A A A
Tipurile cartelelor de acreditare

Protocolul Diplomatic de Stat eliberează cartele de 5 tipuri:

1."A" (albastră) - cartelă de acreditare eliberată agenţilor diplomatici, funcţionarilor consulari şi membrilor familiilor lor, posesori de paşapoarte diplomatice;

2."B" (verde) - cartelă de acreditare eliberată membrilor titulari ai Reprezentanţelor Organizaţiilor Internaţionale şi membrilor familiilor lor;

3."C" (orange) - cartelă de acreditare eliberată personalului administrativ - tehnic al misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, angajaţilor consulari şi membrilor familiilor lor – posesori de paşapoarte de serviciu;

4."D" (gri) – cartelă de acreditare eliberată personalului de serviciu şi membrilor familiilor lor;

5."E" (galbenă) – cartelă de acreditare eliberată Consulilor Onorifici străini şi membrilor familiilor lor.

Cartelele de acreditare de tipul A şi B sunt eliberate pe o perioadă de pînă la 4 ani, iar de tipul C, D şi E – pînă la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de pînă la un an, cu condiţia notificării suplimentare.

Cartelele de acreditare nu vor fi eliberate dacă durata perioadei de acreditare este mai scurtă decît 6 (şase) luni.

Cartelele de acreditare vor fi returnate Protocolului Diplomatic de Stat în termen de 30 de zile după încheierea atribuţiilor funcţionale.

Protocolul Diplomatic de Stat trebuie să fie informat fără întîrziere despre pierderea cartelei de acreditare.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda