Proiecte de decizii/acte normative

Transparență decizională

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de avizare a Proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, care a fost elaborat în vederea ajustării acestuia prevederilor Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, urmare modificărilor operate prin Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative.

Proiectul completează clasificarea tipurilor de viză de scurtă ședere din Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor și introduce noi tipuri de viză de lungă ședere, prevăzute de Legea 200/2010, și anume: viză de lungă ședere pentru activități în domeniul tehnologiei informației, viză de lungă ședere pentru transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice și viză de lungă ședere pentru aactivități de stagiu.

Proiectul are ca scop simplificarea listei documentelor necesare pentru obținerea vizei de scurtă ședere în scop de afaceri, fapt care va crea premise favorabile pentru intensificarea călătoriilor oamenilor de afaceri străini în țara noastră.

O altă modificare se referă la acordarea posibilității de obținere a tuturor tipurilor de viză prin intermediul portalului E-visa.