat de statele membre UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene anunţă iniţierea elaborării proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic.

În vederea eficientizării procesului de creaţie legislativă, se consideră oportună implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile, sugestiile urmează a fi transmise, până la data de 20 mai 2011, în scris - la adresa: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, str. 31 August 1989, nr. 80, or.Chişinău, MD 2012,Republica Moldova, prin fax - la nr. (22) 23 23 02 sau la adresa de e-mail: ddi@mfa.md.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Departamentului Drept Internaţional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la tel: (22) 57 83 23, persoana de contact: Anatol Cebuc.