Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind elaborarea Regulamentului vizand modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru desemnarea candidaților din partea RM la Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale

În scopul asigurării transparenței decizionale, conform legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare  a concursului național pentru desemnarea candidaților în vederea suplinirii postului de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale din partea Republicii Moldova.

În contextul intrării în vigoare la 1 decembrie 2020 a Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø), s-a definitivat mecanismul de aplicare a prevederilor tratatului, Republica Moldova (RM) ratificând Convenția la 02 septembrie 2016.

Drept urmare, RM are obligația de a elabora un mecanism național eficient de implementare, materializat inclusiv prin raportarea în baza art. 14 al Convenției și alegerea reprezentaților naționali în cadrul mecanismului independent de monitorizare a aplicării instrumentului - Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Respectiv,  prezentul proiect stabilește instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale și adoptarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru desemnarea candidaților din partea Republicii Moldova în vederea suplinirii postului de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale

Potrivit Regulii 6 a Rezoluției CM/Res(2021)2 privind procedura de alegere a membrilor Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, adoptată de către Comitetul de Miniștri la 3 martie 2021, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului General al CoE, doi reprezentanți naționali pentru a fi aleși câte unul per fiecare stat membru. Decizia finală urmează a fi adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ al Părților la Convenției Tromsø din 29/30 septembrie 2021.