TWINNING

Începând cu luna septembrie 2017, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova implementează  7 proiecte Twinning noi, care fac parte din Planul Anual de Acțiuni Republica – Moldova – Uniunea Europeană 2013. Valoarea totală a proiectelor constituie 6,85 milioane de Euro. Alte două proiecte Twining sunt în proces de pregătire.

Menţionăm că până în prezent Republica Moldova a beneficiat de 31 de proiecte Twinning.  Asistența UE prin intermediul proiectelor Twinning contribuie la îndeplinirea obiectivelor înscrise în Acordul de Asociere UE-Republica Moldova, prin asigurarea resurselor financiare și a intervențiilor de consolidare a capacităților instituționale pentru instituțiile cheie din Republica Moldova, necesare pentru a putea răspunde provocărilor legate de implementarea aquis-ului comunitar, în cadrul AA/DCFTA (Acordului de Asociere şi a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv).

 

Lista proiectelor Twinning la situaţia din 28.08.2017