Republica Moldova marchează 20 de ani de la aderarea la Organizația Mondială a Comerțului

Publicat:Mon, 26/07/2021 - 17:56

26 iulie 2021, Chișinău – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene salută aniversarea a 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului. Pe data de 26 iulie 2001, după 7 ani de negocieri, țara noastră a devenit membru cu drepturi depline a Organizației Mondiale a Comerțului. Evenimentul a constituit o realizare majoră pentru Republica Moldova pe plan extern, aceasta venind să reconfirme nu doar caracterul suveran al țării, dar și capacitatea de a realiza reforme și a-și asuma angajamente internaționale.

Pe parcursul celor 20 de ani, impactul aderării la Organizația Mondială a Comerțului a fost unul extrem de important atât din perspectiva economică, cât și socială. Din start Republica Moldova a inițiat un program de reforme ambițios care viza transformarea unei economii planificate într-o economie de piață deplin funcțională și fortificarea stabilității macroeconomice. Aceasta a fost și în unele cazuri încă mai este o provocare pentru majoritatea țărilor din regiunea noastră cu tipuri similare de economii în curs de dezvoltare - în tranziție.

Aderarea la OMC, de rând cu procesul de integrare europeană a reprezentat catalizatorul transformărilor și reformelor economice în tară. Republica Moldova a îndeplinit în mare măsură obiectivele de bază stabilite, creând o economie orientată spre exterior, integrată la nivel mondial. A fost atins un nivel înalt de liberalizare a comerțului, inclusiv prin angajamente extinse asumate în comerțul cu bunuri (cu taxe obligatorii între 0-15%) și servicii (cu 147 de sectoare liberalizate din 155).

Concluziile experților OMC constată că a crescut considerabil comerțul cu mărfuri datorită taxelor mai mici, a barierelor comerciale minime și a reglementărilor previzibile. Structura comerțului la fel a cunoscut îmbunătățit datorită politicilor de diversificare a exporturilor atât în ​​ceea ce privește partenerii, cât și produsele. Comerțul cu servicii, în particular prin sectorul IT, a crescut semnificativ și se dezvoltă în ritm dinamic, depășind inclusiv indicatorul de creștere al comerțului cu bunuri.

Aderarea la sistemul comercial internațional din cadrul OMC a contribuit și la dezvoltarea socială a țării. S-a asigurat o protecție adecvată a producătorilor locali, a fost promovată reducerea costurilor de producție, aceasta oferind o gamă mai largă de bunuri și  într-un final facilitând generarea de venituri și creșterea bunăstării populației.

Astfel, Republica Moldova a acumulat o experiență bogata în cadrul organizației, unde nu a fost doar beneficiar, dar și participant activ al proceselor și a întreprins acțiuni de consolidare a angajamentului față de liberalizarea comerțului internațional în conformitate cu acordurile Organizației Mondiale a Comerțului.

O prioritate a agendei diplomației economice rămâne susținerea de către Republica Moldova în cadrul OMC a inițiativelor comune privind comerțul electronic, facilitarea investițiilor pentru dezvoltare, grupul informal privind ÎMM-urile, reglementarea internă a comerțului cu servicii, sustenabilitatea comerțului și a mediului, precum și discuțiile ce vizează implicarea femeilor în politicile comerciale.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări, Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de Organizația Mondială a Comerțului, continuând să rămână un susținător ferm al sistemului comercial multilateral creat sub auspiciile acesteia.

Video: discursul ambasadoarei Tatiana Molcean, reprezentant permanent al Republicii Moldova la OMC

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda