Proiecte de decizii/acte normative

Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin anexa nr.2 la H.G. nr. 966/2020

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020.

Proiectul a fost elaborat reieșind din necesitatea înlăturării ambiguității în legătură cu facturarea serviciilor de personalizare a pașapoartelor diplomatice și de serviciu, acestea fiind clasificate prin menirea utilizării lor drept acte de identitate cu statut special.