Solicitare de acte

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare îi pot sprijini pe cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate în obţinerea unor acte extrajudiciare din Republica Moldova de care au nevoie pentru îndeplinirea diverselor demersuri administrative în străinătate, precum: certificatul de cazier judiciar, duplicatele certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces), extrase multilingve de pe actele de stare civilă, certificatul de capacitate matrimonială. 

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova transmit aceste cereri autorităţilor competente din Republica Moldova. Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 2 luni.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din Republica Moldova, care se va adresa direct autorităţilor competente (Agenţiei Servicii Publice, în cazul actelor de stare civilă şi Ministerului Afacerilor Interne, în cazul certificatului de cazier judiciar). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de ambasadă, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau apostilata de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

Recomandăm să consultaţi ambasadele şi consulatele Republicii Moldova din ţara în care vă aflaţi, precum şi autorităţile locale ale acelei ţări, pentru a afla cu exactitate care este regimul actelor oficiale din Republica Moldova.

În unele state, actele oficiale din Republica Moldova sunt recunoscute numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale. În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei de supralegalizare a actelor oficiale străine, certificatele emise de autorităţile Republicii Moldova sunt recunoscute dacă poartă legalizarea cu Apostilă. Legalizarea cu Apostilă se face în Republica Moldova de către Ministerul Justiţiei.

În statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri de recunoaştere a actelor oficiale sau sunt parte la acorduri internaţionale, acestea sunt recunoscute direct, fără nici o altă formalitate. 

În statele care nici nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, nici nu au încheiat acorduri de recunoaştere a actelor cu Republica Moldova, actele oficiale din Republica Moldova sunt recunoscute numai dacă sunt legalizate şi supralegalizate de autorităţile Republicii Moldova. Legalizarea unui certificat de naştere sau a oricărui alt act oficial se face de instituţia emitentă, iar supralegalizarea se face de Direcţia afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Notă:

Extrasul multilingv (plurilingv) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembrie 1976 -  Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Capul Verde, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania,Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Muntenegru, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Spania şiTurcia.

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația RM, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 -  Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia şi Germania.