Proiecte de decizii/acte normative

ANUNȚ privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018.

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea realizării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzute în PAG 2020-2023.