Locul Republicii Moldova în cadrul OSCE

Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul aderării Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE, care este principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

OSCE acordă un cadru larg de discuţii la problematica conflictului transnistrean cu partenerii externi şi dispune de o experienţă vastă de participare la soluţionarea conflictelor în spaţiul acoperit de Organizaţie. OSCE dispune de un corp de experţi în domeniul politico-militar, economic şi a dimensiunii umane, care oferă asistenţă activînd în cadrul Misiunii OSCE din Moldova sau în subdiviziunile Secretariatului OSCE.

Principalele direcţii de cooperare ale Republicii Moldova cu OSCE vizează următoarele aspecte:

  • OSCE, deţinînd rolul de mediator, contribuie esenţial la reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele politice, militare ş.a.
  • OSCE informează comunitatea internaţională despre evoluţiile în procesul de reglementare a conflictului transnistrean
  • OSCE asistă la democratizarea societăţii civile moldoveneşti şi dezvoltarea celei din regiunea transnistreană.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda