Institutul Diplomatic

Prezentare generală

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost creat, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 11 iulie 2018, Institutul Diplomatic, instituție publică cu personalitate juridică ce activează în cadrul Ministerului, având la bază Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic aprobat la 24 octombrie 2018. 

Institutul este un centru de excelență pentru pregătirea cadrelor diplomatice în cariera profesională. Necesitatea înființării acestui institut este dictată atât de evoluțiile geopolitice din lume, cât și din regiune dar și din perspectiva promovării de către autoritățile Republicii Moldova a unei politici externe pro-active în diferite regiuni și organizații internaționale. Pentru a răspunde necesităților de formare profesională, Institutul Diplomatic se axează pe metode interactive şi practice de instruire, având în calitate de formatori diplomați din cadrul MAEIE şi din străinătate, profesori universitari şi experți înalt calificați, oferind beneficiul unei game largi de opinii şi abordări. Principalele domenii de instruire cuprind, printre altele, relațiile internaționale și diplomația, știința politică, dreptul internațional, practica negocierilor diplomatice, etichetă şi protocol, problemele de securitate, corespondența diplomatică şi consulară și nu în ultimul rând integrarea europeană.

Institutul Diplomatic este condus de către un Director numit în funcție prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene,  fiind organul reprezentativ de conducere al instituției, cu competențe specifice în privința gestionării activităților de formare profesională și de management al Institutului. Pentru definirea și îmbunătățirea continuă a strategiilor de activitate și de dezvoltare a Institutului, în conformitate cu obiectivele stabilite de legislația în vigoare, în cadrul Institutului este instituit Consiliul Diplomatic, în calitate de organ colegial consultativ al Institutului. Consiliul Diplomatic este constituit din 9 membri, care sunt numiți de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru un mandat de 5 ani. Acesta este convocat în ședințele ordinare o dată pe an, convocate și prezidate de către Directorul Institutului.

Structura organizatorică a Institutului Diplomatic cuprinde următoarele subdiviziuni:

-        Serviciul formare profesională;

-        Serviciul furnizare expertiză;

-        Consiliul diplomatic –  organ colegial consultativ.

Misiune și Viziune

Misiunea de bază a Institutului Diplomatic este de a asigura cu cadre de o înaltă pregătire atât serviciul diplomatic, cât şi alte autorități ale administrației publice centrale, care vor promova la un nivel profesionist interesele naționale ale Republicii Moldova. Institutul prevede dezvoltarea bunelor practici diplomatice menite să asigure instruirea diplomaților de carieră din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Abordarea noastră unică constă  în perfecționarea și instruirea personalului diplomatic bazat pe programe de formare continuă cu metode și tehnici  de instruire specifice domeniului de activitate,  care corespund celor mai înalte standarde și competențe academice la nivel național și internațional. De asemenea, Institutul Diplomatic contribuie activ la elaborarea de expertize, analize, cercetări, studii din domeniul politicii externe și a relațiilor internaționale. Activitatea noastră ca centru de excelență în sfera pregătirii și perfecționării cadrelor diplomatice, este completată de cercetări de primă importanță, de formatori și experți din țară și din străinătate a căror misiune este de a dezvolta schimbul de experiență între generațiile de diplomați.

Obiectivul principal al Institutului Diplomatic este de a obține cea mai înaltă calitate a procesului de formare profesională, adoptând standarde și competențe internaționale, prin manifestarea preocupărilor continue pentru asigurarea calității, colaborare internațională interdisciplinară şi excelența activității formatorilor și experților. Institutul își planifică procesul de instruire și perfecționare a cadrelor diplomatice ținând cont de necesitățile serviciului diplomatic moldovenesc. Pentru mai buna aplicare a procesului de formare continuă, Institutul Diplomatic face publice obiectivele și strategiile sale, în așa fel în cât comunitatea experților, formatorilor și audienților să fie încurajați să contribuie cu propriile lor idei și inițiative, promovând un climat etic de încredere şi de comunicare la toate nivelele.

 

Programul de activitate 

al Institutului Diplomatic al MAEIE, pe anul 2022

  

Februarie

SEMINAR PRIVIND PROBLEMELE DE SECURITATE IN ZONA UCRAINEI

În cooperare cu Ambasada Ucrainei la Chișinău.

 

Februarie

PANEL DE DISCUȚII PRIVIND POLITICILE REGIONALE DIN ORIENTUL MIJLOCIU ÎN PERIOADA PANDEMIEI

cu participarea experților din cadrul Centrului "Moshe Dayan" pentru studii în domeniul Orientului Mijlociu și Africii, din Tel Aviv, Statul Israel

 

Februarie-mai

Sesiune de instruire cu Centrul internațional pentru inițiative private (CIPE) și Universitatea Stanford

cu participarea funcționari publici, precum și a reprezentanților din sectorul asociativ și cel privat din Republica Moldova, antrenați în activități complexe de implementare a reformelor democratice

 

Martie-iunie

Monitorizarea situației politice si contextului militar pe teritoriul Ucrainei și a contextului regional – studii de sinteza zilnice și săptămânale

  

Mai 

CURS COMUN CU SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE

 

Mai

Diplomația consulară

Realizat cu concursul DAC al MAEIE

 

Mai

CURS COMUN CU UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN DOMENIUL DREPTULUI INTERNATIONAL UMANITAR AL CONFLICTELOR ARMATE

cu participarea Universității de stat a Moldovei și Ministerului Apărării

 

Mai

SESIUNE DE INSTRUIRE SPECIALIZATĂ PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII ANTI-INCENDIU

în cooperare cu Centrul republican de instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

 

Iunie-Iulie

CURS DE DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ

În comun cu Agenția de Investiții

 

Septembrie

CURS ÎN COMUN CU CENTRUL INTERNAȚIONAL PENTRU INIȚIATIVE PRIVATE (CIPE)

(În contextul desfășurării primei ediții a Academiei de Leadership și Dezvoltare în Republica Moldova - LAD)

 

Septembrie

CURS ÎN DIPLOMAȚIA ENERGETICĂ, SECURITATEA ENERGETICĂ REGIONALĂ ȘI GUVERNAREA ENERGETICĂ

(De comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Institutul Diplomatic Bulgar, Institutul Diplomatic al MAE din Qatar, Universitatea Tehnică din Moldova)

 

Septembrie

CURS DE INSTRUIRE PENTRU DEBUTANȚI

 

Octombrie

CURS PRIVIND ECONOMIA ȘI DIPLOMAȚIA DIGITALĂ

 

Octombrie

CURS ÎN DIPLOMAȚIA SCHIMBĂRII CLIMATICE GLOBALE

(De comun cu experți europeni, Ambasadele Marii Britanii, Suediei și Țărilor de Jos)

 

Octombrie

Lansarea platformei tematice "Canada Talks"

(cu participarea Ambasadoarei cu misiuni speciale Jacqueline ONeil)

 

Noiembrie

CURS DESTINAT PROBLEMATICII INTEGRĂRII EUROPENE

De comun cu DIE al MAEIE

 

Noiembrie

CURS CENTRUL DIN GENEVA PENTRU POLITICA DE SECURITATE/GCSP

(în cooperare cu GCSP și ambasada noastră din Geneva)

 

Noiembrie

Curs diplomație digitală și securitate cibernetică

(cu participarea Henri Verdier, Ambasador pentru digitalizare din cadrul MEAE al Republicii Franceze)

 

Program de studii și cercetări pe parcursul anului

 

Elaborarea a peste 15 studii de caz, analize tematice și sinteze pe teme preponderent legate de securitatea regională, siguranța alimentară, politica energetică regională

 

Cooperarea in domeniul Francofoniei

 

Implementarea proiectelor si programelor, pregătirea pentru Summit-ul Francofoniei la Djerba, Tunisia, noiembrie 2022

 

Cooperarea internațională

 

Negocierea si pregătirea pentru semnarea memorandumurilor de înțelegere cu CIPE, Cehia, Grecia, Spania, Egipt, India, Polonia, Spania .....

Implementarea înțelegerilor realizate in anii 2019-2021

 

* programul de activitate se actualizează în permanență, în funcție de necesitățile MAEIE și evoluția situației regionale

Actualizat în luna iunie 2022