Informaţii generale

În componenţa Direcţiei Afaceri Consulare sunt trei secţii:

  1. Secţia drept şi relaţii consulare – responsabilă de consolidarea cadrului juridic naţional şi internaţional în domeniul consular şi de dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale în sfera consulară cu alte state.
  2. Secţia servicii consulare - responsabilă de acordarea asistenţei consulare directe cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini;
  3. Secţia relaţii cu publicul - responsabilă de interacţiunea cu mass – media, monitorizarea dosarelor privind cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în dificultate, gestionarea dosarelor privind petiţiile şi cererile cetăţenilor, etc.

Activitatea Direcţiei Afaceri Consulare este condusă de către Şeful Direcţiei, desemnat şi eliberat din funcţie prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Datorită complexităţii serviciului consular, DAC reuneşte experţi din mai multe domenii: civil, familial, al cetăţeniei, migraţiei, azilului, adopţiilor internaţionale, notariatului, stării civile ş.a.

Direcţia Afaceri Consulare respectă principiul transparenţei şi plasează rapoartele sale anuale de activitate pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi pe site-urile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, exceptând datele personale, care constituie secret de stat sau nu pot fi divulgate din alte motive prevăzute de legislaţie.