Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene