Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018.

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene inițiază, începând cu data de 15 iulie 2020, procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea modificarea și completarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018. Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării mecanismelor de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare.