Vize și Servicii consulare

Acte notariale

Oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova pot efectua o serie de operaţiuni notariale prin care să asigure capacitatea actelor întocmite de cetăţenii Republicii Moldova în străinătate de a îşi produce efectele juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Actele notariale care pot fi efectuate de ambasade şi consulate sunt următoarele:

  1. autentificarea procurilor, testamentelor, contractelor, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi a contractului de gaj
  2. luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale
  3. legalizarea semnăturilor de pe acte
  4. legalizarea copiilor (duplicatelor) şi a extraselor din documente
  5. efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din acestea
  6. certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege
  7. primirea documentelor la păstrare
  8. eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite
  9. întocmirea protestelor de mare
  10. asigurarea probelor.

Pentru solicitarea actelor notariale, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei sau consulatului Republicii Moldova şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova (cu un act de identitate valabil - buletin de identitate sau paşaport pentru călătorii în străinătate). 

Pentru a afla mai multe informaţii despre acţiunile notariale, contactaţi misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova din ţara în care vă aflaţi.

Notă:

În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii Republicii Moldova pot fi autentificate, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate cu Apostilă de autorităţile competente ale statului respectiv. Documentele legalizate cu Apostilă sunt valabile, în temeiul Convenţiei, pe teritoriul Republicii Moldova, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor din Republica Moldova.

În ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii Republicii Moldova sunt recunoscute direct de autorităţile Republicii Moldova, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

În ţările care nu sunt nici semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine şi nici ale unui acord bilateral de asistenţă juridică în materie civilă cu Republica Moldova, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii Republicii Moldova pot fi autentificate, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate de autorităţile competente ale statului respectiv şi supralegalizate de ambasada sau consulatul Republicii Moldova din acel stat. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor din Republica Moldova.