Discursul secretarului de stat Gheorghe Leucă, la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei Națiunilor Unite pentru Populație și Dezvoltare

Publicat:Wed, 21/04/2021 - 12:24

Domnule Președinte, Excelențe, Doamnelor și Domnilor,

Sunt onorat să mă adresez Comisiei și doresc să exprim mulțumiri dumneavoastră și Biroului Comisiei pentru efortul depus în gestionarea și pregătirea acestei sesiuni CPD.

Totodată, aș dori să subliniez importanța sesiunii din acest an, având în vedere pregătirile către Summitul ONU privind sistemele alimentare de la Roma, precum și relevanța acesteia în completarea Forumului politic la nivel înalt din 2021, unde Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 2 “Zero Foame[1] va fi revizuit împreună cu alte obiective.

În timp ce consimțim constatările rapoartelor Secretarului General privind populația, securitatea alimentară, nutriția și dezvoltarea durabilă, salutăm în mod special recomandările pentru a aborda impactul COVID-19 asupra securității alimentare și nutriției, luând în considerare conexiunile cu dinamica demografică.

Distinși delegați

În ultimul deceniu, Republica Moldova trece printr-un declin demografic semnificativ, caracterizat prin îmbătrânirea populației, natalitate relativ scăzută, rata de mortalitate înaltă, precum și migrație masivă. Acest fenomen vine cu serioase implicații socio-economice și reprezintă una dintre principalele provocări în realizarea obiectivelor și țintelor de dezvoltare durabilă, inclusiv a ODD 2 “Zero Foame”.

Actualmente, ne confruntăm cu dubla povară a malnutriției. Pe de o parte - subnutriția și deficiențele de micronutrienți, pe de altă parte - problema supraponderalității și a obezității. În plus, incidența retardului statural la copii și a anemiei la femeile de vârstă fertilă sunt printre principalele forme de malnutriție raportate de către autoritățile din domeniul sănătății publice din Republica Moldova.

La fel ca în multe alte părți ale lumii, suntem, de asemenea, îngrijorați de incidența crescută a deceselor cauzate de boli necomunicabile, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul și cancerul, cauzate preponderent de diete nesănătoase.

Securitatea alimentară este în mod recurent afectată de condițiile meteorologice. Evenimentele climatice extreme precum canicula, seceta și furtunile afectează agricultura din Republica Moldova, cauzând degradarea terenurilor arabile și scăderea producției de alimente.

Toți factorii menționați mai sus plasează politicile de securitate alimentară drept prioritate în agenda Guvernului RM. În acest context, vreau să prezint cîteva exemple de măsuri normative, sociale și de sănătate realizate până în prezent.

Reafirmând-și angajamentul de a implementa agenda ICPD[2], Guvernul RM lucrează continuu la integrarea dimensiunii demografice în cadrul politicilor naționale, trecând de la „abordarea securității demografice” la o agendă de politică demografică centrată pe date și drepturile omului.

Cu sprijinul UNFPA, se înființează un registru statistic al populației pentru a unifica toate sursele de date relevante pentru a îmbunătăți disponibilitatea indicatorilor pentru urmărirea progresului pe agenda ICPD în cadrul Agendei de dezvoltare durabilă.

O atenție sporită este acordată ajustării și consolidării cadrului național de reglementare privind siguranța alimentară și nutriția în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și standardele europene, ca parte a Acordului de asociere cu Uniunea Europeană.

În colaborare cu UNICEF, lucrătorii din domeniul sănătății promovează importanța alăptării exclusive a sugarilor până la 6 luni. De asemenea, prevederile Codului Internațional de Marketing au fost parțial încorporate în legislația națională care limitează promovarea substituenților laptelui matern.

Implementarea programelor naționale de asistență medicală prenatală și primară a relevat progrese încurajatoare în starea nutrițională a femeilor însărcinate și rezultate mai bune la naștere. Măsuri precum disponibilitatea universală a sării iodate și fortificarea a 30% din produsele de panificație cu fier și acid folic au dus la reducerea treptată a deficitului de micronutrienți.

Pornind de la premisa că depășirea problemei malnutriției nu ține de responsabilitatea unui singur domeniu de activitate, lucrăm continuu pentru a integra nutriția și dietele sănătoase în sfera sănătății, educației, agriculturii, protecției sociale, marketingului și politicii economice.

Doamnelor și domnilor

Deși este încurajator să observăm că în ultimii ani au fost înregistrate progrese în multe domenii cheie ale Programului de Acțiune ICPD, pandemia COVID-19 a afectat negativ mai multe grupuri de populație din Moldova, aprofundând în continuare inegalitățile și generând noi vulnerabilități.

Vulnerabilitatea la epidemiile globale a demonstrat necesitatea unei reformei pentru a asigura accesul universal la serviciile esențiale de sănătate, programe de protecție solidă socială și de asigurare a venitului de bază. Toate aceste priorități sunt, evident, pe agenda Guvernului, care lucrează îndeaproape cu partenerii de dezvoltare.

În concluzie, merită să fie subliniat faptul că Republica Moldova acordă o mare importanță temei CPD din acest an, mai ales că pandemia COVID-19 continuă să afecteze negativ grupurile vulnerabile și marginalizate, să perturbeze securitatea alimentară la nivel mondial, să sporească sărăcia, să dăuneze sistemelor de sănătate publică și subminează programele de nutriție maternă și infantilă.

În această ordine de idei, aș dori să exprim determinarea și angajamentul țării mele de a contribui prin acțiuni locale și internaționale la eforturile colective de îmbunătățire a securității alimentare și de depășire a malnutriției, pentru a asigura o dezvoltare durabilă a populației, pe deplin înrădăcinată în principiile ICPD.

Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră.[1] ODD-2 Zero Foame – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.

[2] ICPD – Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare din 1994

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda