Discursul secretarului de stat Gheorghe Leucă la ceremonia de lansare din 2020 a Raportului Comun de Analiză a Țărilor ONU pentru Republica Moldova (CCA ONU)

Publicat:Thu, 25/03/2021 - 10:56

Excelențelor, colegi, doamnelor și domnilor,

Am onoarea să particip aici, reprezentând prim-ministrul Republicii Moldova, Excelența Sa domnul Aureliu Ciocoi, la acest important eveniment de lansare a Analizei Comune de Țară, și de asemenea să discutăm cu privire la aceasta din partea ONU pentru Republica Moldova (UN CCA).

Națiunile Unite este un partener cheie de dezvoltare pentru Republica Moldova, iar Guvernul apreciază înalt rolul și contribuția Echipei Țărilor ONU în avansarea agendei de dezvoltare a țării.

În conformitate cu cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă din 2018-2022 (PESD), noi știm că ne axăm pe câteva domenii tematice și că într-adevăr Echipa Țărilor Națiunilor Unite au oferit suport consistent pentru Republica Moldova în ceea ce privește adoptarea Agendei 2030 de Dezvoltare la contextul țării, astfel în cât să ni se ofere o nouă posibilitate să vin cu noi strategii de dezvoltare a țării Moldova 2030 și de asemenea, de a acorda suport pentru a implementa prioritățile țării în conformitate cu ODD-urile și cu Acordul de asociere UE-Republica Moldova.

În conformitate cu angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a realiza ODD-urile trebuie să menționăm că eforturile Guvernului în acest proces sunt mereu susținute prin diverse consultări externe care sunt realizate de către Cancelaria de Stat în ceea ce privește Agenda 2030 și cum o putem aplica în contextul local.

În același timp, avem parte de o bună cooperare cu e Echipa Țărilor Națiunilor Unite și Guvernul nu doar numai în ceea ce privește progresul susținut în implementarea unor ODD-uri și a unor strategii de prioritate, dar vreau să menționez faptul că într-adevăr am încercat de asemenea să vedem și unele deficiențe împreună în anumite domenii.

Astfel, progresul în continuare în ceea ce privește consolidarea instituțiilor guvernamentale, consolidarea coeziunii sociale, combaterea inegalităților și de asemenea combaterea schimbărilor climatice, împreună sunt imperative.

Toate aceste domenii sunt foarte importante și într-adevăr am avut parte de referințe care ne-au fost oferite pentru realizările acestora din cadrul Agendei 2030 și în baza diverselor lucrări de politici astfel în cât să asigurăm ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în acest proces și de asemenea să avem parte de: (1) o sporire durabilă în venituri; (2) să încercăm să facem față inegalităților, să combatem inegalitățile, discriminările; (3) să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții; și multe alte obiective.

Agenda 2030 este într-adevăr bazată pe eforturile globale durabile și tot ceea ce se întâmplă rezonează cu ce este întreprins de către Guvernul Republicii Moldova pentru a asigura un trai decent și un viitor durabil pentru cetățeni acasă. Pandemia de COVID-19 și consecințele devastatoare ale acesteia, într-adevăr reprezintă o barieră pentru a atinge ODD-urile, însă noi vom încerca să avansăm cu această realizare.

Un rol major în acest suport vine din partea Echipei Țărilor ONU și credem noi că într-adevăr acest proces trebuie să se bazeze pe analiza situației socio-economice și a contextului politic din țară.

În această ordine de idei, vreau să recunosc faptul că deși acest document urmează să ne arate care vor fi prioritățile pe viitor și suportul ONU acordat pentru țară, cu scopul de a identifica lacunele și oportunitățile pentru a accelera realizarea Agendei 2030, acesta va servi drept bază pentru cadrul de cooperare cu Echipa Țărilor Națiunilor Unite, astfel încât să avem un program comun de lucru.

Este de înțeles faptul că această analiză se bazează pe datele disponibile (pe statisticile naționale, date bazate pe sondaje), și de asemenea pe lucrul analitic al diverselor agenții ONU, pe evidențele și constatările recente.

Pentru a permite timp suficient consultărilor și consilierii tehnice, noi, după cum cunoaștem, această analiză a făcut tot posibilul să se bazeze pe toate contribuțiile posibile.

Vreau să spun că într-adevăr am avut parte pe parcursul acestor ani de elaborare a câtorva strategii sectoriale din partea diverselor Ministere și astfel această analiză este foarte importantă, deoarece într-adevăr oferă o viziune imparțială cu privire la situația socio-economică din Republica Moldova și, de fapt, servește drept dovadă pentru eforturile de dezvoltare nu numai doar pentru agențiile care lucrează sub umbrelă ONU, dar de asemenea și pentru mulți alți donatori.

Cunoaștem faptul că ne propunem să identificăm soluția pentru a accelera Agenda 2030 pentru statul nostru, astfel încât să avem parte de niște decizii prioritizate în cadrul Guvernului Republicii Moldova, care vor fi întemeiate pe niște politici pe bază de evidență și dovezi.

Acest document important va servi pe viitor drept cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Echipa Țărilor ONU pentru programele noastre comune, bazându-se pre principiul acțiunii de solidaritate, angajamente comune și de asemenea oferind un fundament pentru realizarea Agendei 2030 cu privire la ODD-uri.

Conform celor menționate de către Coordonatorul Rezident, acel Raport Național cu privire la realizarea Agendei 2030, care a fost pregătit și de asemenea expus la o ședință de nivel înalt din New York, într-adevăr arată care este situația din țară.

În aceiași modalitate, lansarea acestei Analize Comune de Țară reprezintă o etapă într-un proces de vastă durată pentru cooperarea pe viitor din perioada 2023-2027 între ONU și Republica Moldova. Deci, vom încerca să identificăm provocările în realizarea ODD-urilor la nivel național astfel în cât să parvenim cu cele mai bune soluții.

În baza principiilor – A nu lăsa pe nimeni în urmă, egalitatea de gen, Drepturilor umane, cred eu că acestea sunt cele mai importante în proces, mai cu seamă atunci când vorbim despre această criză de COVID-19 care generează noi vulnerabilități și riscuri pentru incluziunea socială.

Ca să nu mă aprofundez în prea multe detalii, ( cred eu că aș oferi cuvântul tuturor celorlaltor vorbitori din această sesiune), dar numai că vreau să evidențiez din nou că - Principiul de inclusivitate și de a nu lăsa pe nimeni în urmă este transpus în Strategia de Dezvoltare Națională a Republicii Moldova, Moldova 2030. Sigur că va conduce la realizarea ODD-urilor și vom încerca să parvenim din partea Guvernului cu eforturi durabile astfel în cât să asigurăm progresul țării în ceea ce privește includerea celor mai marginalizați și excluse grupuri ale populației.

Proiectarea intervențiilor, ca rezultat al evaluării comune a țării, va aborda problemele legate de drepturile omului și va promova normele, standardele și principiile internaționale, consilierea autorităților cu privire la modul de a se îndepărta de politicile care ar putea propaga sau agrava inegalitățile și ar putea agrava nemulțumirile în rândul grupurilor vulnerabile. Acestea vor contribui la consolidarea dialogului incluziv între cetățeni și stat, vor reconstrui încrederea și vor spori transparența.

Abordarea bazată pe drepturile omului, egalitatea de gen - este important să ne unim forțele și să ne concentrăm pe implementarea practică a principiilor drepturilor omului / Abordarea bazată pe drepturile omului: participare, nediscriminare, transparență și responsabilitate. În calitate de rezultate, HRBA urmărește creșterea abilitării drepturilor omului pentru oameni și comunități, incluziunea socială pentru grupurile vulnerabile sau marginalizate și își propune să asigure că, în procesele de dezvoltare, egalitatea de rezultate și demnitatea pentru toți sunt rezultatele esențiale. Pandemia COVID-19 a exacerbat inegalitățile preexistente, amenințând cu respingerea tuturor progreselor legate de gen realizate de Moldova în ultimul deceniu. Prin urmare, măsurile de reacție la criză și de redresare trebuie să fie concepute utilizând o perspectivă de gen, pentru a uniformiza inegalitățile și consecințele care afectează femeile și fetele.

Construirea înapoi mai ecologică - întrucât Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și la dezastre, subminând astfel eforturile țării pentru o dezvoltare durabilă și rezistentă la eforturile efective ale guvernului de a integra schimbările climatice și reducerea riscului de dezastru trebuie consolidate. (Prin urmare, criza COVID-19 și efortul de relansare a economiei sunt o oportunitate de a transforma economia și de a o reconstrui mai ecologic. (Chiar dacă în mai 2017, țara a ratificat Acordul de la Paris și, în martie 2020, a prezentat al doilea Contribuție determinată la nivel național la UNFCCC, angajându-se să reducă emisiile sale de GES cu cel puțin 70% până în 2030 comparativ cu nivelul din 1990).

De asemenea, acționez în cele mai bune interese ale cetățenilor noștri și pentru a accelera realizarea Agendei 2030 a ODD-urile, vreau să spun că aceasta reprezintă o oportunitate pentru noi, pentru angajamentul nostru partajat.

Republica Moldova acum într-adevăr se confruntă cu această criză a consecințelor pandemiei, a celor amenințări care stau în fața țării pentru a avea parte de o țară plină de prosperitate, cred eu că acuma nu mai putem să amânăm toate acțiunile care trebuie să fie întreprinse în ceea ce privește soluționarea conflictelor, confruntarea schimbărilor climatice, dezvoltarea socio-economică a țării, astfel noi într-adevăr vom încerca să prioritizăm deciziile strategiile și să avem politici bazate pe dovezi.

Credem că această Analiză Comună de Țară va oferi posibilitatea să avem parte de suportul de valoare a Națiunilor Unite pentru abordarea inegalităților și pentru a face față acelor probleme pe care le avem în cadrul dezvoltării socio-economice a țării. Vreau să spun că într-adevăr și schimbările climatice au avut un impact semnificativ asupra agriculturii Republicii Moldova, deci și aici este un domeniu în care trebuie să ne axăm.

Vom continua să găsim pârghii, astfel în cât să avem parte de o dezvoltare pașnică și durabilă a țării. Într-adevăr trebuie să venim cu un apel față de acțiunile din partea Guvernului și împreună cu ONU, astfel în cât să ne asigurăm că obiectivele naționale și cele internaționale să se complimenteze. Trebuie să ne asigurăm că recuperarea noastră este pe calea cea dreaptă. Dezvoltarea durabilă trebuie să fie atinsă, trebuie să abordăm inegalitățile acestea care afectează cele mai vulnerabile grupe din punct de vedere social, economic și cel de mediu.

Guvernul Republicii Moldova își asumă angajamentul de a conlucra cu Națiunile Unite pentru a contribui de asemenea la prioritățile de dezvoltare, la prioritizarea drepturilor omului și pentru a îmbunătăți mijloacele de trai pentru toată populația din țară, mai cu seamă pentru grupurile vulnerabile.

În concluzie, aș vrea să menționez că în baza rezultatelor deja atinse ale Guvernului Republicii Moldova în cooperare cu echipa de țară ONU, va încerca să continue și să ajute să avanseze Agenda 2030, astfel în cât să realizăm ODD-urile chiar și de asemenea cu angajamentele cu privire la drepturile omului din țară.

Vă mulțumesc mult și îmi rău pentru că am luat atât de mult din timpul Dumneavoastră cu această cuvântare.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda