Proiecte de decizii/acte normative

Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Proiectul pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat în vederea extinderii excepției de la procedura invitației, prevăzute de articolul 30 al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, și pentru străinii titulari ai unei vize valabile sau a unui permis de ședere în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canadei, precum și pentru străinii care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova.

De asemenea, proiectul prevede extinderea excepției privind exonerarea de viză pentru Republica Moldova, asupra resortisanților statelor marcate cu indicele ² la Anexa nr.1 a Legii 257/2013, care dețin o viză sau un permis de ședere eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada.