A A A

Întrebări frecvente privind particularităţile SWT

Care este definiţia noţiunii „student”?

În contextul participării la Programul Summer Work/Travel, noţiunea de student este definită ca persoană încadrată la studii bona fide post-secundare, frecvenţă la zi, la o instituţie de învăţământ superior.

Cât durează Programul Summer Work/Travel?

Forma DS-2019, care permite participarea la Summer Work/Travel stabileşte termene de durată particulare, dar nici un Program nu poate dura mai mult de 4 luni.

Participanţii la Program au dreptul să lucreze doar în perioada de timp prevăzută în forma DS-2019. Nu este permisă extinderea termenului participării la Summer Work/Travel.

Ce reprezintă Sistemul de Informare al Studenţilor şi Vizitatorilor prin Schimb? (SEVIS)

Acesta este un sistem de informare on-line, care include informaţii despre studenţii temporari (Viza F şi M), vizitatorii prin schimb (Viza J) şi dependenţii lor (Viza F-2, M-2, J-2) care intră pe teritoriul Statelor Unite.

Sistemul dat permite verificarea şi monitorizarea persoanelor sus-menţionate. Prin intermediul acestui sistem, instituţiile de învăţământ şi angajatorii transmit către Departamentul Securităţii Interne şi Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii datele participanţilor la Program pe timpul aflării lor pe teritoriul SUA.

Sistemul va fi informat despre statutul studenţilor şi vizitatorilor prin schimb, care include data de ieşire, data de intrare, schimbarea adresei de domiciliu din Statele Unite, înştiinţările de angajare la lucru, schimbările în programul de studiu şi altele.

De asemenea, Sistemul de Informare al Studenţilor şi Vizitatorilor prin Schimb va înştiinţa instituţiile de învăţământ, angajatorii, Departamentul de Stat, Departamentul Securităţii Interne despre finisarea Programului şi despre alte evenimente.

Ce înseamnă taxa SEVIS I-901?

Taxa SEVIS I-901 reprezintă taxa plătită Departamentului Securităţii Internă al Statelor Unite ale Americii de către toţi aplicaţii pentru Viza F-1, M-1 şi J-1. Aceşti bani sunt utilizaţi pentru deservirea tehnică şi menţinerea activităţii Sistemului.

Taxa SEVIS I-901 pentru Programul Summer Work/Travel constituie $35.00

Această taxă urmează a fi plătită înaintea interviului pentru obţinerea vizei. Conform art. 1375 (e)(5) din Statutul Federal cu privire la Sistemul de Informare al Studenţilor şi Vizitatorilor prin Schimb, studentul sau vizitatorul prin schimb este obligat să prezinte dovada de plată înainte să-i fie aplicată viză.

În majoritatea cazurilor, funcţionarii consulari verifică achitarea taxei prin Internet. Dar în orice caz, este de dorit să aveţi copia bonului de plată, deoarece aceasta va uşura sarcina DVS să demonstraţi achitarea taxei.

Bonul de plată este asigurarea DVS că banii au fost plătiţi şi procesaţi corect

Întrebaţi compania care vă sponsorizează despre procedura şi condiţiile de plată a taxei. În unele cazuri taxa este plătită de către compania sponsor, în alte cazuri - de către participanţii la Program.

Ce se subînţelege prin validarea Programului?

Când cetăţeanul străin intră pe teritoriul Statelor Unite pentru a participa în Programul Summer Work/Travel, el trebuie sa informeze imediat compania sponsor despre sosirea în SUA, în vederea validării participării active la Program. Neinformarea despre sosirea în SUA poate pune în pericol statutul aflării pe teritoriul american

Am dreptul să-mi schimb locul de trai în timpul Programului?

Verificaţi acest aspect la compania sponsor. Schimbarea locului DVS de trai depinde de condiţiile contractului şi obligaţiunile pe care le aveţi faţă de angajator.

Unele aranjamente de muncă prevăd condiţia traiului participantului în localurile oferite de angajator. În acest caz, participantul la Program nu poate schimba locul de trai.

Daca această condiţie nu este prevăzută, DVS puteţi schimba locul de trai, dar cu informarea în termen de 10 zile a companiei sponsor.

Pot să-mi schimb locul de muncă în timpul participării la Program?

Întrebaţi compania sponsor despre acest aspect. Dvs aveţi dreptul să schimbaţi locul de muncă în dependenţă de contract şi obligaţiunile asumate faţă de angajator.

Unele aranjamente de muncă nu permit acest lucru. Schimbarea fără autorizare a locului de muncă va duce la terminarea imediată a Programului.

La sfârşitul Programului, participantul trebuie să părăsească imediat teritoriul Statelor Unite ale Americii. Nerespectarea acestor condiţii vor duce la dificultăţi de ordin legal în privinţa posibilităţii în viitor a participanţilor, de a călători, studia şi lucra în Statele Unite.

Am dreptul să mă angajez la mai multe locuri de muncă?

Nu există limită în privinţa numărului de locuri de muncă, dar in orice caz DVS trebuie să coordonaţi posibilitatea de angajare la un lucru suplimentar cu compania sponsor.

Pe cine contactez dacă am întrebări referitoare la Programul Summer Work/Travel?

Dacă aveţi întrebări referitor la participarea DVS în Programul Summer Work/Travel, contactaţi compania sponsor. Compania este responsabilă de şederea DVS în Statele Unite şi este obligată să vă acorde asistenţă la orice etapă.

Am dreptul să lucrez după data finalizării Programului, dacă am ajuns pe teritoriul Statelor Unite după data de începere a Programului înregistrată în forma DS-2019?

În cazul care participantul la Program a ajuns pe teritoriul Statelor Unite după data de start a Programului înregistrată în forma DS-2019, compania sponsor ar putea ajusta datele de start şi finalizare a Programului, dar numai cu condiţia că înregistrarea participantului nu a fost validată deja de SEVIS.

NOTA: Reţineţi că Programul nu trebuie extins peste vacanţa de vară. Studentul trebuie să se întoarcă în Republica Moldova până la prima zi de studiu.

Ce înseamnă Perioadă de Graţie de 30 zile?

Departamentul Securităţii Interne acordă deţinătorilor de viză J-1, participanţi la Summer Work/Travel, o perioadă de graţie de 30 zile pentru finalizarea şederii în SUA şi pregătirea pentru plecare. Aceste 30 zile nu se includ în durata Programului reflectată în forma DS-2019.

În timpul perioadei de graţie, participanţii la Program au dreptul să călătorească, dar nu au dreptul să lucreze sau să o folosească acest timp în alte scopuri.

De menţionat că persoanele care călătoresc în această perioadă în afara Statelor Unite nu vor fi admişi înapoi pe teritoriul SUA, deoarece viza J-1 nu mai este validă.

Studentul care a finalizat cursurile de studiu ale instituţiei de învăţământ, dar nu a absolvit oficial, este eligibil pentru acest Program?

Studentul care şi-a finalizat cursurile de studiu ale instituţiei de învăţământ, dar nu este deocamdată oficial absolvent nu este eligibil pentru acest Program, doar dacă poate demonstra că îşi va continua studiile la o instituţie acreditată de învăţământ superior.

Când studenţii pot participa la Programul Summer Work/Travel?

Studenţii universităţilor şi colegiilor cu frecvenţă la zi pot participa în Programul Summer Work/Travel doar în timpul vacanţei de vară.

Studenţii şcolilor de meserie sunt eligibili pentru participarea în acest Program?

Studenţii şcolilor de meserie nu sunt eligibil pentru participare la acest Program, doar dacă ei pot demonstra că îşi vor continua studiile la o instituţie acreditată de învăţământ superior.

Cum compania sponsor alege participanţii la Program?

Compania sponsor este obligată să organizeze interviu cu candidaţii care doresc să participe la Summer Work/Travel. De altfel, compania sponsor trebuie să verifice dacă candidaţii corespund cerinţelor de eligibilitate ale Programului, să verifice experienţa, necesităţile şi realizările lor.

Cine se poate înscrie la acest Program?

La acest Program pot participa studenţii cu frecvenţa studierii la zi într-o instituţie de învăţământ acreditată. Studenţii absolvenţi nu mai sunt eligibili pentru acest Program.

Participanţii la Program trebuie să cunoască limba engleză?

Candidaţii la participare la Program trebuie să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Există posibilitatea de a repeta Programul?

Nu există nici o interzicere de a participa repetat la Programul Summer Work/Travel.

Asigurarea medicală este obligatorie pentru participanţii la Program?

Da. Studentul este obligat să posede asigurare medicală pentru întreaga perioadă de participare la Program. Pentru informaţii suplimentare urmează a fi contactată compania sponsor.

Companiile sponsori sunt obligate să efectueze sesiuni de orientare şi informare?

Da, organizaţiile sponsori vor efectua sesiuni de orientare. Aceste sesiuni vor include informaţii privind: viaţa şi tradiţiile SUA, resurse despre comunitatea locală (transport public, centre medicale, şcoli, librării, centre de recreare, instituţii financiare), îngrijirea medicală accesibilă, asistenţa de urgenţă, descrierea Programului, regulile pe care participantul urmează să le respecte, adresa companiei sponsor, numele şi numărul de telefon al persoanei de contact, adresa şi telefoanele de contact ale oficiului de Schimb a Coordonărilor şi Desemnărilor, copia Broşurii a Programului Vizitatorilor prin Schimb care menţionează regulile relevante Programului;

Ce informaţii trebuie să primească participanţii la Program înaintea plecării în Statele Unite?

Organizaţiile sponsori vor prezenta studenţilor următoarele informaţii:

 • date privind numele şi localitatea angajatorilor, în cazul în care angajarea în câmpul muncii a fost asigurată din timp
 • date privind orice obligaţie contractuală privind acceptul acestora a muncii remunerate în SUA, în cazul în care angajarea în câmpul muncii a fost asigurată din timp (numărul de ore de lucru pe săptămână, remunerarea pentru oră/muncă, remunerarea pentru munca în afara programului de muncă, etc)

date privind orice obligaţie contractuală privind acceptul acestora a muncii remunerate în SUA, în cazul în care angajarea în câmpul muncii a fost asigurată din timp (numărul de ore de lucru pe săptămână, remunerarea pentru oră/muncă, remunerarea pentru munca în afara programului de muncă, etc).

Următoarea informaţie urmează a fi prezentată pentru participanţii fără loc de muncă asigurat. Informaţia din punctele 1 şi 2 urmează a fi prezentată înainte de plecarea participanţilor către SUA. Informaţia din punctul 3 poate fi prezentată participanţilor la momentul sosirii pe teritoriul SUA.

 1. Cum să găsească un loc de muncă în SUA
 2. Cum să găsească un loc de trai în SUA
 3. O lista a locurilor de muncă bona fide egală sau mai mare decât numărul de participanţi care nu au un loc de muncă asigurat la momentul sosirii în SUA

TOŢI participanţii urmează să recepţioneze următoarele informaţii înainte de plecarea lor în SUA:

 1. scopul Programului Summer Work/Travel
 2. cerinţa de prezenţă fizică în ţara de origine
 3. deplasarea şi condiţiile de intrare în SUA
 4. asigurarea cu spaţiul locativ
 5. taxele care urmează a fi achitate companiei sponsori
 6. alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul aflării în SUA
 7. asistenţa şi asigurarea medicală
 8. alte informaţii care ar putea ajuta participantul să-şi organizeze şederea sa în SUA

Ce informaţii sunt incluse în sesiunea de orientare?

Regulamentele privind Programul Vizitatorilor prin Schimb prevăd, că compania sponsor urmează să efectueze sesiuni de orientare pentru toţi participanţii. Sesiunile de orientare vor include, dar nu se vor limita la următoarele informaţii:

 1. viaţa şi tradiţiile SUA
 2. resurse despre comunitatea locală (transport public, centre medicale, şcoli, librării, centre de recreare, instituţii financiare
 3. îngrijirea medicală accesibilă, asistenţa de urgenţă, şi acoperirea asigurării
 4. descrierea Programului
 5. regulile pe care participantul urmează să le respecte
 6. adresa companiei sponsor, numele şi numărul de telefon al persoanei de contact
 7. adresa şi telefoanele de contact ale oficiului de Schimb a Coordonărilor şi Desemnărilor (Office of Exchange Coordination and Designation)
 8. copia Broşurii a Programului Vizitatorilor prin Schimb care menţionează regulile relevante programului

Este obligatoriu ca toţi participanţii la Summer Work/Travel să dispună de un loc de muncă asigurat, înaintea plecării în SUA?

Nu. Totodată, studenţii care intra pe teritoriul statului american fără un loc de muncă asigurat urmează să dispună de mijloace financiare suficiente ca să se întreţină în perioada de căutare a unui loc de muncă.

Compania sponsor este obligată să întreprindă acţiuni rezonabile ca să asigure un loc de muncă pentru participanţii care nu şi-au găsit de lucru pe parcursul unei săptămâni de la momentul începerii căutării locului de muncă. În acest context, studenţii urmează să contacteze compania sponsor dacă nu şi-au găsit de lucru pe parcursul unei săptămâni.

Există careva restricţii la genurile de muncă pe care participantul la Summer Work/Travel urmează să presteze?

Da. Participanţii nu pot fi angajaţi ca lucrători domestici în familiile americane (îngrijitori de copii, şoferi, grădinari etc ), la locuri de muncă care necesită investirea mijloacelor financiare proprii ca să-şi procure inventarul pentru aşa numitele vânzări “uşa-la-uşă”, sau orice tip de muncă care presupune îngrijire.

În ce mod sunt remuneraţi participanţii?

Participanţi la Summer Work/Travel urmează să fie remuneraţi în acelaşi mod şi să dispună de aceleaşi beneficii ca şi cetăţenii SUA care prestează acelaşi tip de muncă.

Compania sponsor este obligată înainte de acceptarea înrolării studentului în Program să-l informeze despre Salariul Minim Federal.

Sunt participanţii la Summer Work/Travel monitorizaţi?

Da. Companiile sponsori sunt obligate să asigure că activitatea în care sunt implicaţi participanţii la Program este consistentă cu categoriile şi activităţile menţionate în forma DS-2019.

Companiile sponsori de asemenea sunt obligate să supravegheze asupra bunăstării studenţilor, precum şi să dispună de adresa lor în SUA şi numerele de telefoane.

Companiile sponsori urmează să acorde tuturor participanţilor numere sale de telefoane la care participantul poate să se adreseze 24 de ore pe zi. Companiile sponsori sunt obligate de asemenea, să acorde asistenţa necesară participanţilor la Program în situaţii de urgenţă.

Pot companiile sponsori să utilizeze persoane terţe pentru administrarea Programului?

Companiile sponsori pot utiliza persoane terţe pentru organizarea sesiunilor de orientare, asigurarea cu spaţiu de locuit, angajarea la muncă, şi/sau acordarea altui suport pentru participanţii la Program. În acelaşi timp, companiile sponsori vor monitoriza prestarea acestor servicii de către persoanele terţe şi vor rămâne responsabili în faţa Departamentului de Stat pentru corecta implementare a Programului de către persoanele terţe. Companiile sponsori pot fi sancţionate pentru încălcările efectuate de către companiile terţe.

La care instanţe pot să apelez pentru înaintarea unei plângeri împotriva încălcării Programului Summer Work/Travel ?

Informaţia privind nerespectarea Programului Summer Work/Travel urmează a fi transmisă Departamentului Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova la Washington D.C.

Adiţional, plângerile pot fi transmise la Biroul de Educaţie şi Cultură a Departamentului de Stat al SUA şi Ambasadei SUA la Chişinău.

Deoarece, obligaţia de protecţie a drepturilor cetăţenilor moldoveni revine autorităţilor Republicii Moldova, în mod prioritar, plângerile urmează a fi transmise Departamentului Afaceri Consulare sau Ambasadei Moldovei în SUA.

Ce acţiuni vor fi întreprinse de către autorităţile moldoveneşti pentru soluţionarea plângerii privind încălcarea de către angajatori a prevederilor Programului?

Dat fiind faptul, că soluţionarea plângerilor implică mai multe instituţii, acţiunile întreprinse vor avea caracter multiplu.

Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE va informa despre depunerea plângerii compania intermediară din Moldova, misiunea diplomatică a SUA în Republica Moldova, după caz, Centrul de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane şi alte instituţii responsabile.

Ambasada Moldovei la Washington D.C. va transmite plângerea recepţionată către Biroul de Educaţie şi Cultură al Departamentului de Stat al SUA, Serviciul de Imigrare şi Cetăţenie (după caz), compania sponsor americană, autoritatea locală privind protecţia muncii din statul în care lucrează studentul şi cu acordul studentului angajatorul american la care acesta lucrează.

În ce mod urmează de înaintat plângerile?

Plângerile şi documentele doveditoare scanate pot fi înaintate în mod electronic la e-mailul swt@mfa.md sau în scris la adresele instituţiilor competente.

Preferabil este de a prezenta plângerile în mod electronic la swt@mfa.md.

Există vre-o adresă electronică la care pot înainta plângerile privind încălcarea drepturilor din cadrul Programului Summer Work/Travel?

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a creat adresa de e-mail swt@mfa.md care este destinată, exclusiv plângerilor din cadrul Programului Summer Work/Travel.

Transmiţând mesajul la poşta electronică dată, acesta va fi recepţionat automat de către MAEIE şi Ambasada Moldovei în SUA, care vor iniţia procedura de examinare.

Este necesar de a completa un formular în procesul depunerii plângerii privind încălcarea drepturilor?

Pentru o examinare mai complexă a cazurilor, recepţionarea informaţiei relevante şi o evidenţă mai clară MAEIE a elaborat

.

Ulterior completării, formularul va fi expediat la adresa electronică swt@mfa.md. La formular se vor anexa documentele doveditoare. Acestea vor fi scanate şi expediate concomitent cu fomularul.

Cum pot face rost de formularul SWT-PL?

Acest formular poate fi găsit pe pagina de Internet a MAEIE şi a Ambasadei Moldovei la Washington D.C. De asemenea, acesta poate fi solicitat de la MAEIE sau Ambasadă prin e-mail, telefonic sau poştă.

Dacă nu am acces la Internet sau nu ştiu cum să utilizez Internetul, în ce alt mod pot să expediez plângerea?

În cazul în care persoana nu are acces la Internet sau din alte motive nu poate să expedieze plângerea la adresa electronică creată, plângerea poate fi expediată prin poştă sau prin fax.

În aceste cazuri cetăţeanul de asemenea va trebui să completeze

.

Care sunt informaţiile de contact ale Departamentului Afaceri Consulare al MAEIE şi Ambasadei Moldovei la Washington D.C. ?

Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C

ADRESSA: 2101 S Street NW

Washington DC, 20008, USA

TEL: 1(202) 667-1130/31/37

E-MAIL: swt@mfa.md

Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE

ADRESSA: Republica Moldova, Chişinău

 str. Alexei Mateevici 80

TEL: (+373-22) 20-10-45

(+373-22) 20-10-51

top