A A A
Procedura de acreditare

Misiunea diplomatică, Oficiul consular şi Reprezentanţele Organizaţiilor Internaţionale notifică neîntîrziat Protocolul Diplomatic de Stat, în cel mult 5 zile lucrătoare, despre numele persoanei sosite la post, precum şi numele persoanei pe care o va înlocui.

Nota verbală trebuie să fie însoţită de:

 • formularul tipizat completat pentru fiecare persoană separat, ştampilat şi semnat de către şeful misiunii
 • 1 fotografie pentru fiecare persoană
 • copia lizibilă a paşaportului valabil
 • pentru membrii familiei se va prezenta şi o copie de pe documentul care atestă gradul de rudenie (ex. certificatul de naştere; copia certificatului de căsătorie; altele)
 • pentru agenţii diplomatici acreditaţi prin cumul se solicită copia cartelei de acreditare din statul de reşedinţă

NB: Protocolul Diplomatic de Stat îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente

Cerinţe faţă de fotografii

Fotografiile trebuie să fie:

 • Colore
 • Tipărite pe hârtie de calitate foto
 • 30mm x 40mm în mărime
 • Făcute în termen de şase luni pînă la data solicitării acreditării
 • Făcute pe un fon alb (fără a se vedea umbre)
 • Făcute cu faţa spre aparatul de fotografiat (dinţii nu trebuie să fie vizibili)
 • Cu o expresie a feţei neutră, ambii ochi deschişi

Subiecţii nu trebuie:

 • Să poarte pălării sau alte lucruri care acoperă capul, numai dacă sunt purtate zilnic în scopuri religioase (faţa trebuie să se vadă în totalmente, fără a fi umbre)
 • Să poarte căşti sau dispozitive fără fir sau ceva asemănător
 • Să poarte ochelari cu lentile colorate

Fotografiile vor fi respinse dacă:

 • nu îndeplinesc cerinţele de mai sus
 • sunt copii colore
 • sunt scanate digital de la un alt document
 • sunt instantanee, de calitate rea sau sunt fotografii din telefonul mobil sau fotografii a întregului corp.

Este recomandat ca toate fotografiile de paşaport să fie luate de servicii profesionale de fotografie.

Acceptarea fotografiilor este la discreţia Protocolului Diplomatic de Stat.

Cerinţele privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru actele de acreditare pot fi accesate aici.

Durata perioadei de procesare şi eliberare a cartelei de acreditare este de pînă la 15 zile. În cazul prezentării dosarului  incomplet, acesta va fi returnat.

În cazul Misiunilor diplomatice cu sediul în alte ţări, cartelele de acreditare sunt eliberate doar următorilor agenţi diplomatici: şefului misiunii diplomatice, ataşaţilor speciali acreditaţi în Republica Moldova, responsabililor de dosarele consular şi bilateral cu Republica Moldova.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda