Distincții de stat conferite cu ocazia Zilei Diplomatului

Publicat:Fri, 17/01/2020 - 17:52

17 ianuarie 2020, Chișinău - În cadrul ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei profesionale a Diplomatului, prin decretul Președintelui Republicii Moldova au fost conferite distincții de stat pentru contribuția substanțială la realizarea politicii externe a Republicii Moldova, merite în integrarea țării în structurile internaționale și activitate diplomatică prodigioasă, după cum urmează:

”Ordinul de Onoare” 

- Domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă;

 

Ordinul ”Gloria Muncii”

- Domnului Emil DRUC, Șef de secție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

- Domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania;

- Domnului Anatol URECHEANU, Ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

 

Medalia ”Meritul Civic”

- Domnului Ruslan BOLBOCEAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina;

- Domnului Vladimir CUC, Șef de secție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

- Domnului Veaceslav IAȚCO, Șef de secție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

- Domnului Emil JACOTĂ, Ministru-consilier la Ambasada Republicii Moldova în România;

- Domnului Vilen MURZAC, Șef de secție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;

- Doamnei Vera TIMOFTI, Specialist principal la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

 

Totodată, medalia ”Meritul Diplomatic” a fostă acordată ex-miniștrilor de externe ai Republicii Moldova și colaboratorilor MAEIE, prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene Aureliu Ciocoi, pentru merite deosebite în promovarea relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova cu statele lumii și susținerea eficientă a activității și politicilor MAEIE în țară și peste hotare:

- Domnului Nicolae ȚÎU, ex-ministru al afacerilor externe, doctor habilitat, profesor universitar, Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Întâi;

- Domnului Mihai POPOV, ex-ministru al afacerilor externe, Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Întâi;

- Domnului Nicolae OSMOCHESCU, Doctor în drept internațional, ex-viceministru al afacerilor externe, Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Întâi;

- Doamnei Natalia GHERMAN, ex-ministru al afacerilor externe,  Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Întâi;

- Domnului Anatol CEBUC, Șef al Direcției drept internațional, Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Doi;

- Doamnei Carolina PEREBINOS, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Ministru-consilier,  Medalia ”Meritul Diplomatic” Clasa Doi.

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda