Procedura de acreditare

Misiunea diplomatică, Oficiul consular şi Reprezentanțele Organizaţiilor Internaţionale notifică neîntârziat Protocolul Diplomatic de Stat, în cel mult 5 zile lucrătoare, despre numele persoanei sosite la post, precum şi numele persoanei pe care o va înlocui.

Nota verbală trebuie să fie însoțită de:

 • formularul tipizat completat pentru fiecare persoană separat, ștampilat şi semnat de către șeful misiunii;
 • 2 fotografii pentru fiecare persoană;
 • copia lizibilă a pașaportului valabil;
 • pentru membrii familiei se va prezenta şi o copie de pe documentul care atestă gradul de rudenie (ex. certificatul de naștere; copia certificatului de căsătorie; altele);
 • pentru agenții diplomatici acreditați prin cumul se solicită copia cartelei de acreditare din statul de reședință.

NB: Protocolul Diplomatic de Stat își rezervă dreptul de a solicita şi alte documente.

Cerințe faţă de fotografii

Fotografiile trebuie să fie:

 • Coloră;
 • Tipărite pe hârtie de calitate foto;
 • 30mm x 40mm în mărime;
 • Făcute în termen de şase luni până la data solicitării acreditării;
 • Făcute pe un fon alb (fără a se vedea umbre);
 • Făcute cu faţa spre aparatul de fotografiat (dinţii nu trebuie să fie vizibili);
 • Cu o expresie a feţei neutră, ambii ochi deschişi.

Subiecţii nu trebuie:

 • Să poarte pălării sau alte lucruri care acoperă capul, numai dacă sunt purtate zilnic în scopuri religioase (faţa trebuie să se vadă în totalmente, fără a fi umbre);
 • Să poarte căşti sau dispozitive fără fir sau ceva asemănător;
 • Să poarte ochelari cu lentile colorate.

Fotografiile vor fi respinse dacă:

 • nu îndeplinesc cerinţele de mai sus;
 • sunt copii colore;
 • sunt scanate digital de la un alt document;
 • sunt instantanee, de calitate rea sau sunt fotografii din telefonul mobil sau fotografii a întregului corp.

Este recomandat ca toate fotografiile să fie luate de servicii profesionale de fotografie.

Acceptarea fotografiilor este la discreţia Protocolului Diplomatic de Stat.

Durata perioadei de procesare şi eliberare a cartelei de acreditare este de până la 15 zile lucrătoare. În cazul prezentării dosarului  incomplet, acesta va fi returnat.

În cazul Misiunilor diplomatice cu sediul în alte ţări, cartelele de acreditare sunt eliberate doar următorilor agenţi diplomatici: şefului misiunii diplomatice, adjunctului misiunii diplomatice, ataşaţilor speciali acreditaţi în Republica Moldova, responsabililor de dosarele consular şi bilateral cu Republica Moldova cu mențiunile de rigoare în formularul completat.

Actele necesare pentru prelungirea acreditării:

Nota verbală trebuie să fie însoțită de:

 • formularul tipizat completat pentru fiecare persoană separat, ștampilat şi semnat de către șeful misiunii;
 • 1 fotografie pentru fiecare persoană;
 • copia lizibilă a pașaportului valabil;
 • copia cardului de acreditare care urmează a fi prelungit/modificat.

REQUEST FOR ACCREDITATION

REQUEST FOR RENEWAL ACCREDITATION

FORMS GUIDE RO

FORMS GUIDE EN

 

 

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda