Discursul prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi la deschiderea lucrărilor Mesei rotunde dedicate Zilei naționale de comemorare a Holocaustului

Publicat:Tue, 26/01/2021 - 11:30

Excelențele Voastre, doamnelor şi domnilor Ambasadori,

Stimată doamnă Ministru,

Dragi prieteni,

Am deosebita onoare să vă salut la acest eveniment, care, deja, devine o tradiție pentru MAEIE, și anume găzduirea, în ultima săptămână a lunii ianuarie, a mesei rotunde dedicate comemorării victimelor Holocaustului.

Din păcate, în acest an restricțiile pandemice ne impun, deocamdată, să ne întâlnim pe ecranele dispozitivelor electronice. Deși tehnologia digital a fost o salvare pentru toate activitățile noastre în această pandemie, regret imposibilitatea de a vă primi călduros la MAEIE și de a avea o interacțiune nemijlocită, umană, pe acest subiect atât de amar, pentru istoria relativ recentă a continentului European.

Holocaustul, care s-a extins și în regiunea noastră, este o filă întunecată a istoriei, care nu poate fi și nu trebuie uitată. În acest sens, Declarația Parlamentului Republicii Moldova din 2016 și toate eforturile care au urmat reprezintă un semn de maturitate, o dovadă că suntem pregătiţi ca societate să ne asumăm ororile trecutului pentru a putea construi un viitor în care asemenea tragedii să nu se mai întâmple niciodată.

Cultivarea memoriei Holocaustului, ca alegere conștientă de a nu da uitării, este o ofrandă adusă victimelor și o datorie faţă de generațiile viitoare.

În cadrul evenimentului de astăzi, ne-am propus să reflectăm împreună – oameni de stat,  diplomaţi, Comunitatea evreiască, Comunitatea romilor, cercetători şi experţi  - asupra acțiunilor pe care le-am demarat, dar și asupra celor care încă urmează a fi implementate pentru a transpune în practică angajamentele concrete pe care ni le-am asumat.

La nivelul Guvernului, angajamentul nostru s-a manifestat prin adoptarea şi implementarea acelui prim plan de acțiuni pentru anii 2017 – 2019 privind implementarea Declarației Parlamentului de acceptare a Raportului „Elie Wiesel”.

Ca urmare a acestei prime experiențe de aplicare a unui plan de acţiuni pe dimensiunea comemorării victimelor şi promovării memoriei Holocaustului, pe parcursul anului trecut, dincolo de limitările impuse de pandemie, autoritățile, în strâns parteneriat cu Comunitatea evreiască și Comunitatea Romilor, precum și cu suportul partenerilor internaționali au elaborat cel de-al doilea Plan de acțiuni pentru perioada 2021 – 2024.

Adoptat de Guvern la 22 decembrie 2020, noul plan de acţiuni reprezintă o continuare logică a spectrului de activităţi configurate de planul precedent dar, în același timp, plasează întregul set de intervenții la o etapă conceptuală mai avansată – cultivarea memoriei Holocaustului, dar și a culturii toleranței, combaterea anti-semitismului, rasismului, xenofobiei şi altor forme de intoleranţă.

Scopul principal al acțiunilor noastre în următorii ani va fi, odată cu acțiunile de comemorare, să abordăm și cauzele profunde ale fenomenelor sociale care au creat condițiile pentru ca Holocaustul să se producă: antisemitismul, xenofobia, discursul de ură, rigimurile de tip autoritar şi totalitar.

Astfel, planul prevede realizarea deplină a obiectivelor stabilite în planul precedent, care nu au fost definitivate, dar mai ales implementarea unor obiective noi în toate cele patru compartimente ale acestuia: educație, cultivarea memoriei, cercetarea și consolidarea cadrului legislativ și instituțional.

Educația și formarea tinerelor generații în spiritul valorilor morale, promovând cultura naţională şi universală, stimulând dialogul intercultural în spiritul valorilor universale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sunt, în viziunea noastră, printre instrumentele principale prin care vom putea să păstrăm memoria acestei tragedii, să însuşim lecţiile istoriei și să construim o societate deschisă, rezilientă și pașnică.

De aceea planul, dar și discuția de astăzi se va axa în mare măsură pe dimensiunea educației și mă bucură faptul că îi vom avea ca vorbitori pe practicieni – profesori, formatori care îşi vor aduce contribuţia la punerea în aplicare a acțiunilor planificate la nivel central.

Totodată, este important să consolidăm cadrul juridic vizând contracararea negării Holocaustului, combaterea antisemitismului și altor fenomene negative motivate de ură.

Doresc să subliniez că în toată perioada în care s-a coagulat poziția națională și documentele de politici în domeniul pe care-l abordăm astăzi, Republica Moldova a cooperat îndeaproape cu partenerii internaţionali, inclusiv organizațiile evreiești contribuind prin aceasta la consolidarea eforturilor globale de promovare a memoriei Holocaustului.

Aș vrea să mulțumesc, cu această ocazie tuturor celor care au contribuit la buna organizare și desfășurare a acestui eveniment, în particular, Comunității evreiești din Republica Moldova, Misiunii OSCE, dar și colegilor noștri de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenției Relații Interetnice.

Vă doresc o discuții şi colaborări fructuoase pe acest tărâm!

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda