Titlu de călătorie

În cazul în care paşaportul dumneavoastră a expirat, nu mai aveţi paşaport ori alt document de călătorie puteţi solicita ambasadelor şi consulatelor Republicii Moldova eliberarea unui titlu de calatorie.Titlul de călătorie este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetăţeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetăţenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil (în caz de pierdere, furt, deteriorare, distrugere sau expirarea valabilăţii paşaportului).

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. MAEIE recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti.

Pentru a obţine titlul de călătorie este necesar să mergeţi la misiunea diplomatică şi oficiul consular ale Republicii Moldova în străinătate şi să prezentaţi, de regulă, următoarele acte:

  1. cererea completată integral şi semnată de solicitant
  2. două fotografii color 35 x 45 mm
  3. un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova  (buletin de identitate, permis de conducere, livret militar) - original şi copie xerox
  4. paşaportul anterior, în original, şi fotocopia paginilor cu menţiuni
  5. dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului (în funcţie de caz) sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului
  6. bonul de plată a taxei consulare
  7. alte documente, după caz.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie,  contactaţi ambasada sau consulatul Republicii Moldova din statul unde vă aflaţi.

Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Molodova. Posesorul titlului de călătorie urmează să se adreseze la Biroului de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei de la locul de trai pentru perfectarea paşaportului nou.

Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean al Republicii Moldova, sunt consideraţi cetăţeni ai Republicii Moldova.

Pentru a se deplasa in Republica Moldova, misiunile diplomatice şi oficiile consulare eliberează, la cererea părinţilor, un titlu de călătorie. În acest sens se va prezenta la sediul ambasadei/consulatului unul din părinţi (daca ambii sunt trecuţi în actul/certificatul de naştere al copilului), cu urmatoarele documente:

a) paşapoartele sau buletinele de identitate ale părinţilor;

b) certificatul de nastere al copilului, eliberat de autorităţile străine, apostilată/legalizată conform practicii locale.

Documentul eliberat în condiţiile de mai sus este valabil numai pentru o călătorie in Republica Moldova. Astfel, în vederea reîntoarcerii în străinătate, va trebui transcrisă naşterea copilului in Republica Moldova şi obţinerea unui certificat de naştere moldovenesc, pe baza căruia va fi eliberat paşaportul cu care va putea iesi din ţară.

Transcrierea naşterii copilului în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova se poate realiza şi la ambasadele şi consulatele Republicii Moldova, cu eliberarea certificatului de naştere aferent.