Vize și Servicii consulare

Buletin de identitate

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea buletinului de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Republicii Moldova din statul respectiv.

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 3. certificatele de stare civilă, după caz: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de divorț, certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, certificatele de naștere ale minorilor, certificatul de deces al soțului/soției;
 4. extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 5. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă;
 6. avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau în cazul persoanelor aflăte la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute de instituțiile respective;
 7. declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 8. documentul ce atestă grupa sangvină (dacă solicitantul nu a deţinut acte de identitate mecanolizibile);
 9. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 10. două fotografii color 100 x 150 mm, en-face, realizate pe fundal alb; 
 11. o fotografie  color 35 x 45 mm, en-face, realizate pe fundal alb;
 12. dovada achitării taxelor consulare şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.

Prezentarea documentelor de stare civilă şi a celui ce atestă grupa sangvină nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

În cazul minorilor şi persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate.

Minorii și persoanele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa funcţionarului consular din cadrul misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

ATENŢIE! 

 • Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu confecţionează buletinele de identitate. Ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova transmit datele solicitantului în Republica Moldova, Agenţiei Servicii Publice, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei sau oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde solicitantul îşi poate prelua documentul.
 • Actele de stare civilă eliberate de către autorităţile competente străine (certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de divorţ, etc.) urmează a fi transcrie în prealabil de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a buletinelor de identitate pot fi accesate pe site-ul http://asp.gov.md/ro/buletin-de-indentitate al Agenţiei Servicii Publici.