Vize și Servicii consulare

Funcţiile DAC

Direcţia Afaceri Consulare este subdiviziunea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene ce asigură activitatea MAEIE în domeniul consular. Direcţia Afaceri Consulare exercită o gamă variată de funcţii din domenii complexe, şi anume:

 • coordonarea activităţii de protecţie a drepturilor şi intereselor cetăţenilor   Republicii Moldova aflaţi peste hotare; 
 • elaborarea de politici în domeniul consular;
 • consolidarea cadrului normativ intern şi internaţional în materia   consulară;
 • coordonarea perfectării actelor de identitate şi de stare civilă pentru   naţionalii moldoveni aflaţi în străinătate; 
 • informarea publicului despre modul de călătorie în străinătate etc.

Diversitatea funcţiilor exercitate de către Direcţia Afaceri Consulare îşi are originea în numărul izvoarelor juridice, atât la nivel naţional cât şi internaţional, care reglementează acest domeniu:

 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963; 
 • Convenţiile consulare bilaterale semnate de către Republica Moldova   cu alte state;
 • Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din 27 decembrie   2001;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 368 din 28.03.2002 privind aprobarea statutului   consular;
 • Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu   privire la activitatea Direcţiei Afaceri Consulare ş.a.

Funcţiile de bază exercitate de către Direcţia Afaceri Consulare sunt următoarele:

 • protejarea intereselor Republicii Moldova şi ale cetăţenilor moldoveni, persoane fizice sau juridice;
 • acordarea ajutorului şi asistenţei cetăţenilor Republicii Moldova, fie persoane fizice şi juridice;
 • dezvoltarea relaţiilor în domeniul consular între Republica Moldova şi alte state;
 • monitorizarea şi coordonarea activităţii consulare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
 • informarea autorităţilor şi persoanelor interesate despre condiţiile şi evoluţia evenimentelor în domeniul consular din străinătate;
 • asigurarea implementării tratatelor cu relevanţă consulară la care Republica Moldova este parte, precum şi a acţiunilor prevăzute de politici, programe, strategii naţionale şi planuri ministeriale cu relevanţă consulară;
 • exercitarea altor funcţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.