Multilateral cooperation

Dezarmarea şi controlul armelor convenţionale
 • Convenţia de la Ottawa privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti-persoană, precum şi distrugerea lor
 • www.disarmament.un.org

  Convenţia de la Ottawa a fost adoptată în anul 1997 şi reprezintă o materializare a eforturilor comunităţii internaţionale în implementarea principiilor dreptului internaţional umanitar şi, în special, a celor de interzicere a minelor anti-persoană. Republica Moldova a semnat Convenţia la 03.12.1997 şi a ratificat-o la 27.04.2000. Pînă în iulie 2006, Republica Moldova şi-a onorat integral angajamentele asumate în calitate de stat parte a acestui instrument juridic internaţional şi actualmente prezintă anual rapoarte de transparenţă în conformitate cu prevederile Convenţiei.

 • Convenţia cu privire la interzicerea muniţiilor cu fragmentare care generează consecinţe umanitare dezastruoase (CCM)
 • www.clusterconvention.org

  Convenţia privind muniţiile cu fragmentare prevede renunţarea la producerea, stocarea, utilizarea şi transferul armelor de acest gen, curăţarea terenurilor afectate şi asistenţa victimelor. Republica Moldova a semnat Convenţia vizată în decembrie 2008 la Oslo, Norvegia şi a lansat procedurile de ratificare.

 • Convenţia cu privire la interzicerea sau limitarea utilizării anumitor categorii de arme convenţionale care pot fi considerate ca deosebit de traumatizante sau ca avînd efecte incidentale (CCW)
 • www.disarmament.un.org www.un.org

  Această Convenţie a fost adoptată în cadrul Conferinţei ONU în anul 1980, documentul fiind deschis pentru semnare la New York la 10 aprilie 1981. Republica Moldova a aderat la CCW la 27 aprilie 2000. Pentru Republica Moldova CCW a intrat în vigoare la 28 martie 2001.

  Structura CCW este una complexă, astfel încît Convenţia propriu-zisă conţine numai dispoziţii generale cu privire la interzicerea sau limitarea utilizării anumitor categorii de arme convenţionale, prevederile specifice se regăsesc în cinci protocoale adiţionale ale Convenţiei. Republica Moldova este parte la aceste protocoale, după cum urmează:

  • Protocolul I privind fragmentele nedetectabile
  • Protocolul II privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor capcană şi a altor dispozitive
  • Protocolul III privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare
  • Protocolul IV privind armele laser care pot provoca orbirea
  • Protocolul V privind resturile explozive de război

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda