A A A
Tipurile cartelelor de acreditare

Protocolul Diplomatic de Stat eliberează cartele de 5 tipuri:

1."A" (albastră) - cartelă de acreditare eliberată agenților diplomatici, funcționarilor consulari și membrilor familiilor lor, posesori de pașapoarte diplomatice;

2."B" (verde) - cartelă de acreditare eliberată membrilor titulari ai Reprezentanțelor Organizațiilor Internaționale și membrilor familiilor lor;

3."C" (orange) - cartelă de acreditare eliberată personalului administrativ - tehnic al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, angajaților consulari și membrilor familiilor lor;

4."D" (gri) – cartelă de acreditare eliberată personalului de serviciu și membrilor familiilor lor;

5."E" (galbenă) – cartelă de acreditare eliberată Consulilor Onorifici străini.

Cartelele de acreditare de tipul A și B sunt eliberate pe o perioadă de până la 4 ani, iar de tipul C, D – până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de până la un an, cu condiția notificării suplimentare. Cartela de tip E se eliberează până la expirarea Exequatur-ului.

Cartelele de acreditare nu vor fi eliberate dacă durata perioadei de acreditare este mai scurtă decât 6 (șase) luni.

Cartelele de acreditare vor fi returnate Protocolului Diplomatic de Stat în termen de 30 de zile după încheierea atribuțiilor funcționale.

Protocolul Diplomatic de Stat trebuie să fie informat fără întârziere despre pierderea cartelei de acreditare. 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda