A A A

Declarație comună - Nicolae Popescu și Amélie de Montchalin

Publicat:Fri, 13/09/2019 - 12:15

13 septembrie 2019, Chișinău - Declarația comună a ministrului afacerilor externe și integrării europene, Nicolae Popescu, și a secretarului de stat pentru afaceri europene, Amélie de Montchalin.

Urmare întrevederii avute la Paris pe 13 iunie 2019, Nicolae Popescu, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Amélie de Montchalin, Secretar de Stat pentru Afaceri Europene al Republicii Franceze, s-au întâlnit din nou la Chișinău, pe 13 septembrie, cu ocazia primei vizite a doamnei de Montchalin în Republica Moldova. Această vizită intervine într-un moment important pentru relațiile Republicii Moldova cu Franța și cu Uniunea Europeană. Pe 20 iunie, Consiliul european a salutat transferul pașnic al puterii care s-a produs recent în Republica Moldova și a făcut apel către Uniunea Europeană pentru a oferi sprijin Republicii Moldova în procesul de realizare a reformelor propuse. Amélie de Montchalin a subliniat sprijinul Franței în favoarea reînnoirii angajamentului Uniunii Europene pentru Republica Moldova, țară care are un rol cheie pentru stabilitatea regională în vecinătatea estică a UE.

În cadrul consultărilor politice extinse, Nicolae Popescu și Amélie de Montchalin au abordat o gamă largă de subiecte pe agenda internațională, regională și bilaterală. Cei doi au convenit să ofere un nou impuls relațiilor politice, economice și culturale între Republica Moldova și Franța. Dialogul politic între oficialii din ambele țări se va intensifica pe parcursul următoarelor luni.

În diverse sectoare ale agriculturii, infrastructurii și serviciilor, potențialul schimburilor comerciale și investiționale adiționale între Republica Moldova și Franța este vast, întrucât noi investitori francezi au manifestat deja interes pentru lansarea afacerilor în Republica Moldova. O scrisoare de intenție a fost semnată astăzi vizând renovarea, de către companiile franceze, a tronsonului de cale ferată Chișinău-Ungheni. Amélie de Montchalin a afirmat, de asemenea, disponibilitatea Guvernului francez de a coopera cu Republica Moldova în ce privește aspectele fiscale, pentru a evita dubla impozitare, a preveni evaziunea fiscală și a lupta împotriva finanțării terorismului. Totodată, Amélie de Montchalin a anunțat delegarea, în toamna acestui an, a misiunilor de experți francezi, pentru a oferi sprijin în implementarea reformelor în sectorul justiției și cel al sănătății în Republica Moldova, confirmând, de asemenea, lansarea unor noi inițiative moldo-franceze în domeniul cooperării tehnice polițienești. În plus, filiala Agenției franceze pentru dezvoltare (AFD), Proparco, specializată în finanțarea sectorului privat, a manifestat interes pentru extinderea prezenței sale în Republica Moldova, în special cu scopul de a consolida sectorul bancar.

Subliniind faptul că dimensiunea culturală și lingvistică reprezintă o prioritate esențială a relației bilaterale moldo-franceze, cei doi miniștri și-au exprimat sprijinul pentru eforturile continue de consolidare a cooperării universitare între Franța și Republica Moldova și au subliniat necesitatea întreprinderii unor acțiuni adiționale pentru menținerea statutului limbii franceze în sistemul educațional din Republica Moldova. 

Ministrul și Secretarul de Stat au trecut în revistă, de asemenea, principalele priorități ale dialogului Republica Moldova – Uniunea Europeană și au reafirmat obiectivul de a consolida asocierea politică și integrarea economică dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Nicolae Popescu a reafirmat angajamentul ferm al Guvernului de a implementa Acordul de Asociere și Zona de Liber Schimb Complex și Cuprinzător, precum și de a promova agenda de reforme. Constatând faptul că în programul noului Guvern se regăsește un număr mare de priorități prevăzute în Acordul de Asociere, în special reformele structurale vizând combaterea mai eficientă a corupției și determinarea de a consolida statul de drept și independența justiției, Amélie de Montchalin a încurajat autoritățile moldovenești să pună în aplicare cât mai rapid aceste intenții, care să aducă schimbări concrete pentru țară. Reiterând necesitatea respectării de către Republica Moldova a condiționalităților stabilite de UE, Amélie de Montchalin a reafirmat angajamentul ferm al Franței de a susține reformele din Republica Moldova, astfel încât Guvernul să poată oferi speranță și oportunități tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Nicolae Popescu și Amélie de Montchalin au avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la o serie de chestiuni internaționale și regionale. Un subiect specific al discuțiilor a vizat conflictul transnistrean. Cele două părți au reafirmat angajamentul ferm în favoarea unei soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile a acestui conflict, având la bază respectul suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional, cu un statut special pentru regiunea transnistreană, care să garanteze respectarea drepturilor umane, politice, economice și sociale ale populației. În conformitate cu Rezoluția 72/282 adoptată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pe 22 iunie 2018, Nicolae Popescu și Amélie de Montchalin au reafirmat necesitatea retragerii complete și necondiționate a forțelor militare ruse și a armamentelor acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile relevante ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și în baza celor convenite la summit-ul de la Istanbul în 1999.

Amélie de Montchalin a subliniat prioritățile Președinției franceze în cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și a îndemnat autoritățile Republicii Moldova să ratifice, cât mai curând posibil, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și să întreprindă toate măsurile posibile la nivel național în acest sens. Amélie de Montchalin a salutat, totodată, sprijinul Republicii Moldova pentru crearea unui observator al predării istoriei în Europa, ținând cont de importanța pe care o are predarea istoriei în consolidarea spiritului de unitate a cetățenilor europeni și a sentimentului de apartenență comună.

Pe parcursul zilei, la Universitatea de Stat din Moldova, Nicolae Popescu și Amélie de Montchalin au de asemenea planificată o întâlnire cu 250 de studenți francofoni, în cadrul căreia vor fi abordate provocările actuale la nivel european, relațiile UE-Republica Moldova și rolul cheie al tinerilor din Republica Moldova în construirea unui stat modern, prosper și democratic.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda